SASK tekee työtä sen puolesta, että tasa-arvo toteutuisi työpaikoilla ja naiset olisivat aktiivisia toimijoita ammattiliitoissa.

Nauravat intialaiset naiset

Vanhempainvapaat, naisen euro, tasa-arvo työpaikoilla, häirintä ja syrjintä. Samat kestoaiheet nousevat keskusteluun vuodesta toiseen, kun puhutaan naisten asemasta työmarkkinoilla. Aiheet ovat esillä myös SASKin työssä, kun tuemme työntekijöiden oikeuksien parantamista kehittyvissä maissa. Siellä missä SASK toimii, nämä haasteet vain ovat monin kerroin suurempia kuin Suomessa.

SASK tekee kaikkialla työtä sen eteen, että tasa-arvo toteutuisi työpaikoilla. Monessa hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota naisten ja nuorten asemaan. Työehtosopimuksin on päästy vaikuttamaan muun muassa raskausajan töturvallisuuskkysymyksiin, imetystaukoihin ja palkkatasa-arvoon.

SASKin tuella on sovittu esimerkiksi erillisistä vessoista ja mahdollisuudesta päästä niihin riittävän usein sekä kuljetuksista työpaikalle, jos työmatka on vaarallinen naisille. Kansallisen tason vaikuttamistyössä on monin paikoin vaikutettu äitiysvapaiden pituuteen.

SASK pyrkii kasvattamaan naisten roolia myös ammattiliittojen päätöksenteossa ja toiminnassa muutenkin. Usein juuri sitä kautta naisille erityiset asiat nousevat keskusteluun työpaikoilla – ja ne voidaan ratkaista.

Tukea kotitalouksissa työtä tekeville

Kotiapulainen Filippiineiltä lapsensa kanssaKenties haavoittuvimmassa asemassa olevan työntekijäryhmä maailmassa ovat kotitaloustyöntekijät eli kotiapulaiset. He tekevät yhteiskunnalle näkymätöntä työstä kotien seinien sisällä usein äärimmäisen pienellä palkalla. Päivät ovat pitkiä, uhkana työnantajan laiton ja asiaton kohtelu ja oikeuksien valvojat vähissä.

SASKin työn tavoitteena on saada kotien työntekijät samojen oikeuksien piiriin kuin muutkin työntekijät ja varmistaa, että he myös tietävät oikeutensa. Haaste ei ole ihan pieni, sillä heitä on SASKin ohjelmaan kuuluvissa maissa arviolta 6,5 miljoonaa. Koko maailmassa heitä arvioidaan olevan yli 67 miljoonaa, valtaosa eli 81,5 prosenttia naisia.

SASK tukee kotiapulaisten aseman parantamista neljässä maassa

 

Aiheeseen liittyvää

Kampanjat

SASKin tavoite on, että työelämän ihmisoikeudet toteutuvat maailmassa. Niitä edistetään sekä toimimalla suoraan kehittyvissä maissa että herättelemällä tietoisuutta kotimaassa kampanjoin. Tule mukaan!

Lue lisää

Kotien työntekijät ja heidän lapsensa hyötyvät parantuneesta toimeentulosta ja sosiaaliturvasta

Kotitalouksien työntekijät ja heidän perheensä ovat miltei kaikissa yhteiskunnissa hyvin heikossa asemassa. SASKin kumppanit tekevät työtä ihmisten puolesta, jotka jäävät marginaaliin.

Lue lisää

“Hoidin muiden lapsia, mutta omiani ei hoitanut kukaan”

Kolumbialainen Reinalda Chavessa aloitti kotiapulaisena 13-vuotiaana. Hän kuvaa kokemusta hyväksikäytöksi, josta kärsivät myös hänen omat, nuorena saadut lapsensa. Jotta tulevat sukupolvet eivät joutuisi kohtaamaan samaa,

Lue lisää