Rahoitus- ja ICT-alan työehdot

Bangladeshlaisia pankkityöntekijöitäNepalin ja Bangladeshin rahoitus- ja ICT-alat kasvavat kovaa vauhtia, ja ongelmia on ennen kaikkea yksityisten pankkien, vakuutuslaitosten sekä tele- ja internetalan yritysten työoloissa. Erityisesti nuoria palkataan alle minimistandardien ja epämääräisillä työsopimuksilla.

Bangladeshissa haasteita aiheuttaa myös uusien ammattiliittojen rekisteröitymisen vaikeus sekä se, että työntekijät luokitellaan tiukasti asemansa mukaan ja rajoitetaan lähes kaikkien ryhmien oikeutta liittyä ammattiliittoihin. Molemmissa maissa juuri rahoitus- ja ICT-alojen ammattiliitot ovat keskeisessä roolissa maan ay-liikkeen kehittämisessä ja vaikuttamistyössä.

Hanke jatkaa onnistunutta työtä näiden alojen työntekijöiden olojen ja oikeuksien parantamiseksi. Koulutusta suunnataan erityisesti naisille ja nuorille.

Hankkeessa kartoitetaan alojen uusia potentiaalisia yrityksiä ja toteutetaan järjestäytymiskampanjoita sekä uusilla että vanhoilla työpaikoilla. Neuvottelijoita koulutetaan, jotta työntekijöiden oloja voidaan parantaa sekä uusien että uusittujen työehtosopimusten kautta. Sektorikohtaista dialogia käydään erityisesti työnantajaorganisaatioiden kanssa. Lisäksi tehdään vaikuttamistyötä viranomaisten suuntaan työntekijöiden perusoikeuksien edistämiseksi sektorikohtaisten sopimusten ja lainsäädännön kautta.

Naisilla ja nuorilla on erityinen asema, koska alat työllistävät heitä merkittävästi. Heitä koulutetaan neuvottelutaidoissa ja johtajuudessa sekä toimimaan työpaikalla tapahtuvan ahdistelun torjumiseksi. Nepalin ja Bangladeshin välistä yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa pidetään yllä yhteisillä arviointikokouksilla.

Hankkeesta hyötyvät rahoitus- ja ICT-alojen työntekijät Bangladeshissa ja Nepalissa. Se toteutetaan yhteistyössä palveluajojen maailmanliitto UNIn kanssa, ja sitä koordinoivat sen paikallisverkostot Nepalissa (UNI-NLC) ja Bangladeshissa (UNI-BLC) paikallisten liittojen kanssa.

Aiheeseen liittyvää

Rahoitus

SASKin toiminta rahoitetaan pääosin valtion kehitysyhteistyövaroista. Lisäksi rahoitukseen osallistuvat jäsen- ja kannatusjäsenjärjestöt sekä yksityiset lahjoittajat. SASK on muun muassa yksi yhdeksästä Nenäpäivä-keräykseen osallistuvasta järjestöstä. SASKin rahoitus

Lue lisää

Bangladeshilaiset ICT-firman työntekijät voittivat lopulta: ammattiliitto GPEU on nyt virallisesti olemassa

Adeeba Zerin Chowdbury ei enää sietänyt esimiehen ahdistelua. Epäoikeudenmukaisuuksiin puuttuminen vei aluksi työn, mutta sai lopulta aikaan suuria muutoksia monen ihmisen elämään.

Lue lisää

Liittojohtaja irtisanottiin ilman perusteluita, työntekijät vaativat oikeutta

Ammatillisen järjestäytymisen estäminen, ”union busting”, on edelleen ongelma, kun puhutaan työntekijöiden oikeuksista. Bangladeshissa ammattiliiton pääsihteeri sai potkut, kun alkoi taistella ulkoistuksia vastaan.

Lue lisää