Matkailualan työehdot Mosambikissa

Nainen myy koruja hotellin kojussa MosambikissaHanke toimii matkailualan työntekijöiden olosuhteiden parantamiseksi vahvistamalla maan ainoaa matkailualan ammattiliittoa. Matkailu on yksi voimakkaimmin kasvavista aloista Mosambikissa. Sen piiriin kuuluu liki 65 000 työntekijää.  Alan työntekijöiden ongelmia ovat muun muassa matala palkkataso, puutteellinen työsuojelu ja heikko oikeustietoisuus.

Hankkeessa koulutetaan liiton alue-, paikallis- ja keskustason toimitsijoita päteviksi neuvottelijoiksi, jotta he pystyvät saamaan aikaan uusia ja parantamaan olemassa olevia työehtosopimuksia. Myös kouluttajia koulutetaan, jotta osaaminen jakautuu mahdollisimman laajalle. Liiton keskus- ja aluetoimistojen henkilökuntaa koulutetaan taloushallinnossa ja jäsenmaksuperinnässä, ja liiton taloushallintojärjestelmä ajantasaistetaan vastaamaan kasvavan organisaation vaatimuksia.

Lisäksi hankkeessa toteutetaan järjestäytymiskampanjoita sekä parannetaan liiton viestintä- ja vaikuttamistyötä koulutuksen ja materiaalituotannon avulla. Vuoden 2017 lopulla liitossa oli 1 500 paikallisosastoa ja 41 000 jäsentä, joista 26 000 työehtosopimusten piirissä.

Hankkeen tuloksena liiton kyky neuvotella työehdoista, ratkoa kiistatilanteita ja kehittää työsuojelua paranee, liiton näkyvyys kasvaa ja tehokkaampi edunvalvonta houkuttelee lisää ihmisiä liittymään jäseniksi. Liiton rakenteet ja osaaminen vastaavat kasvavan jäsenmäärän edunvalvontatarpeita entistä tehokkaammin.

Toiminnasta hyötyy 65 000 matkailualan työntekijää perheineen. Hankeen toteuttaa matkailualan liitto SINTIHOTS, joka on sekä IUF:n että UNIn jäsen.

Aiheeseen liittyvää

Kotien kautta työpaikoille – tasa-arvo etenee Mosambikissa

Myös Mosambikissa vakituinen työ jää nuorilla naisilla usein haaveeksi samasta syystä kuin meillä Suomessa. Työnantajat ajattelevat naisten kuitenkin jäävän kohta äitiysvapaalle ja sen jälkeen kotiin

Lue lisää

Kotiapulaiset yhdistivät voimansa Mosambikissa

Mosambikin kotiapulaiset saavat tukea SASKilta, jotta he voisivat paremmin itse puolustaa oikeuksiaan monenlaista riistoa ja ylenkatsetta vastaan.

Lue lisää

Opintomatkalla Mosambikissa – miltä maa näyttää tavallisen työntekijän silmin?

Harri Rusanen pääsi SASKin opintomatkalla tutustumaan Mosambikin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Blogin kakkososassa hän tarjoaa näkökulmia köyhän maan työelämän haasteisiin.

Lue lisää