Suomen ay-järjestöiltä lisää tukea ebola-alueelle

Länsi-Afrikan ebola-alueille on viimein alkanut virrata kansainvälistä apua. Myös ay-liike kasvattaa tukeaan ebolan pahiten koettelemiin maihin.

Suomalaiset järjestöt Tehy ja JHL ovat päättäneet lisätä rahoitustaan SASKin koordinoimaan hankkeeseen, jossa vahvistetaan laajan terveysalan ammattiliittojen yhteistyöverkoston osaamista. Projektia toteuttaa julkisen alan kansainvälinen ammattiliitto PSI.

– Hankkeen toimintoja on jo aiemmin päätetty suunnata ebolan torjuntaan. Nyt työhön on saatu paremmat taloudelliset resurssit, kiittelee SASKin ohjelmasuunnittelija Tarja Valtonen.

Hankkeen tuella Länsi-Afrikan maiden ammattiliitot voivat vaikuttaa paremmin alan merkittävän alueellisen yhteistyöelimen toimintaan ja päätöksiin. Valtosen mielestä nyt tärkeintä on parantaa sairaanhoitajien työolosuhteita, erityisesti työsuojelua, jotta hoitohenkilökunnan tartunnat voitaisiin välttää.

– Ay-liike pyrkii toiminnallaan muuttamaan maiden terveyspolitiikkaa ja alan rakenteita siihen suuntaan, että maiden julkinen terveydenhuolto saadaan riittävän hyvään kuntoon. Kriisiapua voivat tarjota ne organisaatiot, joilla siihen on osaamista.

Terveydenhuolto omille jaloilleen

Myös julkisen alan kansainvälinen ammattiliitto PSI julkaisi hiljattain oman ebola-strategiansa, joka tähtää juuri Valtosenkin mainitsemiin toimiin. Järjestön mukaan Länsi-Afrikan terveydenhuoltojärjestelmät ovat tällä hetkellä täysin riittämättömiä: ne ovat heikosti rahoitettuja, ylikuormitettuja ja henkilöstön määrä on raskaasti alimitoitettu.

Tällaisessa tilanteessa odottamaton tautiepidemia romahduttaa järjestelmät täysin – niin on nyt käynyt. Siksi kansainvälinen apu on välttämätöntä.

– Ebolaan on jo kuollut arviolta 250 hoitotyöntekijää. Jokainen kuolema olisi vältettävissä asianmukaisella suojautumisella, Valtonen korostaa.

PSI on käynnistänyt myös keräyksen, jonka tuotoilla tuetaan ebolaan menehtyneiden työntekijöiden perheitä Länsi-Afrikassa. Lue JHL:n verkkosivuilta, miten voit lahjoittaa heidän hyväkseen! 

SASKin ebola-uutinen elokuulta

Julkisen alan kansainvälisen ammattiliiton PSI:n ebola-verkkosivut (englanniksi)

Aiheeseen liittyvää

Jäsenjärjestöt

SASK edistää työelämän ihmisoikeuksia maailmalla yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Jäsenjärjestöjä on yhteensä 36.

Lue lisää

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ SASKin jäsenjärjestöksi

OAJ liittyy Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen SASKin jäseneksi vuoden 2020 alusta. OAJ haki työntekijöiden oikeuksiin keskittyvän kehitysyhteistyöjärjestön jäsenyyttä valtuuston uusien kansainvälisten linjausten vuoksi. – Meille on tärkeää

Lue lisää

Julkisilla varoilla ostettavien sairaalakäsineiden vastuullisuus lisääntyy

Sairaalakäsineille asetettiin tiukkoja vastuullisuuskriteereitä HUS Logistiikan ja Finnwatchin yhteistyöhankkeessa. Hankkeesta tänään julkaistu raportti kertoo, miten julkisten hankintojen vastuullisuutta voidaan edistää. Raportti on toteutettu SASKin tuella.

Lue lisää