Vastuullisempaa elektroniikkaa valtiolle

Yhteistyöhanke on askel kohti vastuullisempia julkisia hankintoja.

– Finnwatch tarjoaa Hanselille asiantuntija-apua sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvien kriteerien laatimisessa ja todentamisessa hankintaprosessin eri vaiheissa, kertoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Hanselin ja Finnwatchin yhteistyöhankkeessa on tarkoitus pilotoida ihmisoikeuksia koskevien kriteerien käyttöä julkisissa hankinnoissa. Pilottiprojektissa hankinnan kohteena ovat valtiolle hankittavat tietokoneet.

– Keskitymme erityisesti työntekijöiden oikeuksiin hankittavien tietokoneiden alihankintaketjuissa riskimaissa. Elektroniikka on ihmisoikeuksien näkökulmasta korkean riskin tuote, sillä laitteet valmistetaan usein maissa, joissa ihmisoikeuksien toteutuminen on puutteellista, Vartiala sanoo.

Hansel on kehittänyt vastuullista hankintaa jo pitkään.

–Sidosryhmäkyselyn perusteella asiakkaamme toivovat meiltä entistä enemmän panostusta juuri sosiaaliseen vastuuseen, joka koetaan usein vaikeaksi todentaa. Tämän projektin tavoitteena on tuottaa konkreettisia kriteereitä ja luotettavia todennusmekanismeja hankittavien tuotteiden sosiaalisen vastuun arvioimiseksi, kertoo Hanselin Tietohallinnon hankinnat -yksikön päällikkö Kalle Hietaranta.

– Hanselin sopimuksilla hankitaan tietokoneita yli 40 miljoonalla eurolla vuodessa, joten suurena julkisena hankkijana meillä on mahdollisuus asettaa kilpailutuksissa haastaviakin vaatimuksia.

Parhaat käytännöt hyödynntettävissä muissa julkisissa hankinnoissa

Selvitämme yhteistyössä Finnwatchin kanssa keinoja huomioida sosiaalista vastuullisuutta uuden hankintalain puitteissa, kertoo IT-laitehankinnoista vastaava kategoriapäällikkö Tero Lehtisaari Hanselilta.

Sosiaalisesti vastuullisia tietokoneita koskeva hankintaprosessi dokumentoidaan ja siitä laaditaan julkinen raportti. Hankkeen tavoitteena on levittää parhaita käytäntöjä muille julkisille hankkijoille valtionhallinnossa ja kuntasektorilla.

Projektia rahoittavat Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Kepa.

– Suomessa tehdään julkisia hankintoja vuosittain yli 30 miljardilla eurolla ja julkisten hankintojen ihmisoikeusvaikutukset ulottuvat kauas Suomen rajojen ulkopuolelle, SASK:n viestintäpäällikkö Laura Ventä muistuttaa.

– Käytännössä kunnat, valtio, virastot, sairaalat ja muut julkisen sektorin toimijat voivat siis vaikuttaa suoraan kehitysmaiden ihmisoikeustilanteeseen, jos ne tekevät hankintansa vastuullisesti, sanoo Kepan asiantuntija Lyydia Kilpi.

Aiheeseen liittyvää

Kunnilta vaaditaan nyt vastuullisuutta

Työelämän ihmisoikeuksia voidaan loukata silloinkin, kun tavallinen suomalaiskunta ostaa vaikkapa toimistokalusteita tai siivouspalveluja.

Lue lisää

SASKin ihmisoikeustyö tavoittaa yhä laajemman joukon

SASK pystyy tulevaisuudessa puolustamaan yhä useampien työntekijöiden ihmisoikeuksia maailmalla. Rahoituksen kasvun myöstä toiminta laajenee erityisesti Afrikassa.

Lue lisää

SASKin kumppanijärjestön pääsihteeri syytettynä Hongkongissa – presidentti Halonen ja SASK ilmaisevat huolensa Kiinan ihmisoikeustilanteesta

Hongkongin tiukentunut lainsäädäntö demokratian ja kansalaisyhteiskunnan puolustajia kohtaan näkyy yhä uusina pidätyksinä. Torstaina 9. maaliskuuta pidätettiin Hongkongista käsin toimineen, kotiapulaisten oikeuksia kansainvälisesti puolustaneen järjestön pääsihteeri

Lue lisää