Finnwatch: Varusmies pukeutuu entistä eettisempiin vaatteisiin

Maavoimien materiaalilaitokseen kuuluva Länsi-Suomen huoltorykmentti hankkii tämän vuoden alussa erilaisia tekstiileitä t-paidoista lumipukuihin. Niitä ostetaan kymmeniä tuhansia kappaleita ja nyt tehtävien hankintojen arvo on yhteensä yli 4,5 miljoonaa euroa.

– Uudet vastuullisuusvaatimukset on liitetty nyt kaikkiin EU-tasolla kilpailutettaviin tekstiilihankintoihimme, kertoo viestintäpäällikkö Juhani Kauppinen Maavoimien materiaalilaitoksen esikunnasta.

Puolustusvoimat vaati ILO:n työelämän perusoikeuksien toteutumista ja selvitystä alihankkijoista jo vuonna 2011, kun Finnwatch julkaisi seurantatutkimuksen julkisten tekstiilihankintojen vastuullisuudesta. Tarjoajien tuli tuolloin liittää tarjoukseensa selvitys ILO:n sopimusten noudattamisesta sekä tarjoajan itsensä että sen käyttämien alihankkijoiden osalta. Nyt vastuuvaatimuksia on tiukennettu entisestään.

– On ilahduttavaa huomata, että Puolustusvoimien uudet hankintakriteerit ovat paljon kunnianhimoisemmat vastuuvaatimusten ja niiden seurannan suhteen, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Tänä keväänä solmittavien sopimusten erityisehtona vaaditaan toimittajalta käytössä olevia toimintatapoja, jotka varmistavat Kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimusten noudattamisen. Toimittajan on osoitettava, että tuotteet on valmistettu ILO:n pakkotyötä, lapsityötä, syrjintää, järjestäytymisvapautta ja -oikeutta koskevia yleissopimuksia sekä YK:n lapsen oikeuksien yleissopimusta ja valmistusmaan työ- ja työsuojelulainsäädäntöä noudattaen.

Tarjoajan tulee myös liittää tarjoukseensa selvitys siitä, kuinka se noudattaa edellä mainittuja määräyksiä. Selvityksenä hyväksytään joko jokin kansainvälisen standardin mukainen sertifikaatti kuten esimerkiksi Reilu kauppa- tai SA8000-sertifiointi, muun ulkopuolisen, riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama tarkastus tai muu asiakirja joka vahvistaa vaatimustenmukaisuuden.

Jos tarjoajalla ei ole käytössään sertifiointia tai muuta todistusta tuotannon vastuullisuudesta, sen tulee kirjallisesti sitoutua Puolustusvoimien asettamiin eettisiin vaatimuksiin. Sopimuskauden aikana tarjoaja sitoutuu itsearviointiin sekä sopimuskumppanien väliseen dialogiin, jonka tavoitteena on varmistaa vaatimusten täyttyminen.

– Mahdollisuus toiminnan vastuullisuuden kehittämiseen sopimuskauden aikana on tärkeää erityisesti pk-yrityksille, Vartiala jatkaa.

CSR-kompassi on uusi työkalu hankkijoille

Julkisten hankintojen vastuullisuuden edistämisessä on viime vuosina otettu isoja askeleita, ja tuoreessa yhteiskuntavastuun periaatepäätöksessä valtioneuvosto ja ministeriöt sitoutuivat ottamaan käyttöön ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat omissa hankinnoissaan. Valtioneuvoston tavoitteena on myös kehittää ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisten hankintojen tueksi lisää neuvontaa ja työkaluja.

Yksi hankkijoita auttava konkreettinen työkalu on työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä 2012 julkistama CSR-kompassi -verkkotyökalu, joka auttaa hankkijoita edistämään toimitusketjujen vastuullisuutta tekemissään tavara- ja palveluhankinnoissa. Työkalusta oli apua myös Puolustusvoimille.

– Olimme jo pitkään toivoneet valmiita malleja vastuullisuusvaatimusten kehittämiseen ja CSR-kompassi on tähän erinomainen työkalu, Kauppinen toteaa.

Kompassiin on koottu konkreettisia neuvoja ja malleja hankkijoille. Hankintaviranomaisia neuvotaan kuusivaiheisen prosessin kautta toimitusketjun ja julkisten hankintojen vastuullisuuden hallintaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön CSR-kompassi on laadittu sidosryhmäyhteistyössä Finnwatchin, Hansel Oy:n ja Suomen Yrittäjien kanssa.

– Vastuullisten hankintojen tekeminen on nyt helpompaa kuin kenties koskaan. Toivomme, että uudet, konkreettiset työkalut ja esimerkit kannustavat kaikkia julkisia hankkijoita kiinnittämään huomiota riskimaista ostamiensa tuotteiden alkuperään, Vartiala kannustaa.

Teksti: Finnwatch

Jaa artikkeli: