Meksikon johto kiirehtii huononnuksia työlainsäädäntöön

Meksikon presidentti Felipe Calderón koettaa tehdä 6-vuotisen virkakautensa loppuhetkillä merkittäviä huononnuksia maansa työlainsäädäntöön. Suunnitteilla on lakko-oikeuden ja ammattiliittojen itsemääräämisoikeuden rajoittaminen. Yritysten vastuuta alihankintaverkostojensa työehdoista aiotaan lieventää. Samoin presidentti pyrkii lisäämään yritysten oikeutta hyödyntää määräysvallassaan olevien ”ay-järjestöjen” kanssa tehtäviä sopimuksia. Lisäksi työnantajat saisivat oikeuden lykätä laittomista irtisanomisista maksettavien korvausten maksua ainakin 12 kuukaudella.

Nämä muutokset loukkaavat vakavasti työelämän kansainvälisiä perusnormeja, teollisuuden kansainvälinen ay-federaatio IndustriALL arvostelee. IndustriALL kehittelee yhdessä meksikolaisten jäsenliittojensa kanssa kansainvälistä kampanjaa Meksikon työlainsäädännön huonontamishankkeen kaatamiseksi. Aikaa on vähän, sillä Meksikon johto pyrkii muutoksiin nopean menettelyn mukaisesti. Siihen kuuluva neuvottelu- ja lausuntovaihe kestää ainoastaan kuukauden ja päättyy syyskuun lopussa.

IndustriALLin pääsihteeri Jyrki Raina on lähettänyt Meksikon parlamentin edustajille kirjeen, jossa IndustriALL esittää lakihankkeen lopettamista ja sosiaalisen vuoropuhelun aloittamista hallituksen sekä liike-elämän ja ay-liikkeen edustajien kesken. Mukaan olisi hyväksyttävä Meksikon itsenäisten ammattiliittojen edustajia, IndustriALL painottaa. Meksikossa valtaosa ay-liikkeen nimissä esiintyvistä järjestöistä on työnantajien määräysvallassa olevia keltaisia ammattiliittoja.

IndustriALL kehottaa kaikkia, jotka kuuluvat teollisuusliittoihin ja muita Rainan kirjeen tukijoita lähettämään Meksikon lainsäätäjille viestin.

Jyrki Rainan kirje Meksikon kongressille (englanniksi). Yhteystiedot ovat kirjeessä. Lähetä kopio viestistä osoitteeseen unionrights@industriall-union.org.

Teksti: Juhani Artto

Jaa artikkeli: