Naisten ja tyttöjen oikeuksista

ILOn sopimukset kieltävät syrjinnän

YK:n alaisen kansainvälisen työjärjestön ILOn työelämää koskeviin perussopimuksiin kuuluu syrjinnän kielto. Se koskee myös sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää. Tasa-arvon toteutuminen työelämässä riippuu kaikkialla keskeisesti siitä, miten syrjimättömyyden periaate onnistutaan juurruttamaan paikallisiin työelämän käytäntöihin ja työpaikkatasolle.

SASK edellyttää kumppaneiltaan tasa-arvon edistämistä

SASK edellyttää omien hankkeidensa paikallisilta kumppaneilta tasa-arvosuunnitelmaa ja mekanismeja, joilla karsitaan naisia syrjiviä perinteitä ja käytäntöjä sekä työpaikoilta että järjestöjen omista rakenteista ja päätöksenteosta.

Tytöt vaarassa jos vanhemmilta puuttuu kunnon työ

Lasten – sekä tyttöjen että poikien – aseman ja tulevaisuuden kannalta oleellisinta on, että vanhemmilla on säällinen toimeentulo. Se mahdollistaa lasten koulunkäynnin ja vähentää heidän riskiään joutua hyväksikäytön kohteiksi. Jos perheeltä puuttuu ihmisarvoinen työ ja säällinen toimeentulo, tytöt ovat useissa maissa suurimmassa vaarassa jäädä vaille koulutusta ja paremman tulevaisuuden edellytyksiä.

Näiden asioiden eteen SASKissa tehdään työtä niin naistenpäivänä kuin sen jälkeenkin. 

Hyvää naistenpäivää!

 

Jaa artikkeli: