Euroopan parlamentti vaatii sääntöjä vaatetuotantoon

Euroopan parlamentissa eilen hyväksytty päätöslauselma vaatii sitovampia säädöksiä, läpinäkyvyyttä ja ehdollisia kauppaetuuksia tekstiilien vientimaille. Päätös on tärkeä välietappi vaatetuotannon eettisyyden lisäämisessä.

– Emme voi sulkea silmiämme, mikäli vaatteidemme hintana on suuri inhimillinen kärsimys. Ainoastaan sitovalla lainsäädännöllä pystyisimme takaamaan, että tuotteet, joita myydään eurooppalaisilla markkinoilla, eivät loukkaa miljoonien työntekijöiden ihmisarvoa ja oikeuksia, toteaa päätöslauselman esittelijä Lola Sánchez Caldentey.

– EU:lla on työkalut toimia tässä asiassa, ja pyydämme komissiota käyttämään niitä.

Läpinäkyvyyttä tuotantoon

Jotta tuhoisan Rana Plazan tehdasromahduksen kaltaiset suuronnettomuudet voitaisiin estää, mepit ehdottavat muun muassa laillisesti sitovia, OECD:n toimintaohjeisiin perustuvia due diligence -velvoitteita yrityksille, EU:n alueelle vaatteita tuovien maiden kauppaehtojen kiristämistä ja vaatemerkkien läpinäkyvyyden lisäämistä. Lisäksi mepit ehdottavat, että EU:n instituutiot toimisivat jatkossa hyvinä esimerkkeinä tekstiilien julkisissa hankinnoissa.

Pitkän lobbauksen tulos

Päätöslauselma on saanut iloisen vastaanoton pitkään EU-päättäjiä lobanneelta kansainväliseltä Puhtaat vaatteet -verkostolta, johon myös SASK kuuluu. Verkosto uskoo, että toteutuessaan esitys antaisi kansalaisille, vaatetyöntekijöille, ammattiliitoille ja kansalaisjärjestöille vaikuttavan keinon edistää vaateteollisuuden työoloja.

TAUSTATIETOA

Euroopan komissio lupasi esittää EU:n laajuista lippulaivahanketta Rana Plaza -tehdasrakennuksen romahduksen jälkeen. Onnettomuudessa kuoli yli 1100 ihmistä Dhakassa Bangladeshissa. Komissio ei kuitenkaan ole onnistunut tehtävässä, ja parlamentti haluaa kannustaa komissiota esittämään lainsäädäntöä asiasta.

SASK on osa kansainvälistä Puhtaat vaatteet -verkostoa, joka parantaa tekstiili- ja vaatetyöntekijöiden oikeuksia.

Kuva: Janne Hulkkonen

Aiheeseen liittyvää

Suuri joukko järjestöjä vaatii oikeudenmukaista ekologista siirtymää

Ekologinen siirtymä on toteutettava oikeudenmukaisesti. Myös kehittyvien maiden työntekijöiden ääni pitää saada kuuluviin.

Lue lisää

Ihmisoikeusloukkauksien lopettaminen on päättäjien ja kisojen isäntämaiden vastuulla

Siirtotyöntekijöiden oikeuksista täytyy pitää huolta niin kisojen aikana kuin niiden jälkeenkin. Jokainen jalkapallon ystävä voi käyttää vaikutusvaltaansa.

Lue lisää

Lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta

SASKin lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 24.5.2022 Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on työelämän ihmisoikeusjärjestö. Tavoitteemme on työelämän perusoikeuksien toteutuminen ja elämiseen riittävä palkka maailman työtätekeville, minkä

Lue lisää