Työolot kuntoon Mosambikin elintarviketeollisuudessa

Mosambikilaisia elintarvikealan työntekijöitäMosambikin noin 35 000 elintarviketyöläisen joukko paisunee lähivuosina. Kasvua oli jo nähtävissä ennen vuonna 2016 alkaneita talousvaikeuksia, ja investointien odotetaan palaavan pian. Alan työntekijät ovat pääosin nuoria, ja heillä on melko matala koulutustaso. Massatyöttömyyden oloissa heidät on helppo korvata toisilla. Ilman vahvaa edunvalvojaa he ovat haavoittuvassa asemassa työmarkkinoilla.

Hankkeessa tuetaan Mosambikin elintarviketyöläisten työ- ja elinolojen parantumista.

Työpaikka- ja paikallistason osaamista tehostetaan kouluttamalla luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja sekä tuottamalla tietomateriaalia. Työsuojelutoimiin, nuorisotoimintaan ja tasa-arvotyöhön kiinnitetään erityistä huomiota, ja tässä hyödynnetään myös Suomen Elintarviketyöläisten Liiton asiantuntemusta. Mosambikin pääosin yrityskohtainen neuvottelujärjestelmä vaatii paljon päteviä paikallistason osaajia, koska vain minimipalkat neuvotellaan valtakunnallisesti.

Hankekumppani SINTIAB on maan kattavin elintarvikealan ammattiliitto.

Aiheeseen liittyvää

Naisten oikeudet

SASK tekee työtä sen puolesta, että tasa-arvo toteutuisi työpaikoilla ja naiset olisivat aktiivisia toimijoita ammattiliitoissa.

Lue lisää

Saman arvoinen

Ketään ei saa syrjiä työelämässä ”Kuukautisten aikaan naiset joutuvat kävelemään ruokatauolla kotiinsa saakka käymään vessassa, sillä naisille ei ole omia vessoja. Miehet piruilevat naisille tästä ja

Lue lisää

Malawissa naiset tekevät enää päivävuoroa

Aiemmin hiilikaivoksella työskentelevät naiset kärsivät sosiaalitilojen puutteesta sekä pitkistä kotimatkoista. SASKin ja Teollisuusliiton avulla naisten asemaa on saatu parannettua.

Lue lisää