SASK tekee työtä sen puolesta, että tasa-arvo toteutuisi työpaikoilla ja naiset olisivat aktiivisia toimijoita ammattiliitoissa.

Nauravat intialaiset naiset

Vanhempainvapaat, naisen euro, tasa-arvo työpaikoilla, häirintä ja syrjintä. Samat kestoaiheet nousevat keskusteluun vuodesta toiseen, kun puhutaan naisten asemasta työmarkkinoilla. Aiheet ovat esillä myös SASKin työssä, kun tuemme työntekijöiden oikeuksien parantamista kehittyvissä maissa. Siellä missä SASK toimii, nämä haasteet vain ovat monin kerroin suurempia kuin Suomessa.

SASK tekee kaikkialla työtä sen eteen, että tasa-arvo toteutuisi työpaikoilla. Monessa hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota naisten ja nuorten asemaan. Työehtosopimuksin on päästy vaikuttamaan muun muassa raskausajan töturvallisuuskkysymyksiin, imetystaukoihin ja palkkatasa-arvoon. SASKin tuella on sovittu esimerkiksi erillisistä vessoista ja mahdollisuudesta päästä niihin riittävän usein sekä kuljetuksista työpaikalle, jos työmatka on vaarallinen naisille. Kansallisen tason vaikuttamistyössä on monin paikoin vaikutettu äitiysvapaiden pituuteen.

SASK pyrkii kasvattamaan naisten roolia myös ammattiliittojen päätöksenteossa ja toiminnassa muutenkin. Usein juuri sitä kautta naisille erityiset asiat nousevat keskusteluun työpaikoilla – ja ne voidaan ratkaista.

Tukea kotiapulaisille

Kotiapulainen Filippiineiltä lapsensa kanssaKenties haavoittuvimmassa asemassa olevan työntekijäryhmä maailmassa ovat kotiapulaiset. He tekevät yhteiskunnalle näkymätöntä työstä kotien seinien sisällä usein äärimmäisen pienellä palkalla. Päivät ovat pitkiä, uhkana työnantajan laiton ja asiaton kohtelu ja oikeuksien valvojat vähissä.

SASKin työn tavoitteena on saada kotien työntekijät samojen oikeuksien piiriin kuin muutkin työntekijät – ja varmistaa, että he myös tietävät oikeutensa. Haaste ei ole ihan pieni, sillä heitä on SASKin ohjelmaan kuuluvissa maissa arviolta 6,5 miljoonaa. Koko maailmassa heitä arvioidaan olevan yli 67 miljoonaa, valtaosa (81,5 %) naisia.

SASK tukee kotiapulaisten aseman parantamista neljässä maassa

Kotiorjat eivät kuulu nykypäivään. Vapautetaan kotiorjat!


Moppi ei kuulut Tuhkimolle

 

Aiheeseen liittyvää

Kampanjat

SASK tavoittelee toiminnallaan ihmisarvoista työtä ja elämiseen riittävää palkkaa. Niitä edistetään paitsi toimimalla suoraan kehittyvissä maissa myös herättelemällä tietoisuutta kotimaassa erilaisin kampanjoin. Tule mukaan!

Lue lisää

Korona kasvattaa naisten hoivataakkaa

Naisten panos lasten, sairaiden ja vanhusten apuna on kasvanut entisestään, kun eristäminen ja sulkutoimet ovat vaikeuttaneet hoivapalvelujen saantia Latinalaisen Amerikan ja Karibian maissa. SASK pyrkii

Lue lisää

Työn alla kaikkien sukupuolten oikeudet

Coca Cola -tehtaan Sateenkaari-komitea on vielä nuori ja hento, mutta tasa-arvotyön kautta ay-liike voi ottaa haltuun myös työn LGBTQ+ -oikeuksien puolesta.

Lue lisää