Mosambikin teollisuustyöläisten terveys ja toimeentulo

Mosambikissa teollisuusalojen työntekijöiden työsuhteet muuttuvat kaiken aikaa epävarmemmiksi ja pirstaleisemmiksi, ja ainoastaan vahvempien liittojen neuvottelu- ja vaikuttamistoiminta voi estää työntekijöiden olojen heikkenemistä entisestään.

Hanke parantaa erityisesti naisten, nuorten ja sirpaleisissa työsuhteissa olevien asemaa. Liittojen toimitsijoita ja aktiiveja koulutetaan järjestämis- ja neuvottelutaidoissa sekä työlainsäädännössä. Tarkoitus on löytää tapoja käyttää hyväksi olemassa olevaa lainsäädäntöä ja valvontajärjestelmiä ihmisarvoisten työolojen edistämisessä.

Mosambikin teollisuusliittojen edustamilla toimialoilla virallisissa töissä työskentelee noin 50 000 henkilöä, mutta määrä kasvaa tasaisesti uusien investointien myötä. Hankkeen tuloksena näiden ihmisten työehdot paranevat, ja liitot pystyvät neuvottelemaan uusia ja parempia yrityskohtaisia työehtosopimuksia.

Järjestäytymisaste on kolmella liitolla nyt keskimäärin 69 %, joka lienee Afrikan korkeimpia. Naisten osallistuminen koulutus- ja kampanjatoimintoihin on noussut 44 %:n tietämille, ja entistä enemmän nuoria työntekijöitä on liittynyt liittoihin ja alkanut aktiivisesti toimia niissä. Lisäksi hankkeen tuella on tuotettu käsikirjoja muun muassa neuvottelutoiminnasta, riitatilanteiden ratkomisesta, työsuojelusta ja työlainsäädännön tärkeimmistä osista. Työtä tehdään entistä enemmän alueellisella ja työpaikkojen tasolla. Etenkin työsuojelun tehostamisessa on onnistuttu.

Toiminnassa panostetaan erityisesti työsuojelun eli työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen varsinkin kaivos-, kemia- ja tekstiilisektoreilla katsotaan myös tärkeäksi. Liittojen paikallistoimintaa, nuorisotoimintaa ja tasa-arvotyötä vahvistetaan edelleen.

Hanke toteutetaan teollisuusalojen maailmanliiton IndustriALLin ja sen kaikkien kolmen mosambikilaisen jäsenliiton kanssa.

Aiheeseen liittyvää

Muista hikipajoissa työskenteleviä ja toivota läheisillesi Reilua joulua!

Tänäkin jouluna SASKin joulukeräyksellä autetaan maailman heikoimmassa asemassa olevia työntekijöitä.

Lue lisää

Naisten tekemän työn merkitystä vähätellään, vaikka Myanmarin kansantalous lepää Ohmar Htunin ja hänen kaltaistensa varassa

Tyttöjen ja naisten aseman parantaminen on Suomen kehitys­politiikan kärkitavoite. Kun kurkistaa 21-vuotiaan Ohmar Htunin kotiin ja elämään, voi päätellä kuinka tarpeellista se on.

Lue lisää

Ruohonjuuressa ja rakenteiden rattaissa – työntekijöiden ihmisoikeudet paranevat hitaasti mutta varmasti

Kolumbia on ottanut monia kehitysaskelia, mutta työntekijöiden oikeudet ja esimerkiksi ay-liikkeen vapaus toimia ovat siellä huonoissa kantimissa. Jos maa tulevina vuosina nousee pois kehitysmaiden listalta,

Lue lisää