Työelämän tutkimus Mosambikissa

Hotellin vastaanotto MosambikissaMosambikin ammattiyhdistysliike on heikko ja työntekijöiden oikeuksia rikotaan. Paras keino parantaa työntekijöiden asemaa on vahvistaa ay-liikettä työntekijöiden virallisena edustajana. Tutkimukseen perustuva tieto on ay-liikkeelle tärkeä työkalu työntekijöiden oikeuksien edistämisessä ja työelämän rakenteiden epäkohtien osoittamisessa.

Hankkeessa vahvistetaan Mosambikin ammattiliittojen keskusjärjestön OTM-CS:n toimintakykyä, jotta se voi tehokkaammin puolustaa työntekijöiden oikeuksia, vahvistaa ay-liikettä työntekijöiden edunvalvojana sekä argumentoida kolmikanta- ja työehtosopimusneuvotteluissa.

Keskusjärjestö OTM-CS pyrkii myös vaikuttamaan työlain uudistusprosessiin vuoden 2018 aikana, jotta jo saavutettuja oikeuksia ei menetetä ja lakiin saataisiin sisällytettyä parannuksia työntekijöille.

Hanketoimintoja ovat

  • tutkimus ja selvitystyö
  • ay-liikkeen tutkijoiden kouluttaminen
  • tutkimustiedon levittäminen ja hyödyntäminen neuvotteluissa
  • ay-johtajien ja neuvottelijoiden koulutus (mm. sosiaalidialogi, TES-neuvottelu)
  • keskusjärjestön ja sen jäsenjärjestöjen yhteisten kannanottojen laatiminen ja julkaisu
  • kouluttajien koulutus.

Hankkeesta hyötyvät mosambikilaiset työntekijät, keskusjärjestö OTM-CS sekä sen jäsenjärjestöt. Hankkeen tarjoamasta koulutuksesta hyötyvät erityisesti kolme uutta ja heikkoa jäsenliittoa: kotitaloustyöntekijät, epävirallinen sektori ja julkinen sektori. Naisten osallistumista hanketoimintoihin tuetaan.

Hankkeen toteuttaa Mosambikin ammattiliittojen keskusjärjestö OTM-CS.

Aiheeseen liittyvää

Opintomatkalla Mosambikissa – miltä maa näyttää tavallisen työntekijän silmin?

Harri Rusanen pääsi SASKin opintomatkalla tutustumaan Mosambikin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Blogin kakkososassa hän tarjoaa näkökulmia köyhän maan työelämän haasteisiin.

Lue lisää

H&M:n työntekijät kertovat nälkäpalkoista ja työlakien loukkauksista 

H&M:n vaatteita ompelevat työntekijät kertovat tuoreessa raportissa nälkäpalkoista ja huonoista työoloista. Bulgarialaistehtaalla tienataan alle 10 prosenttia elämiseen riittävistä palkoista, ja töissä pyörtyminen on tavallista myös Intiassa

Lue lisää

SASKin työ vaikuttaa: Työsyrjintä väheni Sambiassa

SASKin työn vaikuttavuutta tutkittiin ensimmäistä kertaa tieteellisin menetelmin. Tutkimuksessa nousi esiin asioita, joihin järjestön hanketyöllä on ollut merkittävä vaikutus Sambiassa. Niitä olivat muun muassa syrjinnän

Lue lisää