EU päätti estää työehtojen polkemisen kauppasuhteissaan

EU-parlamentti on hyväksynyt asetuksen, jolla pyritään estämään epäreilu kilpailu työolosuhteissa ja ympäristössä. Tämä polkumyynnin vastainen säädös, joka mahdollistaa rangaistustullien määräämisen tuontituotteille, astuu voimaan joulukuussa. Sen mukaan EU:n ulkopuolisten kauppakumppanien ja tuottajien pitää täyttää kansainväliset työolosuhde- ja ympäristövaatimukset.

Uusien sääntöjen myötä EU:n on helpompi myös puuttua epäreiluihin tilanteisiin, joissa hinnat eivät ole markkinapohjaisia valtion tukikäytäntöjen takia. Tämä koskee erityisesti Kiinaa.

Heidi Hautala (vihr.) on istunut europarlamentissa vuodesta 1995 paria välivuotta lukuun ottamatta ja seurannut tarkasti polkumyynnin vastaisen säännöstön kehittymistä EU:ssa.

– Millään muulla kansainvälisen kaupan maailmanlaajuisella toimijalla kuin EU:lla ei ole vastaavia sääntöjä. Minusta on upeaa, että EU myöntää nyt, ettei vapaata kauppaa voida käydä piittaamatta olosuhteista, jossa tuontitavarat tuotetaan. Aikaisemmin kaikki työoloihin puuttumiset nähtiin ”kaupan esteinä”, Hautala sanoo.

”Uskon valtiolle määrättävien rangaistusten purevan myös yritystasolla”

Rangaistustulleja ei voida kohdistaa yksittäisiin yrityksiin, jotka rikkovat ILOn työolosuhteita koskevia säädöksiä. Hautala uskoo kuitenkin valtiolle määrättävien rangaistustullien purevan myös yritystasolla.

– Minusta on tärkeää, että EU:sta tulee muutakin kuin työolosuhteita koskevia julistuksia. Tämä on kovaa jäsenmaita velvoittavaa lainsäädäntöä.

– Ja kun ihmiset ja järjestöt tarkkailevat työoloja eri maiden tehtaissa ja tuotantolaitoksissa, parhaimmillaan se on askel kohti kansalaisyhteiskuntaa, sanoo Hautala.

Hänen mukaansa työolojen seuraamisen kannalta on oleellista, että kansainvälinen työjärjestö ILO on mukana asetuksen toteuttamisessa ja valvonnassa.

– ILOlla on osaamista ja näyttöä lapsityövoiman, pakkotyön ja nykyaikaisen orjatyön vastustamisessa. Toteuttamalla asetuksen hyvin saamme EU:n ulkopuolisten maiden tavaroiden koko arvoketjun näkyväksi.

Teksti ja kuvat: Jaakko Takalainen

Aiheeseen liittyvää

Lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta

SASKin lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 24.5.2022 Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on työelämän ihmisoikeusjärjestö. Tavoitteemme on työelämän perusoikeuksien toteutuminen ja elämiseen riittävä palkka maailman työtätekeville, minkä

Lue lisää

Hidasta etenemistä yritysten vastuullisuusprojekteissa

Turun Eurooppa-foorumissa pohdittiin elokuun lopulla, miten yritysten tulisi ennaltaehkäistä ihmisoikeusloukkauksia ja kielteisiä ympäristövaikutuksia toiminnassaan sekä arvoketjuissaan YK:n ohjaaviin periaatteisiin perustuen. Ohjeet otetaan vakavasti, mutta vastuullisuus

Lue lisää

Ihmisoikeusloukkauksien lopettaminen on päättäjien ja kisojen isäntämaiden vastuulla

Siirtotyöntekijöiden oikeuksista täytyy pitää huolta niin kisojen aikana kuin niiden jälkeenkin. Jokainen jalkapallon ystävä voi käyttää vaikutusvaltaansa.

Lue lisää