Työolot kuntoon Mosambikin elintarviketeollisuudessa

Mosambikilaisia elintarvikealan työntekijöitäMosambikin noin 35 000 elintarviketyöläisen joukko paisunee lähivuosina. Kasvua oli jo nähtävissä ennen vuonna 2016 alkaneita talousvaikeuksia, ja investointien odotetaan palaavan pian. Alan työntekijät ovat pääosin nuoria, ja heillä on melko matala koulutustaso. Massatyöttömyyden oloissa heidät on helppo korvata toisilla. Ilman vahvaa edunvalvojaa he ovat haavoittuvassa asemassa työmarkkinoilla.

Hankkeessa tuetaan Mosambikin elintarviketyöläisten työ- ja elinolojen parantumista.

Työpaikka- ja paikallistason osaamista tehostetaan kouluttamalla luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja sekä tuottamalla tietomateriaalia. Työsuojelutoimiin, nuorisotoimintaan ja tasa-arvotyöhön kiinnitetään erityistä huomiota, ja tässä hyödynnetään myös Suomen Elintarviketyöläisten Liiton asiantuntemusta. Mosambikin pääosin yrityskohtainen neuvottelujärjestelmä vaatii paljon päteviä paikallistason osaajia, koska vain minimipalkat neuvotellaan valtakunnallisesti.

Hankekumppani SINTIAB on maan kattavin elintarvikealan ammattiliitto.

Aiheeseen liittyvää

Kolumbian satamatyöläiset taistelivat paremmat työolot SASKin tuella

Satamatyöläiset ovat saaneet merkittäviä parannuksia työehtoihinsa Buenaventuran satamassa Kolumbiassa. SASKin kansainvälisen toiminnan suunnittelija Laura Ekholm pitää neuvoteltua työehtosopimusta merkittävänä saavutuksena. – Satama-alalla työehdot ovat heikot, ja

Lue lisää

Muovitehtaan olot järkyttävät Mosambikissa

Tehdasvierailulla kävi ilmi, että kiinalaisomisteisessa tehtaassa ei ole minkäänlaista jäähdytysjärjestelmää ja työntekijät joutuvat paiskimaan töitä yli 40 asteen lämmössä. Sellaisissa lämpötiloissa pahin riski on lämpöhalvaus,

Lue lisää

Naisten oikeudet

SASK tekee työtä sen puolesta, että tasa-arvo toteutuisi työpaikoilla ja naiset olisivat aktiivisia toimijoita ammattiliitoissa.

Lue lisää