Reilut työehdot kuljetusalan nuorille

Hanke tukee nuorten kuljetusalalla työskentelevien työntekijöiden järjestäytymistä ammattiliittoon, vahvistaa liiton kapasiteettia neuvotella parempia työehtoja sekä edistää nuorten työntekijöiden roolia liitossa.

Suurimpia haasteita kuljetusalalla ja satamissa on työntekijöiden heikko edunvalvonta sekä vuokratyöjärjestelmien hyväksikäyttö. Tämän seurauksena työolosuhteet eivät täytä vähimmäisvaatimuksia ja työntekijöiden oikeuksien vakavat rikkomukset ovat arkipäivää.

Tyypillisiä ongelmia ovat työehtosopimusten puute, nollatyösopimukset, palkkojen polkeminen, sosiaaliturvan puute, puutteet työturvallisuudessa sekä ikään ja etniseen taustaan perustuva syrjintä. Työntekijöiden olojen parantamiseta vaikeuttaa työnantajien uhkailu ja vaino järjestäytyneitä työntekijöitä kohtaan.

Toiminnan keskiössä nuoret

Hankkeen seurauksena kuljetusalan työntekijöiden edunvalvonta paranee ja ammattiliitto SNTT vahvistuu. Nuorten aktiivien määrä liitossa ja sen päättävissä elimissä kasvaa, ja järjestörakenteen muutoksilla luodaan nuorille enemmän tilaa. Lisäksi nuorten kapasiteetti osallistua työehtosopimusneuvotteluihin vahvistuu. Uusissa työehtosopimuksissa otetaan huomioon nuorten työntekijöiden erityiskysymykset ja -tarpeet. SNTT liittona toimii esimerkkinä muille Kolumbian sektorikohtaisille liitoille.

Hankkeesta hyötyvät nuoret työntekijät satama- ja maantiekuljetusalalla sekä SNTT-liiton nuoret aktiivit. Hankkeen toteuttaa kansainvälinen kuljetusalan ammattiliitto ITF ja sen kolumbialainen jäsenliitto SNTT.

Aiheeseen liittyvää

Haitin nuorille ammatti

Koulutusaloja ovat ompelu ja ruoanlaitto. Kursseja pyörittävä naisverkosto RENAFANM on arvioinut ne kaikkein tarpeellisimmiksi ja eniten työllistymistä tukeviksi aloiksi. Ideana on, että opiskelijat voivat myös

Lue lisää

Lue uusi lehti: Työn tulevaisuus ei ole vain ihmisten käsissä

SASKin tuoreessa lehdessä pureudutaan muun muassa maailman työn tulevaisuuteen: Työmaana maailma vierailee Ghanan kultarannikon kaivoksilla ja miettii, miten esimerkiksi Afrikassa otetaan jatkossa digitalisaatiosta ilo irti,

Lue lisää

SASKin kunnon työn lähettiläs Sami Kaita on hiuskarvaa myöten hyvis

Sami Kaita tarttuu ay-toiminnan lisäksi mihin vain, jos maailma sillä paranee. Kierrätys, kuplien välttely ja tukan lahjoitus ovat hyödyllisiä juttuja, jotka hoituvat muiden aktiviteettien lomassa.

Lue lisää