Näin SASK toimii

Paras lääke köyhyyttä vastaan on ihmisarvoinen työ, jolla pystyy elättämään itsensä ja perheensä. Työolojen on oltava inhimilliset ja turvalliset. Näitä asioita SASK jäsenliittoineen edistää kehittyvissä maissa.

SASK on työntekijöiden oikeuksiin keskittyvä kehitysyhteistyöjärjestö. Kestävin tapa vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta on ihmisarvoinen työ, josta saa elämiseen riittävää palkkaa. Työn on oltava turvallista ja sillä pitää pystyä elättämään myös perheensä.

Parhaiten työoloja valvoo työpaikalla toimiva, itsenäinen ammattiliitto. Tuemme kehittyvien maiden ammattiliittoja, jotta ne pystyvät edistämään työntekijöiden oloja ja asemaa omassa maassaan. Vahvistunut ay-liike kykenee vaikuttamaan yhteiskuntaan laajemminkin, esimerkiksi parantamaan työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa ja sitä kautta edistämään yhteiskunnallista vakautta.

SASK toimii 10 pääkohdemaassa Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa sekä vaikuttaa kotimaan kehityspolitiikkaan edistämällä maailman työntekijöiden oikeuksia koskevaa keskustelua. Käynnissä on tällä hetkellä noin 40 kehitysyhteistyöhanketta

Työelämän perusoikeudet kunniaan

SASK vaikuttaa yhdessä kotimaisen ja kansainvälisen kumppaniverkostonsa kanssa siihen, että Kansainvälisen työjärjestön ILOn määrittelemät työelämän perusoikeudet otetaan käyttöön työpaikkojen vähimmäisstandardeina. Niitä ovat 

  • oikeus järjestäytyä
  • oikeus solmia työehtosopimuksia
  • pakkotyön kielto
  • lapsityön kielto
  • syrjinnän kielto.

SASK jäsenjärjestöjä ovat suomalaiset ammattiliitot ja keskusjärjestöt. Tarjoamme kaikille toiminnastamme kiinnostuneille mahdollisuuden tulla mukaan vähentämään eriarvoisuutta ja vaikuttamaan maailman työolojen paranemiseen

SASKin hankkeet kartalla

SASKin hankkeet löytyvät kartalta. Tutustu hankkeiden kuvauksiin klikkaamalla tai erillisestä hankelistasta