Palvelualan edunvalvonta Indonesiassa

Hankkeessa vahvistetaan työntekijöiden edunvalvontaa palvelualoilla, erityisesti kaupan alalla. Tavoitteena on saada naisia ja nuoria aktiivisesti mukaan toimintaan ja siten edistämään omalle ryhmälleen erityisiä asioita työlämässä.

Tavoitteena on, että palvelualojen indonesialainen liitto ASPEK kasvaa vahvaksi ja omavaraiseksi ammattiliitoksi, joka kykenee tehokkaasti edistämään jäsenistönsä etuja paikallisella, alueellisella, sektorikohtaisella ja kansallisella tasolla sekä neuvottelemaan työehtosopimuksia. Se osallistuu kolmikantaiseen vaikuttamistyöhön alueellisesti ja sektorikohtaisesti muun muassa minimipalkkaneuvotteluissa ja työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi.

Hankkeen tuloksena odotetaan myös, että liiton jäsenpohja vahvistuu erityisesti vähittäiskaupan alalla, ja naisten nuorten osallistuminen liiton päätöksentekoon kasvaa. Jäsenmaksutulot saadaan kestävälle tasolle, jotta ASPEK voi jatkaa toimintaansa itsenäisesti.

Hankkeesta hyötyvät Indonesian palvelualojen työntekijät sekä ASPEKin aktiivit, erityisesti naiset ja nuoret. Hankekumppanit ovat UNI ja sen indonesialainen jäsenjärjestö ASPEK.

Aiheeseen liittyvää

Kotiapulaiset yhdistivät voimansa Indonesiassa

Kuva: Nämä naiset eivät luovuta. Linda (vas.) on työskennellyt kolme vuotta kotiapulaisena. Nykyinen työnantaja ei hoida hänelle sairausvakuutusta eikä sosiaaliturvaa. Hän ei saa myöskään matka-

Lue lisää

Näin SASK toimii

Työntekijän oikeudet ovat ihmisoikeuksia. SASK tukee kehittyvien maiden työntekijöitä, jotta samat oikeudet toteutuisivat kaikkialla maailmassa.

Lue lisää

Lisää vastuullisuutta kalustehankintoihin

Yritysvastuujärjestö Finnwatch ja Suomen Kuntaliitto ry:n omistama yhteishankintayksikkö KL-Kuntahankinnat Oy ovat käynnistäneet yhteisen projektin, jonka tavoitteena on edistää sosiaalisesti vastuullisia julkisia hankintoja. – Yhteistyöhankkeen kohteeksi on

Lue lisää