SASK tekee työtä sen puolesta, että tasa-arvo toteutuisi työpaikoilla ja naiset olisivat aktiivisia toimijoita ammattiliitoissa.

Nauravat intialaiset naiset

Vanhempainvapaat, naisen euro, tasa-arvo työpaikoilla, häirintä ja syrjintä. Samat kestoaiheet nousevat keskusteluun vuodesta toiseen, kun puhutaan naisten asemasta työmarkkinoilla. Aiheet ovat esillä myös SASKin työssä, kun tuemme työntekijöiden oikeuksien parantamista kehittyvissä maissa. Siellä missä SASK toimii, nämä haasteet vain ovat monin kerroin suurempia kuin Suomessa.

SASK tekee kaikkialla työtä sen eteen, että tasa-arvo toteutuisi työpaikoilla. Monessa hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota naisten ja nuorten asemaan. Työehtosopimuksin on päästy vaikuttamaan muun muassa raskausajan töturvallisuuskkysymyksiin, imetystaukoihin ja palkkatasa-arvoon. SASKin tuella on sovittu esimerkiksi erillisistä vessoista ja mahdollisuudesta päästä niihin riittävän usein sekä kuljetuksista työpaikalle, jos työmatka on vaarallinen naisille. Kansallisen tason vaikuttamistyössä on monin paikoin vaikutettu äitiysvapaiden pituuteen.

SASK pyrkii kasvattamaan naisten roolia myös ammattiliittojen päätöksenteossa ja toiminnassa muutenkin. Usein juuri sitä kautta naisille erityiset asiat nousevat keskusteluun työpaikoilla – ja ne voidaan ratkaista.

Tukea kotiapulaisille

Kotiapulainen Filippiineiltä lapsensa kanssaKenties haavoittuvimmassa asemassa olevan työntekijäryhmä maailmassa ovat kotiapulaiset. He tekevät yhteiskunnalle näkymätöntä työstä kotien seinien sisällä usein äärimmäisen pienellä palkalla. Päivät ovat pitkiä, uhkana työnantajan laiton ja asiaton kohtelu ja oikeuksien valvojat vähissä.

SASKin työn tavoitteena on saada kotien työntekijät samojen oikeuksien piiriin kuin muutkin työntekijät – ja varmistaa, että he myös tietävät oikeutensa. Haaste ei ole ihan pieni, sillä heitä on SASKin ohjelmaan kuuluvissa maissa arviolta 6,5 miljoonaa. Koko maailmassa heitä arvioidaan olevan yli 67 miljoonaa, valtaosa (81,5 %) naisia.

SASK tukee kotiapulaisten aseman parantamista neljässä maassa

Kotiorjat eivät kuulu nykypäivään. Vapautetaan kotiorjat!


Moppi ei kuulut Tuhkimolle

 

Aiheeseen liittyvää

Kampanjat

SASK tavoittelee toiminnallaan ihmisarvoista työtä ja elämiseen riittävää palkkaa. Niitä edistetään paitsi toimimalla suoraan kehittyvissä maissa myös herättelemällä tietoisuutta kotimaassa erilaisin kampanjoin. Tule mukaan!

Lue lisää

SASKin työ tuottaa tulosta työpaikoilla – ja muuttaa yhteiskunnan rakenteita

SASK parantaa työtä tekevien oloja ja oikeuksia kehitysmaissa. Toiminnasta hyötyi suoraan lähes puoli miljoona ihmistä, epäsuorasti miljoonat. Miten ihmisten elämä muuttui?

Lue lisää

Entinen ujo tyttö uskaltaa nykyään vaatia muillekin oikeuksia

SASKin työ kotiapulaisten oikeuksien puolesta jatkuu. Indonesiassa laki ei vielä tunnusta kotiapulaista edes työntekijäksi, mutta vahvojen naisten keskuudessa viriää silti päättäväinen halu puuttua epäkohtiin. Tavoitteena

Lue lisää