Työolot kuntoon Mosambikin elintarviketeollisuudessa

Mosambikilaisia elintarvikealan työntekijöitäMosambikin noin 35 000 elintarviketyöläisen joukko paisunee lähivuosina. Kasvua oli jo nähtävissä ennen vuonna 2016 alkaneita talousvaikeuksia, ja investointien odotetaan palaavan pian. Alan työntekijät ovat pääosin nuoria, ja heillä on melko matala koulutustaso. Massatyöttömyyden oloissa heidät on helppo korvata toisilla. Ilman vahvaa edunvalvojaa he ovat haavoittuvassa asemassa työmarkkinoilla.

Hankkeessa tuetaan Mosambikin elintarviketyöläisten työ- ja elinolojen parantumista.

Työpaikka- ja paikallistason osaamista tehostetaan kouluttamalla luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja sekä tuottamalla tietomateriaalia. Työsuojelutoimiin, nuorisotoimintaan ja tasa-arvotyöhön kiinnitetään erityistä huomiota, ja tässä hyödynnetään myös Suomen Elintarviketyöläisten Liiton asiantuntemusta. Mosambikin pääosin yrityskohtainen neuvottelujärjestelmä vaatii paljon päteviä paikallistason osaajia, koska vain minimipalkat neuvotellaan valtakunnallisesti.

Hankekumppani SINTIAB on maan kattavin elintarvikealan ammattiliitto.

Aiheeseen liittyvää

Vanhempien työolot vaikuttavat lasten koulutusmahdollisuuksiin

Nenäpäivävaroilla tuetaan SASKin kotiapulaishankkeita. Kotiapulaiset ovat usein yhteiskunnassa heikossa asemassa. Se, että he saavat elämiseen riittävää palkkaa ja että heillä on mahdollisuus esimerkiksi sosiaaliturvaan, parantaa

Lue lisää

Naisten oikeudet

SASK tekee työtä sen puolesta, että tasa-arvo toteutuisi työpaikoilla ja naiset olisivat aktiivisia toimijoita ammattiliitoissa.

Lue lisää

SASKin teemakoulutus – työelämän yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Miten yhdenvertaisuus toteutuu globaalissa työelämässä? Miten ay-liike toimii tasa-arvon edistäjänä? Millaisia haasteita vähemmistöjen oikeuksien toteutumiseen liittyy ja miten vähemmistöjen oikeuksia puolustetaan? Järjestämme näitä asioita käsittelevän teemakoulutuksen

Lue lisää