Vesihuolto ja laadukkaat julkiset palvelut

Paikallisen ammattiliiton jäseniä ja SASKin edustajia Vesilaitoksen portailla Filippiineillä

Hankkeessa kampanjoidaan vesipalvelujen säilyttämiseksi kaikkien ulottuvilla Filippiineillä ja Indonesiassa. Samalla edistetään työntekijöiden oikeuksien ja aseman huomioonottamista vesilaitosten yksityistämisissä.

Vesilaitoksia on yksityistetty Filippiineillä ja Indonesiassa. Se on heikentänyt kohtuuhintaisten vesipalveluiden saatavuutta kansalaisille sekä vesilaitosten työntekijöiden asemaa, työsuhdeturvaa ja oikeuksien toteutumista. Vesihuollon yksityistämisiin on usein liittynyt vahvoja korruptioepäilyjä.

Indonesiassa korkein oikeus totesi lokakuussa 2017 Jakartan vesilaitoksen yksityistämiseen liittyneen korruptiota ja määräsi siksi vesilaitoksen palautettavaksi julkiseen hallintaan.

Filippiineillä vesialan ammattiliitot ovat onnistuneet rajoittamaan kansainvälisten rahoituslaitosten kuten Aasian kehityspankin avokätisiä lainoja vesilaitoksille. Lainat korkoineen olisivat nostaneet merkittävästi veden hintaa kuluttajille. Liitot kampanjoivat sen puolesta, että vettä ja vesihuoltoa pidettäisiin ihmisoikeutena, johon kaikilla kansalaisilla on oltava mahdollisuus riippumatta heidän varallisuudestaan.

Hankkeen tuloksena Filippiinien ja Indonesian ammattiliitot kehittävät kattaviin selvityksiin perustuvia vaihtoehtoisia malleja vesilaitosten yksityistämiselle, ja mallit tuodaan julki maiden hallituksille ja kansalaisille. Indonesiassa liitot pyrkivät varmistamaan, että korkeimman oikeuden päätös toimeenpannaan ja sille luodaan seurantajärjestelmä. Liitot luovat yhteisiä tavoitteita ja vahvistavat yhteistyötään muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Hankkeesta hyötyvät vesialan työntekijät ja pitkällä tähtäyksellä myös kaikki vesihuollon piirissä olevat ihmiset.

Hankkeen toteuttaa Public Services International (PSI) yhdessä jäsenliittojensa kanssa.

Aiheeseen liittyvää

Kotien työntekijät ja heidän lapsensa hyötyvät parantuneesta toimeentulosta ja sosiaaliturvasta

Kotitalouksien työntekijät ja heidän perheensä ovat miltei kaikissa yhteiskunnissa hyvin heikossa asemassa. SASKin kumppanit tekevät työtä ihmisten puolesta, jotka jäävät marginaaliin.

Lue lisää

Ruohonjuuressa ja rakenteiden rattaissa – työntekijöiden ihmisoikeudet paranevat hitaasti mutta varmasti

Kolumbia on ottanut monia kehitysaskelia, mutta työntekijöiden oikeudet ja esimerkiksi ay-liikkeen vapaus toimia ovat siellä huonoissa kantimissa. Jos maa tulevina vuosina nousee pois kehitysmaiden listalta,

Lue lisää

Indonesian kotiapulaisille oikeus sosiaaliturvaan

Indonesialaiset kotiapulaiset ovat saaneet kortin, joka kattaa osan sosiaaliturvasta. Kotiapulaisten tilanne on maassa vaikea, sillä heitä ei tunnusteta virallisesti työntekijöiksi. Nenäpäivärahoilla tuetaan muun muassa Indonesian

Lue lisää