Ihmisoikeudet ja työntekijät jälleen unohtuneet Qatarissa 

Kilpeään urheilukisojen avulla kiillottamaan pyrkivä Qatar käyttää siirtotyöntekijöitä hyväkseen kuten ennenkin. Jalkapallon MM-kisojen alla hieman parantunut ihmisoikeustilanne on taas heikentynyt, kirjoittaa SASKin Ellinoora Vesala. 

On käynyt juuri niin kuin pelättiin. Kun jalkapallon MM-kisat päättyivät, maailman katse kääntyi pois Qatarista. ”Kukaan ei ole enää kiinnostunut meistä”, toteaa tuttuni. Hän on rakennustyöntekijä, joka jatkaa työskentelyään Qatarissa.  

FIFA tai Qatarin valtio eivät ole maksaneet työntekijöille tai heidän perheilleen korvauksia tai palkkasaatavia, vaikka lupauksia lenteli ennen kisoja näistä jaloista aikeista.  

FIFA tienasi turnauksesta yli seitsemän miljardia euroa. Silti se ei ole edelleenkään lupautunut maksamaan lähes 100 miljoonan euron Legacy Fund -rahastostaan korvauksia siirtotyössä loukkaantuneille tai kuolleiden työntekijöiden omaisille. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino lupasi, että Qatarin valtion vakuutusrahasto hoitaisi tarvittavat kompensaatiot jopa 10 vuoden takaa.  

Tämä on jäänyt haaveeksi. Palkkasaatavia ei ole maksettu työntekijöille edes kaikissa niin sanotuissa virallisissa FIFA-projekteissa, joissa sääntelyn piti olla paremmalla tasolla kuin muissa rakennusprojekteissa. 

***** 

Ennen vuoden 2022 MM-kisoja Qatarin viranomaiset ja FIFA antoivat julkisuuteen harhaanjohtavaa tietoa työlainsäädännön uudistusten ja kompensaatiomekanismien kattavuudesta, tehokkuudesta ja jatkuvuudesta.  

Ystäväni mukaan etenkin työturvallisuus on heikentynyt huomattavasti kisojen päättymisen jälkeen. Hän on viime aikoina työskennellyt Qatarin pääkaupungissa Dohassa pian järjestettävän suurtapahtuman rakentamisprojekteissa. Tapahtumapaikkoja rakennettaessa työturvallisuussäädöksiä on rikottu räikeästi. Vaikka työmaille tehdään tarkastuksia, ne ovat ne lähinnä muodollisuuksia.  

Toinen koko ajan kasvava ongelma on sietämätön kuumuus. Qatarin laki määrää kesäkuukausina keskeyttämään työn päivän kuumimpana aikana, mutta työnantajat maksavat mieluummin lain rikkomisesta aiheutuvan pienen sakon kuin keskeyttävät työt. Ainoastaan aikatauluissa pysymisellä on merkitystä, ja työturvallisuus näyttää olevan toissijaista.  

Iso haaste kisojen jälkeen on ollut myös töiden vähentyminen erityisesti palvelu- ja rakennusaloilla. Etenkin rakennusprojektien määrä on pudonnut niin merkittävästi, että eräs rakennustyöntekijä kertoo töitä riittävän tällä hetkellä vain neljännekselle yrityksen työntekijöistä. Monet siirtotyöntekijät ovat jääneet ilman töitä.  

Työntekijät eivät voi palata ennen kuin ovat saaneet palkkansa

Qatarin väkiluku on kuitenkin edelleen noin kolme miljoonaa, niin kuin se oli myös ollessaan korkeimmillaan viime vuoden kisojen aikaan. Tämä viestii siitä, että työttömiksi jääneet työntekijät eivät ole palanneet kotimaihinsa. He eivät ole voineet tai halunneet palata ennen kuin ovat saaneet maksamattomat palkkansa. Kotimaan heikko työtilanne ei myöskään houkuttelee palaamaan, joten työntekijät odottavat Qatarissa tilanteen muuttumista.  

Alihankkijayritykset puolestaan kertovat, etteivät ne ole saaneet rahojaan kisojen rakennusprojekteista, joten niillä on hädin tuskin varaa maksaa työntekijöille peruspalkkoja. Vailla työtä ja toimeentuloa jopa kuukausia palkkasaataviaan odottavat työntekijät ovat epävirallisten työntekijäryhmien avun ja tuen varassa.  

***** 

On huolestuttavaa, että toistaiseksi ei ole järjestetty ennen kisoja säännöllisesti järjestettyjä tapaamisia, joissa työntekijöiden edustajat pääsivät suoraan kertomaan epäkohdista ja huolistaan viranomaisille. Tuttuni mukaan lakiuudistukset ovat kyllä edelleen voimassa: niitä ei ole peruttu, mutta lakeja rikotaan. Työnantajat ovat alkaneet käyttää työntekijöiden hyödyksi perustettuja ilmiantokanavia yhä enemmän työntekijöitä vastaan, eivätkä kisojen alla käyttöönotetut valitusjärjestelmätkään toimi kuten pitäisi. Työnantajat ovat ottaneet jälleen käyttöön Kafala-järjestelmästä tuttuja käytäntöjä, kuten työpaikanvaihtoon liittyvien lupien epäämistä.  

Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet, että monet työntekijät, jotka protestoivat tai puhuvat ongelmista, altistuvat häirinnälle, pidätyksille ja karkotuksille.  

Kansainvälisen ay-liikkeen tekemä työ on ollut merkittävää

Kansainvälinen ay-liike kuitenkin jatkaa työtään Qatarissa edelleen olevien siirtotyöntekijöiden olojen parantamiseksi, ja keskusteluyhteys maan viranomaisten kanssa on edelleen olemassa. Ay-liikkeen ennen jalkapallon MM-kisoja tekemä työ Qatarin lakiuudistusten hyväksi on ollut merkittävää ja uudistukset sinänsä mittavia. Onkin todella sääli, jos ne valuvat hukkaan. Qatarilla olisi mahdollisuus näyttää muille Persianlahden maille mallia ihmisoikeuksien huomioon ottamisesta ja kunnioittamisesta, jos lakien toimeenpanoon ja valvontaan panostettaisiin. Toiveita siirtotyöntekijöiden järjestäytymisoikeuksien toteutumisesta Qatarissa ei pidä haudata vaan työtä sen eteen pitää jatkaa. 

Samoin SASK jatkaa työtään siirtotyöntekijöiden aseman parantamiseksi heidän lähtömaissaan Nepalissa ja Intiassa. Nepalissa on SASKin tuella saatu tänä vuonna aikaan merkittävä tulos: sosiaaliturvauudistus. Sen myötä nepalilaiset ovat kotimaansa sosiaaliturvan piirissä myös siirtotyössä ollessaan. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että heille kertyy tuolta ajalta eläkettä ja heidän perheensä on oikeutettu korvauksiin onnettomuuden tai kuolemantapauksen sattuessa. Uudistus parantaa huomattavasti siirtotyöntekijöiden ja heidän perheidensä toimeentuloa ja turvaa.  

Ellinoora Vesala 

Kirjoittaja on SASKin kotimaan toiminnan päällikkö. 

 

Jaa artikkeli: