Naisten ja tyttöjen oikeuksista

ILOn sopimukset kieltävät syrjinnän

YK:n alaisen kansainvälisen työjärjestön ILOn työelämää koskeviin perussopimuksiin kuuluu syrjinnän kielto. Se koskee myös sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää. Tasa-arvon toteutuminen työelämässä riippuu kaikkialla keskeisesti siitä, miten syrjimättömyyden periaate onnistutaan juurruttamaan paikallisiin työelämän käytäntöihin ja työpaikkatasolle.

SASK edellyttää kumppaneiltaan tasa-arvon edistämistä

SASK edellyttää omien hankkeidensa paikallisilta kumppaneilta tasa-arvosuunnitelmaa ja mekanismeja, joilla karsitaan naisia syrjiviä perinteitä ja käytäntöjä sekä työpaikoilta että järjestöjen omista rakenteista ja päätöksenteosta.

Tytöt vaarassa jos vanhemmilta puuttuu kunnon työ

Lasten – sekä tyttöjen että poikien – aseman ja tulevaisuuden kannalta oleellisinta on, että vanhemmilla on säällinen toimeentulo. Se mahdollistaa lasten koulunkäynnin ja vähentää heidän riskiään joutua hyväksikäytön kohteiksi. Jos perheeltä puuttuu ihmisarvoinen työ ja säällinen toimeentulo, tytöt ovat useissa maissa suurimmassa vaarassa jäädä vaille koulutusta ja paremman tulevaisuuden edellytyksiä.

Näiden asioiden eteen SASKissa tehdään työtä niin naistenpäivänä kuin sen jälkeenkin. 

Hyvää naistenpäivää!

 

Aiheeseen liittyvää

Kehityspolitiikan tulosraportti: Järjestöjen kehitysyhteistyö on tuloksellista – tätä Suomen verorahoilla saadaan aikaan

Suomen kehitysyhteistyö on vaikuttavaa ja tuloksellista, selviää tänään keskiviikkona julkaistusta kehityspolitiikan tulosraportista. Maailman monet kriisit korostavat pitkäjänteisen kehitysyhteistyön tärkeyttä.

Lue lisää

Coca-Colan ja Pepsin filippiiniläistehtailla ay-liike kamppailee työntekijöiden oikeuksista uhkauksista huolimatta

Filippiinien tuore hallinto jatkaa vihamielistä linjaansa ammattiliittojen edustajia kohtaan, mutta elintarviketeollisuuden ay-aktiivit keksivät keinoja saadakseen työntekijöille kunnolliset työsuhteet ja paremmat palkat – sekä suojellakseen heitä.

Lue lisää

Naisten oikeudet

SASK tekee työtä sen puolesta, että tasa-arvo toteutuisi työpaikoilla ja naiset olisivat aktiivisia toimijoita ammattiliitoissa.

Lue lisää