Kotien kautta työpaikoille – tasa-arvo etenee Mosambikissa

Myös Mosambikissa vakituinen työ jää nuorilla naisilla usein haaveeksi samasta syystä kuin meillä Suomessa. Työnantajat ajattelevat naisten kuitenkin jäävän kohta äitiysvapaalle ja sen jälkeen kotiin hoitamaan sairastavia lapsia. Kuulostaa liiankin tutulta. Mosambikilaiset ay-vaikuttajanaiset Amelia Bibiana ja Isabel Cumbane eivät arkaile tarttua ongelmiin.

– Olisi tärkeä saada aikaan yhteiskunnallinen muutos, jotta nähtäisiin, ettei kodin ja lasten hoitaminen ole pelkästään naisten tehtävä, sanoo paikallisen elintarvikealan liiton SINTIABin valtakunnallisen naiskomitean vetäjä Isabel Cumbane.

SASKin hankkeissa tasa-arvoa edistetään Mosambikissa monin tavoin. Kumppaneille on tarjottu tasa-arvokoulutuksia ja ammattiliittojen tasa-arvotyötä tuetaan monissa projekteissa, esimerkiksi juuri elintarvikealalla.

Epäreiluihin käytäntöihin puututaan

Pääkaupunki Maputon liepeillä sijaitsevalla Cervejas de Moçambiquen panimolla on tyytyväisiä työntekijöitä. Työpaikalla toimii ammattiosasto, johon kuuluu 80 prosenttia työntekijöistä ja vielä erillinen naisten komitea. Uusi työehtosopimus neuvotellaan kahden vuoden välein.

Panimon naiskomitean jäsen Adelina Vuma haluaa kuitenkin nostaa esiin yhden merkittävän ongelman.

– Työehtopimukseen on jäänyt naisia koskeva epäreilu lauseke. Sen mukaan miespuolisen työntekijän vaimo ja lapset kuuluvat sairausvakuutuksen piiriin, mutta naistyöntekijän aviomies ja lapset eivät kuulu. Se on ehdottomasti saatava korjattua!

Tehtaassa naisia on vain noin 140 hieman yli tuhannesta työntekijästä, joten epäreiluun kirjaukseen ei ole vielä tartuttu tarpeeksi pontevasti.

Edellä kuvattu on hyvä esimerkki siitä, miksi naisia tarvitaan päättävissä elimissä. Valtakunnallisella tasolla SINTIAB-liitossa on Isabel Cumbanen mukaan tehty päättäväisesti töitä naisten aseman parantamiseksi ja valtasuhteiden tasapainottamiseksi.

– Liiton edellinen kongressi päätti, että naisia on oltava johtopaikoilla vähintään 30 prosenttia. Se on haastava tavoite, sillä naisia työskentelee elintarvikealalla huomattavasti miehiä vähemmän.

Liiton kansallisen sihteeristön jäsen Amelia Bibiana kertoo, että liiton noin 12 200 jäsenestä 22 prosenttia on naisia. Mosambikissa on hänen mukaansa hyvä lainsäädäntö naisten aseman, esimerkiksi perhevapaiden suhteen. Myös sukupuolinen syrjintä on kielletty. Työtä monien käytäntöjen muuttamiseksi kuitenkin riittää – kuten kaikissa muissakin yhteiskunnissa, joissa naiset ovat perinteisesti vastanneet kodista ja miehet kodin ulkopuolisesta elämästä.

Laura Ventä ja Minttu Sillanpää
Kuvat: Minttu Sillanpää

Kirjoittajat osallistuivat hankearviointimatkalle Mosambikiin helmikuussa. Laura Ventä on SASKin viestintäpäällikkö ja Minttu Sillanpää on Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n kv- ja nuorisosihteeri. SEL osarahoittaa SASKin hanketta, jossa tuetaan elintarvikealan työntekijöitä.

Jaa artikkeli: