Työelämän tutkimus Mosambikissa

Hotellin vastaanotto MosambikissaMosambikin ammattiyhdistysliike on heikko ja työntekijöiden oikeuksia rikotaan. Paras keino parantaa työntekijöiden asemaa on vahvistaa ay-liikettä työntekijöiden virallisena edustajana. Tutkimukseen perustuva tieto on ay-liikkeelle tärkeä työkalu työntekijöiden oikeuksien edistämisessä ja työelämän rakenteiden epäkohtien osoittamisessa.

Hankkeessa vahvistetaan Mosambikin ammattiliittojen keskusjärjestön OTM-CS:n toimintakykyä, jotta se voi tehokkaammin puolustaa työntekijöiden oikeuksia, vahvistaa ay-liikettä työntekijöiden edunvalvojana sekä argumentoida kolmikanta- ja työehtosopimusneuvotteluissa.

Keskusjärjestö OTM-CS pyrkii myös vaikuttamaan työlain uudistusprosessiin vuoden 2018 aikana, jotta jo saavutettuja oikeuksia ei menetetä ja lakiin saataisiin sisällytettyä parannuksia työntekijöille.

Hanketoimintoja ovat

  • tutkimus ja selvitystyö
  • ay-liikkeen tutkijoiden kouluttaminen
  • tutkimustiedon levittäminen ja hyödyntäminen neuvotteluissa
  • ay-johtajien ja neuvottelijoiden koulutus (mm. sosiaalidialogi, TES-neuvottelu)
  • keskusjärjestön ja sen jäsenjärjestöjen yhteisten kannanottojen laatiminen ja julkaisu
  • kouluttajien koulutus.

Hankkeesta hyötyvät mosambikilaiset työntekijät, keskusjärjestö OTM-CS sekä sen jäsenjärjestöt. Hankkeen tarjoamasta koulutuksesta hyötyvät erityisesti kolme uutta ja heikkoa jäsenliittoa: kotitaloustyöntekijät, epävirallinen sektori ja julkinen sektori. Naisten osallistumista hanketoimintoihin tuetaan.

Hankkeen toteuttaa Mosambikin ammattiliittojen keskusjärjestö OTM-CS.

Aiheeseen liittyvää

SASKin teemakoulutus – työelämän yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Miten yhdenvertaisuus toteutuu globaalissa työelämässä? Miten ay-liike toimii tasa-arvon edistäjänä? Millaisia haasteita vähemmistöjen oikeuksien toteutumiseen liittyy ja miten vähemmistöjen oikeuksia puolustetaan? Järjestämme näitä asioita käsittelevän teemakoulutuksen

Lue lisää

Pitkäjänteistä työtä työelämän ihmisoikeuksien puolesta

Kymmenen vuotta ei ole aika eikä mikään, jos tavoitteena on parantaa vaikkapa kahden miljoonan indonesialaisen työehtoja. SASKin hankkeissa vuonna 2019 saavutetut tulokset ovat vaatineet paitsi

Lue lisää

SASK — työelämän ihmisoikeuksien mahdollistaja

Kansainvälisellä yhteistyöllä ja solidaarisuudella on merkitystä. Esimerkiksi siirtotyöläisten huono kohtelu Qatarin MM-jalkapallostadionien rakennustyömailla on saanut niin laajaa kansainvälisetä huomiota, että paikalliset toimijat ovat joutuneet muuttamaan

Lue lisää