Kunnon työ kuuluu myös naisille

Kansainvälisen työjärjestön ILOn tutkimuksen mukaan jopa 40 prosenttia maailman työssäkäyvistä naisista jää sosiaaliturvan ulkopuolelle. Lisäksi vain 40 prosentilla naisista on oikeus äitiyslomaan. Työttömyys uhkaa etenkin nuoria naisia.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin viestintäpäällikkö Laura Ventä korostaa, että ihmisarvoiseen työhön kuuluu muutakin kuin riittävä palkka.

− ILOn havainnot kertovat jotain keskeistä naisten asemasta työelämässä. Erityisesti kehittyvissä maissa nainen on miestä todennäköisemmin huonossa työsuhteessa, jossa palkka on riittämätön, eläkettä ei kerry eikä sosiaaliturvaan ole oikeutta.

Ventä painottaa, että työelämässä tarvitaan naisia, mutta ei ole oikein, että naisvaltaisilla aloilla työehdot ovat käytännössä kaikkialla heikommat kuin miesvaltaisilla. Se pakottaa monen naisen jäämään kotiin.

− Yhdelläkään maalla ei ole varaa jättää 50 prosenttia voimavaroistaan käyttämättä, Ventä korostaa.

Tukea kotiapulaisille monessa maassa

SASK tukee tasa-arvotyötä muun muassa Ecuadorissa, Ghanassa, Haitissa, Intiassa, Kolumbiassa ja Mosambikissa. Tavoitteena on lisätä naisten taloudellista riippumattomuutta sekä mahdollisuuksia tasa-arvoiseen työelämään.

Monissa maissa vaurastuva keskiluokka palkkaa yhä enemmän kotiapulaisia. He ovat usein kouluttamattomia naisia, jotka eivät ole tietoisia oikeuksistaan.

− He jäävät helposti ilman vapaapäiviä ja riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi on suurempi kuin monilla muilla työntekijöillä, koska työtä tehdään yksityiskodeissa.

Tänä vuonna SASKin tukemat naiset ovat saaneet parannettua oikeuksiaan merkittävästi monessa maassa. Esimerkiksi Kolumbiassa ja Mosambikissa ja säädettiin uudet lait kotiapulaisten asemasta.

Kolumbiassa kotitaloustyöntekijät saivat lain nojalla samat oikeudet kuin muutkin työntekijät, viimeisimpänä viime kesänä oikeuden 13. kuukauden palkkaan eli hieman Suomen lomarahaa vastaavaan etuuteen. Aiemmin he olivat epävirallista työvoimaa. Mosambikissa puolestaan kotiapulaiset saivat kesällä oikeuden liittyä sosiaaliturvajärjestelmään.

Intiassa SASKin tukemilla ammattiliitoilla oli merkittävä rooli seksuaalisen häirinnän kieltävän lain voimaan saattamisessa.

− On todella hienoa, että pystymme tukemaan maailman heikoimmassa asemassa olevia työntekijöitä näin konkreettisesti, vaikuttamaan maiden kansalliseen lainsäädäntöön, Ventä iloitsee.

Maailmanlaajuinen teemapäivä 7. lokakuuta

Kunnon työn päivää vietetään 7. lokakuuta yli 60 maassa. Päivää on vietetty vuodesta 2008 lähtien.

Teemapäivän taustalla vaikuttavat Suomessa palkansaajien keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK sekä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK. Kansainvälisesti päivää koordinoi ay-liikkeen maailmanjärjestö ITUC.

Suomessa Kunnon työn päivän teemana on tänä vuonna ilo. SAK, Akava, STTK ja SASK antavat Kunnon työn päivän some-sivuilla vinkkejä työn ilon löytämiseen. Järjestöt myös kannustavat työyhteisöjä tekemään lokakuun 7. päivästä yhteishenkeä vahvistavan vuosittaisen perinteen esimerkiksi yleisen kahvihetken merkeissä.

Kunnon työn päivän seminaari: Puhtaat vaatteet -verkosto järjestää 7.10. avoimen seminaarin tuotantoketjujen läpinäkyvyydestä tekstiili- ja kenkäteollisuudessa Helsingin Hakaniemessä kello 9.30 alkaen. Tervetuloa mukaan!

Lue lisää Kunnon työn päivästä www.kunnontyo.fi
ILOn tutkimus Women at Work Trends 2016

Aiheeseen liittyvää

Oikeus kunnon työhön kuuluu kaikille

Ihmisarvoinen työ on kestävin keino vähentää köyhyyttä. Kun työntekijöille maksetaan elämiseen riittävä palkka, heillä on mahdollisuus elättää perheensä, lähettää lapsensa kouluun ja köyhyyden kierre katkeaa.

Lue lisää

Kun aikuiset saavat kunnon palkkaa työstään, pääsevät lapset kouluun

Kotiapulaiset tekevät töitä yksityiskodeissa ja ovat siksi haavoittuvassa asemassa. Mosambikissa koronapandemia on jättänyt heidät miltei mahdottoman valinnan eteen: täytyy valita joko työnantaja tai perhe. Nenäpäivähankkeen

Lue lisää

Laajojen kaarien tutkijaa kiinnostavat rakenteet, mutta myös muiden mielipiteet

Vanessa Westerlundille opetettiin pienenä, ettei ketään saa jättää leikin ulkopuolelle. Sama periaate pitää niin työntekijänä kuin SASKin lähettiläänä.

Lue lisää