Kansainvälinen kuljetusalan liitto tukee suomalaisia palkansaajia

Kansainvälisen kuljetustyöntekijöiden liiton ITF:n (International Transport Workers’ Federation) johto haluaa ilmaista tukensa suomalaisille palkansaajille ja ammattiliitoille sekä näiden arvokkaalle työlle suomalaisten arvojen levittämiseksi maailmanlaajuisesti. 

ITF:n tiedotteen mukaan suomalaiset palkansaajat ovat tällä hetkellä Suomen hallituksen ennennäkemättömien säästötoimenpiteiden kohteena, joiden myötä sairauslomien ajalta maksettavaan palkkaan, vuosilomakertymään ja ylityökorvauksiin kaavaillaan tuntuvia muutoksia. 

ITF:n pääsihteeri Paddy Crumlin toteaa lausunnossaan: ”Suomalaiset palkansaajat ja heitä edustavat ammattiliitot ovat se peruskallio, jolle maan taloudellinen menestys perustuu. Suomen hallituksen ajamat leikkaukset ovat ilmiselvässä ristiriidassa tämän laajalti hyväksytyn tosiasian kanssa. Sen sijaan, että hallitus tukisi osallistavaa ja demokraattista ilmapiiriä työpaikoilla, se pyrkii toimillaan aktiivisesti heikentämään sitä. Palkansaajaporras on siksi ryhtynyt kiitettävän aktiivisesti vastustamaan hallituksen toimia.”

”Ay-liikkeen kehitysyhteistyö parempi vientituote kuin Nokia”

”Jos afrikkalaista, eteläamerikkalaista tai aasialaista työntekijää pyydettäisiin nimeämään jokin suomalainen vientituote, vastaus ei olisi Nokia, vaan Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja sen ajama maailmanlaajuinen kehitystyö työntekijöiden oikeuksien hyväksi. SASKin ansiosta suomalaiset ammattiliitot yhdistetään maailmalla erottamattomasti koulutuksen edistämiseen ja kehitystyöhön. Meillä ITF:ssä suomalainen ammattiyhdistysliike tunnetaan myös merkittävänä merenkulku-, maakuljetus-, rautatiekuljetus- ja lentokuljetusalan työntekijöiden puolestapuhujana” Crumlin sanoi.

Jaa artikkeli: