Liiketoiminnan ei tule vaarantaa ihmisoikeuksia tai ympäristöä

Osa yrityksistä on mukana toiminnassa, josta seuraa pakkotyövoiman käyttöä, ympäristön saastumista, maakaappauksia, pulaa lääkkeistä ja vedestä, piittaamattomuutta työlainsäädännöstä ja jopa väkivaltaa ihmisiä ja ihmisoikeuspuolustajia kohtaan.

Sääntelyssä on aukkoja, jotka johtuvat osittain siitä, että yritykset toimivat kansainvälisesti, mutta niitä sääntelevät lait ovat kansallisia. Järjestöjen vetoomus toteaa, että yritysten ihmisoikeusvastuuta on selkeytettävä sitovin kansainvälisin säännöin, jotta mikään yritys ei saa kilpailuetua vastuuttomuudesta.

– Selvää on, että yritysten on selvitettävä ja kerrottava toimintansa vaikutuksista työntekijöihin, tuotantoalueiden ihmisiin ja kuluttajiin. Näin sanotaan Suomenkin uudessa kirjanpitolaissa. Tässä kohtaa ihmisoikeusvastuussa on vielä paljon täsmennettävää, toteaa Tytti Nahi Reilu kauppa ry:stä.

Neuvotteluja käydään hallitusten kesken YK:n ihmisoikeuskomiteassa. EU-valmistelee parhaillaan kantaansa kolmanteen neuvottelukokoukseen, joka pidetään 23.–27. lokakuuta.

Tarvitaan sitovia kansainvälisiä sääntöjä

Järjestöt muistuttavat, että ihmisoikeusloukkausten estäminen on valtioiden vastuulla. Kansallisten lakien tilkkutäkki ei riitä ihmisoikeuksien turvaamiseen, koska toimeenpano on monissa maissa heikkoa. Yritykset pystyvät myös liiaksi ohjaamaan kansallista päätöksentekoa. Ilman sitovia kansainvälisiä yritysvastuusääntöjä ihmisoikeudet ja ympäristö jäävät bisneksen jalkoihin.

Sitovat velvoitteet ja mekanismi niiden toimeenpanemiseksi on looginen seuraava askel vuosikymmeniä sitten alkaneessa työssä. Erityisen tärkeää on parantaa valitusmekanismien ja korvausten saatavuutta vääryyksiä kokeneille yksilöille ja yhteisöille. Sopimuksen tulee asettaa ihmisoikeudet epäreiluissa kauppa- ja investointisopimuksissa korostettujen yritysten oikeuksien edelle.

Yhä useammat kansalaisjärjestöt ja -liikkeet näkevät sopimuksen tärkeäksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Vetoomus on osa kansainvälistä vetoomusta, jonka on tähän päivään mennessä allekirjoittanut yli 500 kansalaisjärjestöä ympäri maailmaa.

Vetoomus järjestöiltä: YK:n monikansallisia yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeva sitova sopimus

Kuva: Jani Savolainen / Kepa

Aiheeseen liittyvää

Yritykset ja kansalaisjärjestöt haluavat yhdessä nostaa Suomen #ykkösketjuun eli yritysvastuullisuuden kärkikaartiin

Tänään käynnistyvä #ykkösketjuun-kampanja vaatii Suomeen ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia. SASK yhdessä yli 70 muun kansalaisjärjestön ja yrityksen kanssa kannustaa päättäjiä varmistamaan, että tulevaisuudessa suomalaiskuluttaja ei ole

Lue lisää

Selvitys: Järjestöjen kehitysyhteistyö on tuloksellista ja ansaitsee rahoituksensa

Arviointi osoittaa, että järjestöjen työstä hyötyvät nimenomaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kehitysmaiden ihmiset. Järjestöt tavoittavatkin ne, joita muut kehitysyhteistyön toimijat eivät tavoita. Järjestöt tukevat ja

Lue lisää

Allekirjoita vetoomus asbestin kieltämiseksi

Yli 107 000 ihmistä kuolee vuosittain asbestisairauksiin. Vaikka EU kieltää aineen käytön ja sen haitoista ollaan tietoisia, maailmalla asbestia tuotetaan edelleen yli kaksi miljoonaa tonnia

Lue lisää