Oikeus turvalliseen ja terveelliseen työhön ILOn perusoikeudeksi

ILOn vuoden 2022 työkonferenssi hyväksyi viidennen kohdan työelämän perusoikeuksiin. Nyt listalla on myös oikeus työsuojeluun. Periaatteet sitovat kaikkia jäsenmaita.
Intialainen työmies esittelee keltaista kypärää
Työturvallisuuden parantaminen on tärkeä teema esimerkiksi Intian kivilouhoksilla. Kypäriä saattaa olla tarjolla, mutta niitä ei käytetä, koska ne ovat ”kuumia ja epämukavia”. SASK tuki louhosten turvallisuustyötä edellisellä ohjelmakaudella.

Oikeus turvalliseen ja terveelliseen työhön lisättiin osaksi työtä koskevia perusperiaatteita ja oikeuksia. Siitä tulee yksi kansainvälisen työjärjestön ILOn ydinsopimuksista, joita ovat ennestään oikeus kuulua ammattiliittoon ja solmia työehtosopimuksia sekä lapsityön, pakkotyön ja syrjinnän kiellot.

Muutos on merkittävä, koska jatkossa kunkin ILOn jäsenvaltion on kunnioitettava ja edistettävä oikeutta työturvallisuuteen ja -terveyteen riippumatta siitä, onko valtio itse ratifioinut sitä koskevia ILO-sopimuksia. Periaatteet siis sitovat kaikkia jäsenvaltioita.

Haasteet työturvallisuudessa eivät ole ihan pieniä, sillä ILOn mukaan työssä tai työhön liittyvistä syistä kuolee vuosittain kolme miljoonaa ihmistä. Lisäksi 400 miljoonaa loukkaantuu työssä tai sairastuu työperäiseen sairauteen.

Työsuojelu on osa SASKin ohjelmaa

Työsuojelu on tärkeä kysymys myös SASKille, kertoo kansainvälisen toiminnan päällikkö Juha Vauhkonen. Hän tervehtii ilolla teeman päätymistä osaksi työelämän perusoikeuksia, joihin SASKin työ perustuu.

– Työmme päämäärä on nimenomaan ILOn määrittelemien työelämän perusoikeuksien toteutuminen kaikkialla maailmassa. Hyvin monissa hankkeissamme työsuojelu on osa kokonaisuutta, vaikka se on tähän asti ILOn listalta puuttunutkin.

Hankkeissa on koulutettu viimeisen neljän vuoden aikana yli 1300 ihmistä työsuojelusioissa ja perustettu ammattiliittoihin 90 työsuojelukomiteaa.

Työsuojelu korostuu myös osana SASKin tasa-arvotyötä. Hyvänä esimerkkinä toimii Malawin teollisuus, jossa on kiinnitetty huomiota myös naisten vartaloille sopiviin suojavarusteisiin ja raskaana olevia suojellaan nyt myrkyllisiltä kemikaaleilta.

Aiheeseen liittyvää

Ihmisarvoinen työ

SASKin tavoitteena on taata kaikille työelämän ihmisoikeudet: ihmisarvoinen työ ja elämiseen riittävä palkka.

Lue lisää

Oikeus kunnon työhön kuuluu kaikille

Ihmisarvoinen työ on kestävin keino vähentää köyhyyttä. Kun työntekijöille maksetaan elämiseen riittävä palkka, heillä on mahdollisuus elättää perheensä, lähettää lapsensa kouluun ja köyhyyden kierre katkeaa.

Lue lisää

Suomalainen ay-liike on osa globaalia ihmisoikeuspuolustajien joukkoa

Suomalaisen ay-liikkeen ihmisoikeustyö kehittyvissä maissa saa ihmisiltä vahvan tuen. Työ myös tuottaa tuloksia. Tässä kirjoituksessa SASKin toiminnanjohtaja Janne Ronkainen kertoo, mistä siinä oikein on kyse.

Lue lisää