Kahdeksalla hankkeella köyhyyttä vastaan

SASK päätti aloittaa yhteensä kahdeksan hanketta hallituksen maaliskuun kokouksessaan. Näistä kaksi on uusia hankkeita ja loput jatkohankkeita.

Uusia hankkeita ovat Telealan liittokehitys ja ay-oikeudet Sambiassa sekä Rakennustyöläisten sopimustoiminta Sambiassa ja Mosambikissa.

Nokialaiset liittoon!

Telealan hankkeen tavoitteena on saavuttaa paremmat työehdot Sambian telealan työntekijöille.

Lisäksi tavoitteena on oikeustietoisuuden ja järjestäytymisasteen nousu erityisesti nuorten tele- ja ICT-alojen työntekijöiden keskuudessa. Sambiassa hankkeen kumppanina on paikallinen telealan ammattiliitto National Union of Communication Workers. SASKin jäsenliitoista hanketta tukee Ammattiliitto Pro.

Sambialainen telealan ammattiliitto järjestää muun muassa suomalaisen Nokia Solutions and Networksin työntekijöitä.

Sambian telealalla on paikallisten toimijoiden mukaan paljon järjestäytymispotentiaalia. Liiton nykyinen jäsenmäärä on alle 2000. Sambian telealalla on runsain määrin etenkin nuorta järjestäytymätöntä väkeä, jolla ei ole tietoa perusoikeuksistaan eikä kokemusta liittotoiminnasta.

Elämiseen riittävää palkkaa

Rakennusalaan keskittyvä hanke kiteytyy uusien työehtosopimusten synnyttämiseen sekä jäsenhankintaan. Hanketta tukee Rakennusliitto.

Mosambik ja Sambia kuuluvat maailman nopeimmin kasvavien talouksien joukkoon vuotuisilla 7-8 prosentin lukemillaan, mikä johtuu enimmäkseen valtavista luonnonvaroista kaivos-, öljy-, kaasu- ja metsäsektoreilla.

Huolimatta vuodesta toiseen toistuvista kasvuluvuista suurin osa väestöstä pysyy köyhänä, sillä vuokra- ja pätkätyösuhteet kasvualoilla kuten rakentamisessa ovat enemmän sääntö kuin poikkeus.

SASKin paikallisten kumppaneiden mukaan rakennusalan palkat eivät riitä kohtuulliseen elämiseen. Samalla ammattiliittojen resurssit ovat riittämättömiä, jotta ammattiliitot voisivat saada merkittäviä neuvottelutuloksia erittäin vaativassa ja pääosin yrityskohtaisessa sopimusjärjestelmässä.

SASKin hallituksessa hanketta perusteltiin sillä, että jos Sambian ja Mosambikin rakennusalojen liitot eivät saa tukea, niillä ei ole mahdollisuuksia kasvattaa jäsenpohjaansa ja neuvotteluvoimaansa, eikä siten vaikuttaa maidensa työlainsäädäntöön.

Turvallisuusala kasvaa

Latinalaisessa Amerikassa SASKin nyt hyväksytyt hankkeet keskittyvät muun muassa turvallisuusalaan. Yksityisten palvelualojen työntekijät erityisesti turva-alalla ovat Latinalaisen Amerikan heikoimmin järjestäytyneitä.

Sektori on uusi, työsuhteet lyhyitä ja työpaikat pieniä, eikä vahvoja työntekijäjärjestöjä tai ay-kulttuuria ole ehtinyt kehittyä. Turva-alan edunvalvontaan keskittyvä hanke toteutetaan Kolumbiassa, jossa maan epävakaan turvallisuustilanteen takia vartiointi- ja turvallisuussektori on vahvasti kasvava toimiala.

SASK ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat aikaisemmin tukeneet Latinalaisessa Amerikassa Uruguayn turva-alan työntekijöiden järjestäytymistä vuosina 2010-2012. Hankkeella saatiin aikaan hyviä tuloksia liittojen yhteistyön syventämisen, jäsenpohjan vahvistumisen ja liittoaktiivien kouluttamisen myötä.

Muita SASKin kokouksessa hyväksyttyjä hankkeita olivat:


Lue lisää SASKin hanketoiminnasta täältä.

Teksti ja kuva: Aleksi Vienonen

Jaa artikkeli: