Yritykset ja kansalaisjärjestöt haluavat yhdessä nostaa Suomen #ykkösketjuun eli yritysvastuullisuuden kärkikaartiin

Tänään käynnistyvä #ykkösketjuun-kampanja vaatii Suomeen ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia. SASK yhdessä yli 70 muun kansalaisjärjestön ja yrityksen kanssa kannustaa päättäjiä varmistamaan, että tulevaisuudessa suomalaiskuluttaja ei ole yksin vastuussa siitä, ostaako hän eettisesti kestäviä tuotteita.

 

– Suomi on jälkijunassa yritysvastuukysymyksissä, SASKin toiminnanjohtaja Janne Ronkainen sanoo.

– Monissa Euroopan maissa lakeihin ollaan jo kirjaamassa yrityksiä koskevaa niin sanottua huolellisuusvelvoitetta. Sen mukaan yritysten pitää varmistaa, ettei niiden tuotantoketjuissa esiinny puutteita, kuten lapsityövoiman käyttöä, alipalkkausta tai epäinhimillisiä työoloja. Suomessa tällaista lakia ei ole, ja se on suuri puute.

#Ykkösketjuun-kampanjan tavoittelema laki velvoittaisi yritykset selvittämään, millaiset vaikutukset sen toiminnalla on ihmisoikeuksien toteutumiseen. Yritysten pitäisi lain mukaan myös välttää kielteiset vaikutukset ja aktiivisesti vähentää niitä.  Kampanja kerää allekirjoituksia kaikilta kansalaisilta ja yhteisöiltä, jotka haluavat edstää ihmisoikeuksien toteutumista.

Yrityksetkin haluavat yritysvastuulain

Suomalaisyritysten nostamista yritysvastuukysymyksissä ykkösketjuun pitää tärkeänä myös iso joukko suuria ja pienempiä yrityksiä, jotka ovat aktiivisesti mukana kampanjassa.

– Ihmisoikeudet ovat iso asia, ja niiden toteutumisen edistäminen lainsäädännöllä on kaikkien etu. Yhteiset ihmisoikeuksia koskevat pelisäännöt luovat yrityksille reilun toimintaympäristön, Fazerin yritysvastuujohtaja Nina Elomaa toteaa kampanjan tänään julkaistussa tiedotteessa.

Yritysvastuulakia ovat lähteneet puolustamaan myös monet SASKin jäsenjärjestöt eli ammattiliitot ja niiden keskusjärjestöt, kuten Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK. Puheenjohtaja Jarkko Elorannan sanoin ”sitovien yritysvastuustandardien asettaminen lisäisi myös suomalaisen työn kilpailukykyä.”

Yritysvastuulaki hyödyttäisi suomalaisyritysten, kotimaisen työn sekä kehittyvien maiden työntekijöiden lisäksi myös kuluttajaa, joka haluaa luottaa siihen, että ostettujen tuotteiden taustalta ei löydy esimerkiksi lapsityövoimaa, pakkotyötä tai muita ihmisoikeusloukkauksia.

Kampanjaan osallistuminen on luonteva osa SASKin työtä:

– Suomessa voimme edistää työntekijöiden oikeuksia maailmalla huolehtimalla siitä, että suomalaisyrityksillä on laillinen vastuu valvoa tuotantoketjujensa eettisyyttä, Ronkainen sanoo.

Kampanjaa koordinoi Suomeen sidoksissa olevien yritysten vastuullisuutta maailmalla tarkkaileva Finnwatch.

Lue lisää #Ykkösketjuun-kampanjasta nettisivuilta www.ykkosketjuun.fi ja allekirjoita vetoomus.

 

Aiheeseen liittyvää

SASKin kumppanijärjestön pääsihteeri syytettynä Hongkongissa – presidentti Halonen ja SASK ilmaisevat huolensa Kiinan ihmisoikeustilanteesta

Hongkongin tiukentunut lainsäädäntö demokratian ja kansalaisyhteiskunnan puolustajia kohtaan näkyy yhä uusina pidätyksinä. Torstaina 9. maaliskuuta pidätettiin Hongkongista käsin toimineen, kotiapulaisten oikeuksia kansainvälisesti puolustaneen järjestön pääsihteeri

Lue lisää

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet ovat yhteisiä kaikille maailman ihmisille. Valtioiden täytyy suojella ihmisoikeuksia, yritysten puolestaan kunnioittaa niitä. SASKin tuella vaikutetaan molempiin tahoihin, jotta työelämän ihmisoikeudet toteutuisivat kehittyvissä

Lue lisää

Lahjoita

Lahjoita – tuet työelämän ihmisoikeuksia SASKin tuella vahvistetaan työntekijöiden ihmisoikeuksia maailmalla. Kestävin tapa poistaa maailmasta köyhyys ja eriarvoisuus on ihmisarvoinen työ, jolla pystyy elättämään itsensä ja

Lue lisää