Vesi on perusoikeus -kampanjan allekirjoitukset luovutettu tarkastettavaksi

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”Vesi on perusoikeus” allekirjoitusten keruu päättyi 9. syyskuuta.  Aloitteen on allekirjoittanut yli 15 000 suomalaista. Suomessa kerätyt allekirjoitukset on nyt luovutettu väestörekisterikeskuksen tarkastettavaksi.

Suomen julkisen alan ammattijärjestöjen EU-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta iloitsee siitä, että myös suomalaiset tukevat sitä, että vesi ja vesihuolto eivät voi olla kaupan ja että ne tulee säilyttää julkisissa käsissä.

– Näin taataan parhaiten kohtuuhintainen ja laadukas vesi ja vesihuolto kansalaisille, painottaa aloitteen kansalaistoimikunnan jäsen Eloranta.

Yhteensä lähes kaksi miljoonaa allekirjoitusta

Aloite on ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite, joka keräsi yli miljoona allekirjoitusta ja vaaditut vähimmäismäärät vähintään seitsemässä EU-jäsenvaltiossa.

Yhteensä lähes 1,9 miljoonaa EU-kansalaista allekirjoitti aloitteen, jossa vaaditaan, että EU takaa kansalaistensa perusoikeuden veteen ja vesihuoltoon lainsäädännössään ja että vesi ei ole kauppatavaraa.

Suomen lisäksi vähimmäistavoite ylitettiin 12 muussa maassa: Liettuassa, Unkarissa, Saksassa, Itävallassa, Sloveniassa, Italiassa, Kreikassa, Luxemburgissa, Belgiassa, Hollannissa ja Espanjassa.

Allekirjoitusten lopullinen, virallinen määrä vahvistetaan kolmen kuukauden sisällä. Tämän jälkeen EU:n komission on käsiteltävä aloite ja annettava vastaus esitettyihin vaatimuksiin.

Myös SASK tekee työtä sen eteen, että vesi määritellään perusoikeudeksi. SASKilla on meneillään hanke Etelä-Amerikassa, jossa korostetaan veden ihmisoikeusulottuvuutta.

Lähde: FIPSUn tiedote
Kuva: Aleksi Vienonen / SASK

Vesi on perusoikeus -kampanja kerännyt 1,7 miljoonaa allekirjoitusta (20.8.2013)
Vesi on perusoikeus -kampanjalle arvokkaat lähettiläät (6.2.2013)

Aiheeseen liittyvää

Historiallisen pitkä lakko päättyi työehtosopimukseen

Kolumbian hiiliteollisuuden työntekijöiden Sintracarbón-ammattiliitto ja Cerrejón-yritys ovat päässeet sopimukseen työehdoista. Samalla sopimus päättää yhden pisimmistä lakoista kaivoksen historiassa.

Lue lisää

Qatarin virheitä ei saa toistaa

Urheilumaailma voi enää sulkea silmiään ihmisoikeuskysymyksiltä. Ihmisoikeudet kuuluvat niin kisojen eteen työskenteleville kuin urheilijoille ja kannattajillekin.

Lue lisää

Kampanjat

SASKin tavoite on, että työelämän ihmisoikeudet toteutuvat maailmassa. Niitä edistetään sekä toimimalla suoraan kehittyvissä maissa että herättelemällä tietoisuutta kotimaassa kampanjoin. Tule mukaan!

Lue lisää