Vesi on perusoikeus -kampanja kerännyt 1,7 miljoonaa allekirjoitusta

Vesi on perusoikeus -kampanja on saavuttamassa tavoitteensa. 1,7 miljoonaa EU-kansalaista vaativat, että Euroopan komissio määrittelisi veden perusoikeudeksi.

Euroopan julkisten palvelujen ammattiliitot (EPSU) päättivät vuoden 2009 kongressissaan tehdä aloitteen miljoonan nimikirjoituksen keräämiseksi vettä koskevan ihmisoikeuden puolesta.

Kampanja on jo saavuttanut EU:n asettaman allekirjoitusten vähimmäismäärän. Sen tavoitteena on kuitenkin kerätä Euroopassa yhteensä kaksi miljoonaa allekirjoitusta 9.9.2013 mennessä. Vielä ehdit allekirjoittaa aloitteen!

Allekirjoittajat vaativat Euroopan komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä, jolla pyritään toteuttamaan Yhdistyneiden kansakuntien hyväksymää ihmisten yleistä oikeutta veteen ja sanitaatioon sekä edistämään veden ja jätevesihuollon saatavuutta kaikille julkisena palveluna.

Aloitteen mukaan EU-lainsäädännön tulisi edellyttää kansallisilta hallituksilta toimia, joilla kaikille kansalaisille voidaan edullisesti taata puhtaan juomaveden saanti ja toimiva jätevesihuolto.

Kampanjasta on vastannut Euroopan julkisten palvelujen ammattiliittojen federaatio EPSU, joka on julkisen alan ammattiliittojen eurooppalainen kattojärjestö. Siihen kuuluu 270 jäsenliittoa 48 maasta.

Suomessa kampanjan toteuttivat Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU ry:n jäsenliitot. Myös Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on ollut mukana tukemassa kampanjaa.

Lue lisää kampanjasta täältä.

 

Aiheeseen liittyvää

Ilmastonmuutos torjuttava oikeudenmukaisesti niin, että köyhien maiden työntekijät eivät päädy sijaiskärsijöiksi

Ilmastonmuutoksen estäminen vaatii uusia ratkaisuja, ja kun niitä tehdään, on kohdeltava oikeudenmukaisesti jo nyt heikoimmassa asemassa olevia työntekijöitä.

Lue lisää

Jäsenjärjestöt

SASK edistää työelämän ihmisoikeuksia maailmalla yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Jäsenjärjestöjä on yhteensä 36.

Lue lisää

SASK selvitti työntekijöiden oikeudet viidessä maassa – ne toteutuvat kohtuullisesti paperilla mutta eivät käytännössä

Oikeus perustaa ammattiyhdistys ja kuulua siihen on YK:n ihmisoikeusjulistuksessa linjattu oikeus. Tuoreen tutkimuksen mukaan se jää paikoin haaveeksi SASKin hankemaissa Brasiliassa, Kolumbiassa, Guatemalassa, Nepalissa ja

Lue lisää