Lasten oikeuksien vahvistaminen Kolumbian pienviljelijäyhteisöissä

Kolumbialainen maaseudun tyttöHankkeessa lisätään Kolumbian pienviljelijäyhteisöjen ja perheiden tietoisuutta lasten ja nuorten oikeuksista, vahvistetaan yhteisöllisiä taitoja sekä paikalliskoulujen keskeistä roolia yhteisöllisyyden, omavaraisuuden ja itsetunnon vahvistajana. Hanke tukee pienviljelijöiden kansallisen järjestön UNACin toiminnan vakiinnuttamista, nuorisoverkoston perustamista sekä yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa.

Suurimpia haasteita Kolumbian maaseudulla on lapsityön kitkeminen, nuorten näköalattomuus ja perheiden elintarvikeomavaraisuuden ja pienviljelijöiden toimeentulon takaaminen suuryritysten asettamassa hintakilpailussa. Nuoret eivät näe työllistymismahdollisuuksia eivätkö koe vahvaa yhteisöllisyyttä ja sitoutumista paikallisyhteisöihinsä.

Hankkeessa koulutetaan lapsia, nuoria, opettajia ja perheitä viidessä kunnassa, jotta heille tulee vahva käsitys yhteisöjensä vahvuuksista, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä luonnonmukaisen viljelyn mahdollisuuksista. Hankkeessa koulutetaan 15 nuoren ydinryhmä, jotka kouluttavat muita nuoria.

Hankkeen seurauksena pienviljelijäyhteisöt ja paikallisviranomaiset tunnistavat ja tunnustavat lasten ja nuorten oikeudet, lapsityön käyttö vähenee, pienviljelijöiden järjestäytyminen UNACin verkostoissa kasvaa, perheiden elintarvikeomavaraisuus lisääntyy ja yhä useampi pienviljelijäperheen nuori voi jäädä kotitilalleen sen sijaan, että lähtisi epävarman työn perässä kaupunkiin.

Hanketoiminnoista hyötyy suoraan vähintään 150 hankkeeseen osallistuvaa pienviljelijäperhettä sekä 450 lasta ja nuorta. Tietoisuuden leviäminen hyödyttää epäsuorasti kaikkia kohdekuntien lapsia, nuoria ja pienviljelijäperheitä.

Hankkeen toteuttaa pienviljelijöiden kansallinen järjestö UNAC Kolumbiassa.

Aiheeseen liittyvää

Tänään vietetään lasten oikeuksien päivää

Tänään vietetään kansainvälistä lasten oikeuksien päivää. Päivää vietetään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vuosipäivänä 20. marraskuuta ympäri maailman. SASK haluaa päivän kunniaksi nostaa esille lasten oikeuden käydä

Lue lisää

Kolumbian G4S:n työntekijöille historian ensimmäinen työehtosopimus

Turvallisuuspalveluita tarjoava G4S on yksi SASKin kohdeyrityksistä hankkeessa, jossa pyritään neuvottelemaan onnistuneita työehtosopimuksia.

Lue lisää

Lapsityö vähenee, kun aikuisten palkka paranee

SASKin toiminnanjohtaja Janne Ronkainen kertoo blogitekstissään, miksi SASK on mukana Nenäpäivässä ja mitä keräyksen tuotoilla tehdään.

Lue lisää