Mosambikin teollisuustyöläisten terveys ja toimeentulo

Mosambikissa teollisuusalojen työntekijöiden työsuhteet muuttuvat kaiken aikaa epävarmemmiksi ja pirstaleisemmiksi, ja ainoastaan vahvempien liittojen neuvottelu- ja vaikuttamistoiminta voi estää työntekijöiden olojen heikkenemistä entisestään.

Hanke parantaa erityisesti naisten, nuorten ja sirpaleisissa työsuhteissa olevien asemaa. Liittojen toimitsijoita ja aktiiveja koulutetaan järjestämis- ja neuvottelutaidoissa sekä työlainsäädännössä. Tarkoitus on löytää tapoja käyttää hyväksi olemassa olevaa lainsäädäntöä ja valvontajärjestelmiä ihmisarvoisten työolojen edistämisessä.

Mosambikin teollisuusliittojen edustamilla toimialoilla virallisissa töissä työskentelee noin 50 000 henkilöä, mutta määrä kasvaa tasaisesti uusien investointien myötä. Hankkeen tuloksena näiden ihmisten työehdot paranevat, ja liitot pystyvät neuvottelemaan uusia ja parempia yrityskohtaisia työehtosopimuksia.

Järjestäytymisaste on kolmella liitolla nyt keskimäärin 69 %, joka lienee Afrikan korkeimpia. Naisten osallistuminen koulutus- ja kampanjatoimintoihin on noussut 44 %:n tietämille, ja entistä enemmän nuoria työntekijöitä on liittynyt liittoihin ja alkanut aktiivisesti toimia niissä. Lisäksi hankkeen tuella on tuotettu käsikirjoja muun muassa neuvottelutoiminnasta, riitatilanteiden ratkomisesta, työsuojelusta ja työlainsäädännön tärkeimmistä osista. Työtä tehdään entistä enemmän alueellisella ja työpaikkojen tasolla. Etenkin työsuojelun tehostamisessa on onnistuttu.

Toiminnassa panostetaan erityisesti työsuojelun eli työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen varsinkin kaivos-, kemia- ja tekstiilisektoreilla katsotaan myös tärkeäksi. Liittojen paikallistoimintaa, nuorisotoimintaa ja tasa-arvotyötä vahvistetaan edelleen.

Hanke toteutetaan teollisuusalojen maailmanliiton IndustriALLin ja sen kaikkien kolmen mosambikilaisen jäsenliiton kanssa.

Aiheeseen liittyvää

Terveyttä ja turvallista työtä kaikille

Tasa-arvoa edistävät asiat harvoin tupsahtavat työssäkäyville naisille kuin Manulle illallinen. Niistä pitää neuvotella. Sitä SASK tukee monin paikoin maailmalla. Mitä kaikkea on saavutettu? Tästä kertoo

Lue lisää

Malawissa naiset tekevät enää päivävuoroa

Aiemmin hiilikaivoksella työskentelevät naiset kärsivät sosiaalitilojen puutteesta sekä pitkistä kotimatkoista. SASKin ja Teollisuusliiton avulla naisten asemaa on saatu parannettua.

Lue lisää

Indonesiassa runnottiin läpi työntekijöiden oikeuksia heikentävä laki

Yli 2 miljoonaa työläistä osallistuu kolmipäiväisiin lakkoihin, joilla vastustetaan presidentti Joko Widodon politiikan kulmakivenä pidettyä Omnibus-lakia. Laki uhkaa laajalti muun muassa työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä.

Lue lisää