Mosambikin teollisuustyöläisten terveys ja toimeentulo

Mosambikissa teollisuusalojen työntekijöiden työsuhteet muuttuvat kaiken aikaa epävarmemmiksi ja pirstaleisemmiksi, ja ainoastaan vahvempien liittojen neuvottelu- ja vaikuttamistoiminta voi estää työntekijöiden olojen heikkenemistä entisestään.

Hanke parantaa erityisesti naisten, nuorten ja sirpaleisissa työsuhteissa olevien asemaa. Liittojen toimitsijoita ja aktiiveja koulutetaan järjestämis- ja neuvottelutaidoissa sekä työlainsäädännössä. Tarkoitus on löytää tapoja käyttää hyväksi olemassa olevaa lainsäädäntöä ja valvontajärjestelmiä ihmisarvoisten työolojen edistämisessä.

Mosambikin teollisuusliittojen edustamilla toimialoilla virallisissa töissä työskentelee noin 50 000 henkilöä, mutta määrä kasvaa tasaisesti uusien investointien myötä. Hankkeen tuloksena näiden ihmisten työehdot paranevat, ja liitot pystyvät neuvottelemaan uusia ja parempia yrityskohtaisia työehtosopimuksia.

Järjestäytymisaste on kolmella liitolla nyt keskimäärin 69 %, joka lienee Afrikan korkeimpia. Naisten osallistuminen koulutus- ja kampanjatoimintoihin on noussut 44 %:n tietämille, ja entistä enemmän nuoria työntekijöitä on liittynyt liittoihin ja alkanut aktiivisesti toimia niissä. Lisäksi hankkeen tuella on tuotettu käsikirjoja muun muassa neuvottelutoiminnasta, riitatilanteiden ratkomisesta, työsuojelusta ja työlainsäädännön tärkeimmistä osista. Työtä tehdään entistä enemmän alueellisella ja työpaikkojen tasolla. Etenkin työsuojelun tehostamisessa on onnistuttu.

Toiminnassa panostetaan erityisesti työsuojelun eli työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen varsinkin kaivos-, kemia- ja tekstiilisektoreilla katsotaan myös tärkeäksi. Liittojen paikallistoimintaa, nuorisotoimintaa ja tasa-arvotyötä vahvistetaan edelleen.

Hanke toteutetaan teollisuusalojen maailmanliiton IndustriALLin ja sen kaikkien kolmen mosambikilaisen jäsenliiton kanssa.

Aiheeseen liittyvää

SASKin miniseminaari: Työ, toimeentulo ja hoiva Afrikassa – Suomi, EU ja Afrikan unioni

Afrikassa sosiaaliturva on perinteisesti ollut perheen naisten tekemän palkattoman hoivatyön harteilla. Vain harvat työskentelevät virallisen sektorin töissä, joista kertyy eläkettä ja sairaus- ja äitiysturvaa kuten

Lue lisää

Siirtotyöläisten tilanne, ihmisoikeudet ja urheilun etiikka – hae mukaan SASKin teemakoulutukseen

Voidaanko urheilukisat ja työntekijöiden ihmisoikeuksien kunnioittaminen sovittaa yhteen? Helsingissä 18.–19. toukokuuta järjestettävällä viikonloppukurssilla syvennytään siirtotyön teemaan erityisesti Qatarin tulevien jalkapallokisojen näkökulmasta. Haku koulutukseen on päättynyt.

Lue lisää

Siirtotyöläisten puolustaja savustettiin ulos Thaimaasta

Hallia vastaan on nostettu useita syytteitä hänen toimitettuaan Finnwatchille tutkimusdataa. Ananasmehutehtaan johto hermostui löydöksistä niin paljon, että haastoi tutkijan oikeuteen mitä mielikuvituksellisimmin syyttein, kun tämä

Lue lisää