Koulutukset

SASK tarjoaa erilaisia koulutussisältöjä etenkin jäsenjärjestöjensä koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Jos olet kiinnostunut SASKin koulutuksista ole yhteydessä kotimaan toiminnan päällikkö Ellinoora Vesalaan, ellinoora.vesala@sask.fi

Teemakoulutukset

Näissä erilaisissa teemakoulutuksissa syvennytään johonkin SASKin toiminnan teemaan tai toiminnan muotoon syvemmin.

Paikallisen edunvalvonnan edellytykset (kesto n. 1h)

Koulutus antaa tietoa siitä, minkälaiset edellytykset maailmalla on edunvalvonnalle. Kerromme esimerkkejä siitä, millaisissa olosuhteissa työntekijöiden oikeuksia ajetaan maailmalla, miten rakenteet kehittyvissä maissa eroavat suomalaisen ay-liikkeen rakenteista, millaista luottamusmiehen työ on ja miten valtio tai työnantaja yrittää heikentää ammattiliiton toimintaedellytyksiä sekä ammattiyhdistysliikkeen keinoista selvitä näistä tilanteista.

SASKin työ maailmalla (toimialoittain) (kesto 45min-1h) 

Mitä SASKin työ on käytännössä? Tämä koulutus avaa melko syvällisesti SASKin hanketyötä, sen tavoitteita, välittömiä tuloksia ja pitkäaikaisia vaikutuksia toimintamaassa. Hankekoulutuksia on mahdollista järjestää toimialakohtaisesti. 

ILOn oikeudet (kesto 1,5h) 

Kansainvälinen työjärjestö ILO on määritellyt neljä työelämän perusoikeutta. Tämä koulutus avaa näitä oikeuksia sekä antaa tietoa siitä, miten nämä oikeudet toteutuvat maailmalla, sekä minkälaisia haasteita niiden noudattamiseen liittyy. 

ILOn oikeudet: Yhdenvertaisuus työelämässä (kesto n. 30-45min) 

Koulutus antaa vastauksia siihen mitä syrjintä tarkoittaa, kuinka yleistä se työelämässä on ja miten työelämän ja yhteiskunnan syrjivistä rakenteista voidaan päästä eroon.

ILOn oikeudet: Sano ei lapsityölle (kesto 45min) 

Tämä koulutus kasvattaa tietämystä lapsityöstä, lapsityötä lisäävistä rakenteista sekä siitä, miten lapsityön tekemiseen voidaan puuttua ja miten sitä voidaan vähentää. 

Kenen äänellä puhutaan – kehitysviestintä ja -kuvasto (kesto n.1h

Kuinka globaaleista ongelmista kerrotaan? Koulutus pohtii aihetta vastuun ja taustojen kautta. Tavoitteena on edistää eettisempää kehitysmaakuvastoa ja saada ihmiset pohtimaan syvällisemmin omaa rooliaan toimijana.  

Ihmisoikeudet vaateteollisuudessa (kesto 1h)

Koulutus keskittyy vaateteollisuuden ongelmakohtiin ja niiden ratkaisemiseen. Tarkoitus on saada osallistuja pohtimaan, kuka vaatteet on tehnyt sekä millaisessa ympäristössä ja millaisilla työehdoilla ne on tuotettu. Koulutus antaa myös konkreettisia ratkaisuja vastuullisempien valintojen tekemiseen.

 

Keittiöstä barrikadeille (kesto 1,5h) 

Kerromme maailman kotiapulaisten tilanteesta havainnollistavien kuvien ja ihmisten tarinoiden kautta. Koulutus avaa kotiapulaisten roolia työelämässä ja yhteiskunnassa ja koulutuksessa pääsee kuulemaan, miten kotiapulaisten tilannetta on pystytty parantamaan maailmanlaajuisesti ja mitä on vielä tehtävänä. 

Reilumpia rypäleitä (kesto 1,5h) 

Tiedätkö kuka viinin valmistaa ja minkälaisissa olosuhteissa ostamasi viini on tehty? Viiniteollisuuteen liittyy useita ihmisoikeusloukkauksia ja tämä koulutus kasvattaa tietämystä viiniteollisuuden ongelmakohdista sekä antaa osallistujille ratkaisuja vaikuttaa kuluttajana asioiden kehittämiseksi. 

