Ihmisarvoinen työ puu- ja rakennusaloilla

Myanmarilainen työntekijä suojaa kasvonsa auringolta kasvista saatavalla tahnallaMyanmarin oloissa perustyö työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi on hidasta. Kestää vuosikausia, ennen kuin ammattiliitto saa voimaa korkeamman järjestäytymisasteen, ihmisten perusoikeustietoisuuden ja neuvottelutaitojen myötä. Hanketta toteuttava paikallinen liitto BWFM työskentelee työpaikka- ja aluetasolla saadakseen aikaan paikallisosastorakenteet, joiden kautta päästään yritystason neuvotteluihin.

Hankkeessa parannetaan Myanmarin metsä-, puu- ja rakennustyöntekijöiden oikeuksia ja työoloja. Rakennustoiminta ja puunjalostusteollisuus ovat Myanmarin talouskehityksen kärkipäässä ja työllistävät arvioiden mukaan yhteensä vähintään pari miljoonaa ihmistä.

SASKin tukemalla hanketyöllä on maan vaikeasta tilanteesta huolimatta jo tähän mennessä saatu hyvää tulosta aikaan varsinkin puunjalostuksessa, josta toiminta alkoi vuonna 2013. Sittemmin tuki on laajentunut koskemaan myös rakennusalaa, josta tehtiin vuonna 2017 tarkempi kartoitus toiminnan pohjaksi.

Työehtosopimusten aikaansaaminen on Myanmarissa vaikeaa, mutta yritystason sopimuksia on nyt jo muutamia kymmeniä, ja niihin on kirjattu huomattavia parannuksia aiempaan varsinkin työsuojeluasioissa. Merkille pantavaa on myös naisten voimakas osallistuminen ja silminnähtävä voimaantuminen  oikeustietoisuuden kasvun myötä.

Myanmarissa työvoima on nuorta ja uusi polvi on noussut puolustamaan työntekijöiden oikeuksia. Nuori energia yhdistettynä kovia kokeneiden, maanpaosta käsin toimineiden vanhempien ay-aktiivien kokemukseen antaa hyvän pohjan työlle.

Onnistuessaan hanke hyödyttää satoja tuhansia tai jopa miljoonia metsä-, puunjalostus- ja rakennustyöntekijöitä.

Hanketta koordinoi puu- ja rakennusteollisuuden kansainvälinen ammattiliitto BWI ja  toteuttaa sen myanmarilainen jäsenjärjestö BWFM.

Aiheeseen liittyvää

Ihmisoikeuksia ja vaalitulosta kunnioitettava Myanmarissa – suomalaiset järjestöt antavat tukensa kansalaisyhteiskunnalle

SASK ja sen suomalaiset kumppanit Myanmarin hanketoiminnassa SAK, STTK, Teollisuusliitto, Rakennusliitto ja Ammattiliitto PRO esittävät tukensa kansalaisyhteiskunnalle ja vaativat ihmisoikeuksien sekä demokratian kunnioittamista.

Lue lisää

Valoa parkettitehtaalla – työaika puolittui ja palkka nousi

Myanmarilaisen parkettitehtaan työehdot muuttuivat radikaalisti, kun työntekijät perustivat liiton. Seuraavaksi Kyu Kyu Khaing ja Ko Win Aye aikovat vaatia paremmat hengityssuojat.

Lue lisää

Ihmisarvoinen työ

SASKin tavoitteena on taata kaikille ihmisarvoinen työ ja elämiseen riittävä palkka. Työelämän perusoikeudet on määritellyt kansainvälinen työjärjestö ILO, mutta laatuasioista on vaikea säätää kansainvälisissä sopimuksissa. Siksi

Lue lisää