Julkisen alan työntekijöiden oikeudet Mosambikissa

Julkisen alan työntekijöitä MosambikissaHankkeen tavoite on, että Mosambikin julkisen sektorin työntekijöiden järjestäytymisvapaus toteutuu ja työntekijöiden ammattiliitto SINAFP saa oikeuden edustaa työntekijöitä. Mosambikin hallitus hyväksyi vuonna 2014 lain, jonka mukaan myös julkisen sektorin työntekijät saavat järjestäytyä ammatillisesti. Käytännössä rekisteröintiprosessi on tehty niin vaativaksi, että toistaiseksi julkisen alan ammattiliittoa ei ole kyetty rekisteröimään toimikelposeksi neuvottelukumppaniksi.

Hankkeen avulla pyritään saattamaan rekisteröintiprosessi loppuun ja saamaan liitosta julkisen sektorin työntekijöiden virallinen edustaja. Hankkeella tuetaan sen jäsenhankintaa, jotta vaadittu 16 607 jäsenen määrä täyttyy. Rekisteröinnin ohella hankkeessa tarjotaan työntekijöille koulutusta ay-oikeuksista ja edunvalvonnasta.

Mosambik on ratifioinut ILOn sopimukset 87 ja 98 koskien työntekijöiden järjestäytymistä ja neuvotteluoikeuksia jo vuonna 1996, mutta käytännössä järjestäytyminen ei ole ollut mahdollista julkisen sektorin työntekijöille. Julkisella sektorilla työskentelee noin 325 000 ihmistä, joista 5 %:n on kuuluttava liittoon, jotta liitto voi olla toimivaltainen edustaja.

Hankkeen toivottu tulos on 9 607 uutta jäsentä liitolle ja sen täytyttyä liiton rekisteröinti viralliseksi työntekijöiden edustajaksi. Lisäksi luodaan sähköinen jäsenrekisteri viestinnän ja jäsenmaksujen keruun helpottamiseksi sekä koulutetaan liittoaktiiveja ay-oikeuksista ja edunvalvonnasta julkisella sektorilla.

Hankkeesta hyötyvät Mosambikin julkisen sektorin työntekijät, eritoten SINAFPin jäsenet. Hankkeen toteuttaa Public Services International (PSI) yhdessä jäsenliittonsa SINAFPin kanssa.

Aiheeseen liittyvää

Työntekijöiden perusoikeudet toteutumassa Filippiineillä

Sopimuksen myötä julkisen sektorin työntekijät ovat saamassa oikeudet järjestäytyä ja neuvotella omista työehdoistaan Filippiineillä. Se on ensimmäisenä Aasian maana ratifioinut kansainvälisen työjärjestö ILOn julkisen alan

Lue lisää

Namibialainen ammattiliitto parantaa sopimuksella työntekijöiden oloja

Kiinalaisyritys laiminlöi muun muassa minimipalkkausta. Ammattiliiton kanssa solmitulla sopimuksella parannetaan esimerkiksi työturvallisuutta rakennuskohteissa.

Lue lisää

Maailmassa on liian vähän vihreää: työntekijöiden oikeuksia sorretaan joka mantereella

Missä työntekijä on kaikkein ahtaimmalla? Global rights -indeksi luokittelee maat sen mukaan, miten niissä kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia.

Lue lisää