Työelämän tutkimus Mosambikissa

Hotellin vastaanotto MosambikissaMosambikin ammattiyhdistysliike on heikko ja työntekijöiden oikeuksia rikotaan. Paras keino parantaa työntekijöiden asemaa on vahvistaa ay-liikettä työntekijöiden virallisena edustajana. Tutkimukseen perustuva tieto on ay-liikkeelle tärkeä työkalu työntekijöiden oikeuksien edistämisessä ja työelämän rakenteiden epäkohtien osoittamisessa.

Hankkeessa vahvistetaan Mosambikin ammattiliittojen keskusjärjestön OTM-CS:n toimintakykyä, jotta se voi tehokkaammin puolustaa työntekijöiden oikeuksia, vahvistaa ay-liikettä työntekijöiden edunvalvojana sekä argumentoida kolmikanta- ja työehtosopimusneuvotteluissa.

Keskusjärjestö OTM-CS pyrkii myös vaikuttamaan työlain uudistusprosessiin vuoden 2018 aikana, jotta jo saavutettuja oikeuksia ei menetetä ja lakiin saataisiin sisällytettyä parannuksia työntekijöille.

Hanketoimintoja ovat

  • tutkimus ja selvitystyö
  • ay-liikkeen tutkijoiden kouluttaminen
  • tutkimustiedon levittäminen ja hyödyntäminen neuvotteluissa
  • ay-johtajien ja neuvottelijoiden koulutus (mm. sosiaalidialogi, TES-neuvottelu)
  • keskusjärjestön ja sen jäsenjärjestöjen yhteisten kannanottojen laatiminen ja julkaisu
  • kouluttajien koulutus.

Hankkeesta hyötyvät mosambikilaiset työntekijät, keskusjärjestö OTM-CS sekä sen jäsenjärjestöt. Hankkeen tarjoamasta koulutuksesta hyötyvät erityisesti kolme uutta ja heikkoa jäsenliittoa: kotitaloustyöntekijät, epävirallinen sektori ja julkinen sektori. Naisten osallistumista hanketoimintoihin tuetaan.

Hankkeen toteuttaa Mosambikin ammattiliittojen keskusjärjestö OTM-CS.

Aiheeseen liittyvää

SASK — työelämän ihmisoikeuksien mahdollistaja

Kansainvälisellä yhteistyöllä ja solidaarisuudella on merkitystä. Esimerkiksi siirtotyöläisten huono kohtelu Qatarin MM-jalkapallostadionien rakennustyömailla on saanut niin laajaa kansainvälisetä huomiota, että paikalliset toimijat ovat joutuneet muuttamaan

Lue lisää

Opintomatkalla Mosambikissa – miltä maa näyttää tavallisen työntekijän silmin?

Harri Rusanen pääsi SASKin opintomatkalla tutustumaan Mosambikin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Blogin kakkososassa hän tarjoaa näkökulmia köyhän maan työelämän haasteisiin.

Lue lisää

Koronavirus ja työelämä maailmalla

Koronavirusepidemia koskettaa tällä hetkellä meitä kaikkia. Kokosimme esimerkkejä siitä, kuinka koronavirus vaikuttaa työläisten elämään SASKin toimintamaissa.

Lue lisää