Palvelualan edunvalvonta Indonesiassa

Hankkeessa vahvistetaan työntekijöiden edunvalvontaa palvelualoilla, erityisesti kaupan alalla. Tavoitteena on saada naisia ja nuoria aktiivisesti mukaan toimintaan ja siten edistämään omalle ryhmälleen erityisiä asioita työlämässä.

Tavoitteena on, että palvelualojen indonesialainen liitto ASPEK kasvaa vahvaksi ja omavaraiseksi ammattiliitoksi, joka kykenee tehokkaasti edistämään jäsenistönsä etuja paikallisella, alueellisella, sektorikohtaisella ja kansallisella tasolla sekä neuvottelemaan työehtosopimuksia. Se osallistuu kolmikantaiseen vaikuttamistyöhön alueellisesti ja sektorikohtaisesti muun muassa minimipalkkaneuvotteluissa ja työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi.

Hankkeen tuloksena odotetaan myös, että liiton jäsenpohja vahvistuu erityisesti vähittäiskaupan alalla, ja naisten nuorten osallistuminen liiton päätöksentekoon kasvaa. Jäsenmaksutulot saadaan kestävälle tasolle, jotta ASPEK voi jatkaa toimintaansa itsenäisesti.

Hankkeesta hyötyvät Indonesian palvelualojen työntekijät sekä ASPEKin aktiivit, erityisesti naiset ja nuoret. Hankekumppanit ovat UNI ja sen indonesialainen jäsenjärjestö ASPEK.

Aiheeseen liittyvää

Opintomatkalla Indonesiassa — liittotoiminta valona tunnelin päässä

Naisten työelämä Indonesiassa SASKin lähettilään Ulla Vesterin silmin.

Lue lisää

Tulokset

SASK on tukenut maailman työntekijöiden olojen ja oikeuksien parantamista jo 34 vuotta. Tavoittelemme ihmisarvoista työtä ja reiluja työehtoja kaikille. Viime vuonna 2019 saavutettiin merkittäviä tuloksia eri

Lue lisää

Kotiapulaiset yhdistivät voimansa Indonesiassa

Illan hämärtyessä Sapulidi-siskojen tupa Etelä-Jakartassa alkaa täyttyä, kun kotiapulaiset pääsevät töistä ja kokoontuvat tapaamaan toisiaan ja opiskelemaan. Moni on jättänyt koulunsa kesken teini-iässä tullakseen muualta

Lue lisää