Finanssikonserni karsii keinottelua ruuan hinnalla

Nordea päätti lokakuussa 2011 luopua yksityisasiakkaille tarjotuista sijoitustuotteista, jotka sisältävät keinottelua peruselintarvikkeiden hinnoilla. Sitä ennen tanskalaiset kansalaisjärjestöt DanWatch ja Tænk Penge olivat tiedustelleet Nordealta, miten se suhtautuu peruselintarvikkeiden hinnoilla keinotteluun.

Nordeasta kerrotaan SASKille, että Nordea Suomella on tällä hetkellä 17 peruselintarvikkeita sisältävää sijoitustuotetta, joita pankki tarjoaa yksityisasiakkailleen. Ne on laitettu markkinoille ennen lokakuun 2011 päätöstä ja erääntyvät helmikuun 2013 ja kesäkuun 2014 välisenä aikana. Näiden tuotteiden arvo on yhteensä 73 miljoonaa euroa.

Nordea esittää, että ”liiallinen” finanssikeinottelu lisää ruoan hintavaihteluja ja on osaltaan nostanut hinnat ennätystasolle, mikä on kärjistänyt maailmanlaajuisesti nälkää ja köyhyyttä. Nordea perustelee käsitystään lukuisilla kansainvälisillä tutkimuksilla.

Nordea allekirjoitti vuonna 2007 asiakirjan ”YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet” ja laati omat vastuullisen sijoittamisen periaatteensa. Sen jälkeen pankki on tarkastellut kahdesti vuodessa rahastojensa yhteensopivuutta näiden periaatteiden kanssa. Tarkasteltavia osa-alueita ovat ympäristö, ihmisoikeudet, työoloja koskevat normit ja liiketoiminnan etiikka, Nordea selostaa Unctadin vuonna 2011 julkaisemaan raporttiin vedoten.

”Nordean vastuullisen sijoittamisen toimikunta tarkastelee ja arvioi tuloksia. Toimikunta päättää, missä määrin normeja rikkovien yhtiöiden toimintaan yritetään vaikuttaa”, Nordea toteaa.

Pankista kerrotaan, että johtopäätöksenä on usein vuoropuhelu niiden yritysten kanssa, joiden on todettu rikkoneen ympäristöä, ihmisoikeuksia, työoloja ja liiketoiminnan etiikkaa koskevia kansainvälisiä normeja. Joulukuusta 2011 alkaen Nordea on käynyt tai käymässä tällaista vuoropuhelua 12 yhtiön kanssa eri puolilla maailmaa. Nordea käy myös ennakoivaa vuoropuhelua erityisesti niiden yhtiöiden kanssa, joissa sillä on suuria sijoituksia.

Vastauksessaan SASKin kysymyksiin Nordea toteaa, että se ei sijoita yhtiöihin, jotka osallistuvat kiellettyjen aseiden tuotantoon.

Ammattiliitolla tärkeä rooli

Nordeassa työskentelevien ammattiliiton Nousun puheenjohtaja Kari Ahola on tyytyväinen siihen, että pankki lopettaa peruselintarvikkeiden hinnoilla keinottelun yksityisasiakkaiden sijoitustuotteissa.

Liiton edustajat osallistuvat yhdessä pohjoismaiden kollegoidensa kanssa aktiivisesti yrityksen yhteiskuntavastuuryhmän toimintaan. Liitto oli aloitteentekijänä ja voimakkaasti myötävaikuttamassa ryhmän perustamiseen Nordeaan.

Juhani Artto

Jaa artikkeli: