Sukupuolistunut väkivalta kuriin Afrikan julkisella sektorilla 

Hankkeen perustana toimii kansainvälisen työjärjestön ILOn vuonna 2019 hyväksymä, väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskeva yleissopimus nro 190. Se velvoittaa valtiot huolehtimaan siitä, että lainsäädäntö takaa kaikille oikeuden tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen työelämässä. Ammattiliitot ja maailman työtä tekevät naiset ovat vuosien ajan kamppailleet sukupuolistunutta häirintää ja väkivaltaa vastaan. Valtaosa väkivallasta työelämässä kohdistuu naisiin, mutta se voi kohdistua myös esimerkiksi siirtotyöläisiin tai nuoriin.

Hankkeessa vaikutetaan Senegalin, Ugandan ja Etelä-Afrikan lainsäädäntöön kampanjoimalla. Lisäksi hankkeessa kasvatetaan työntekijöiden tuntemusta oikeuksistaan kouluttamalla sekä neuvotellaan työehtosopimuksiin pykäliä, joilla torjutaan sukupuoleen liittyvää väkivaltaa. 

Hankkeen seurauksena Senegalin, Ugandan ja Etelä-Afrikan työtä tekevät naiset ovat paremmin suojeltuja sukupuolistunutta väkivaltaa ja häirintää vastaan ja työpaikoilla saavutetaan rakenteellisia muutoksia. ILOn yleissopimus nro 190 sukupuolittuneen häirinnän ja väkivallan torjumiseksi ratifioidaan eli viedään osaksi hankkeessa mukana olevien maiden lainsäädäntöä, ja sen sisältö huomioidaan paremmin myös työehtosopimuksissa.  

Hankkeesta hyötyvät Etelä-Afrikan, Senegalin ja Ugandan työtä tekevät, erityisesti naiset. 

Hankkeen toteuttaa julkisen sektorin työntekijöiden kattojärjestö PSI yhdessä hankemaissa toimivien jäsenliittojen kanssa. Hanketta tukevat suomalaisista ammattiliitoista JHL ja Tehy. 

Aiheeseen liittyvää

Väritetään maailma oranssiksi väkivaltaa vastaan

Oranssit päivät -kampanjalla kiinnitetään huomio sukupuolittuneeseen väkivaltaan maailmanlaajuisesti. Toimia tarvitaan, sillä esimerkiksi suomalaisista lähes puolet on huolissaan turvallisuudestaan, kirjoittaa SASKin tasa-arvoasiantuntija Tarja Valtonen järjestön

Lue lisää

Malawin hiilikaivosten naiset joutuvat työskentelemään ahdistelun ja seksuaalisen väkivallan pelossa

Maailma kylässä -festivaalin puhujaksi saapunut Tendai Makanza hymyilee leveästi kevätaurinkoisessa Helsingissä. Hän on tullut puhumaan eteläisen Afrikan naisten työolosuhteiden puutteista sekä parannuksista kaivoksissa ja tekstiilitehtaissa.

Lue lisää

Afrikan vapaakauppa-alue avautuu tammikuussa

Afrikan vapaakauppa-alueen (AfCFTA) päätoimipaikka avautui Ghanan Accrassa jo elokuussa, mutta koronapandemian vuoksi vapaa kauppa on alkanut vasta tammikuussa. SASKilla on hanke, joka keskittyy Afrikan vapaakauppaan.

Lue lisää