SASK-peruskoulutukset 

Siksi SASK (kesto 45 min) 

Tämä koulutus kertoo, mitä SASK yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa tekee työelämän ihmisoikeuksien parantamiseksi sekä mitkä ovat SASKin teemoja ja tavoitteita maailmalla. Koulutuksessa saa myös tietoa osallistumismahdollisuuksista ja tukimahdollisuuksista SASKissa. 

Vapaaehtoistoiminta SASKissa (kesto 45 min) 

SASK-lähettiläät, eli SASKin vapaaehtoiset, muodostavat vaikuttajaverkoston, joita yhdistää mielenkiinto työelämän ihmisoikeuksia kohtaan. Tässä koulutuksessa kuulee perustietoa SASKin vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista. 

Kannatusjäsenyys SASKissa (kesto 45 min) 

SASKin kannatusjäsenmaksut ovat tärkeä osa maailman työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi tehtävän työn mahdollistamista. Tukimuodoista ja tukemisen hyödyistä yksityiselle kannatusjäsenelle sekä kannatusjäsenyhteisölle pääsee oppimaan lisää tässä koulutuksessa.  

Kansainvälisen solidaarisuuden merkitys (kesto 30-45min) 

Koulutus avaa kansainvälisen solidaarisuuden käsitettä sekä herättää pohtimaan sitä, miksi se on tärkeää ja merkityksellistä. Koulutuksessa keskitytään siihen, miten globaali työelämä ja sen suuntaukset liittyvät suomalaiseen työelämään ja miksi niiden tulisi kiinnostaa myös suomalaisia työntekijöitä. 

Rakenteilla

ILOn oikeudet: Oikeus järjestäytyä ja neuvotella kollektiivisesti (kesto 45 min) 

Tämä koulutus kertoo ay-oikeuksien toteutumisesta ympäri maailmaa ja siitä, miten niiden toteutumista voidaan tukea. 

ILOn oikeudet: Pakkotyön kielto (kesto 45min) 

Mitä on pakkotyö ja mikä siihen johtaa? Tämä koulutus kertoo pakkotyöstä ja toimenpiteistä, joita sen kitkemiseksi on tehty ja tehdään edelleen. 

Stadioneita siirtotyöllä (Qatar) (kesto 45 min) 

Urheilu ja politiikka eivät kuulu yhteen – vai kuuluvatko? Mitä tapahtuu ennen kuin seuraamamme urheilukilpailut voidaan järjestää? Kuka tekee stadionit ja millaisissa olosuhteissa? Tämä koulutus kertoo siirtotyöntekijöiden tilanteesta erityisesti Qatarissa, jossa pelataan miesten jalkapallon MM-kilpailut vuonna 2022. 

Aiheeseen liittyvää

SASK-lähettiläiden kesätapahtuma ja vapaaehtoistoiminnan koulutusta

Tervetuloa mukaan oppimaan lisää ihmisten kohtaamisesta ja vakuuttamisesta erilaisissa tapahtumissa 30.7.-31.7.2022! Mukaan ovat tervetulleita kaikki SASKin lähettiläskoulutuksen käyneet. SASK lähettiläspäivät Hotelli Haagassa Miten murran jään ja saan

Lue lisää

Hae mukaan opintomatkalle Nepaliin tai lähettiläskoulutukseen!

SASKin vapaaehtoistoiminnan vuosi on käynnissä ja avaamme haun vuoden 2020 opintomatkalle sekä vuoden ensimmäiseen lähettiläskoulutukseen!

Lue lisää

SASKin teemakoulutus – työelämän yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Miten yhdenvertaisuus toteutuu globaalissa työelämässä? Miten ay-liike toimii tasa-arvon edistäjänä? Millaisia haasteita vähemmistöjen oikeuksien toteutumiseen liittyy ja miten vähemmistöjen oikeuksia puolustetaan? Järjestämme näitä asioita käsittelevän teemakoulutuksen

Lue lisää