Laadukkaat julkiset palvelut Filippiinien terveydenhuollossa

Filippiiniläisiä sairaanhoitajiaFilippiinien hallitus jatkaa uudenlaisten työsuhteiden luomista yksityistämällä julkisia terveyspalveluja sekä suosimalla pätkä- ja vuokratyösuhteita. Jopa elintärkeitä terveyspalveluja siirretään yksityisten yritysten haltuun. Silloin terveydenhuolto tulee kansalaisille maksulliseksi ja jää suuren osan väestöä ulottumattomin.

Jos niin sanottu julkis-yksityistä kumppanuutta koskeva laki hyväksytään, se johtaa julkisten terveyspalvelujen alasajoon, vaikka täysi yksityistäminen itse asiassa rikkoisi maan perustuslakia. Osittainen yksityistäminen on jo nyt laihduttanut terveydenhuoltobudjettia, mikä asettaa vakavia haasteita palvelujen saatavuuden ja työntekijöiden aseman suhteen.

Hankkeessa halutaan varmistaa terveydenhuollon säilyminen julkisena palveluna, johon kaikilla filippiiniläisillä on varaa. Nyt käynnissä oleva yksityistämisaalto on uhka palvelujen saavutettavuudelle ja työntekijöiden oikeuksille.

Hanke vahvistaa terveysalan ammattiliittoja ja niiden yhteistoimintaa lainsäädäntö- ja yksityistämisasioiden parissa. Alan työntekijöitä koulutetaan ihmisarvoisen työn periaatteista ja käytännöistä sekä ihmisarvoisten työolojen vaikutuksesta julkisen terveydenhuollon laatuun ja saatavuuteen.

Työn prekarisoitumista ja yksityistämisohjelmaa vastaan kampanjoidaan yhteistyössä keskusjärjestöjen sekä muiden ay-liikkeen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Tarkoituksena on pysäyttää yksityistämisohjelma. Julkisen terveydenhuollon budjetin kasvattamista edistetään vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin.

Hankkeesta hyötyvät filippiiniläiset terveydenhuollon työntekijät ja terveyspalveluja käyttävät kansalaiset.

Hankkeen toteuttaa julkisen sektorin työntelkijöiden kattojärjestö Public Services International PSI yhdessä filippiiniläisten jäsenliittojensa kanssa.

Aiheeseen liittyvää

SASKin osaaminen vahvistuu

SASKissa aloitti joukko uusia ja ”uusvanhoja” työntekijöitä. Camilla Lohenoja ja Anna Perttula on nimitetty kansainvälisten asioiden asiantuntijoiksi. Laura Ventä palasi viestintäpäälliköksi.

Lue lisää

SASKin teemakoulutus – Oikeudenmukainen siirtymä

Ilmastonmuutos vaikuttaa työtä tekevien ihmisten elämään jo nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa. Koulutuksessa käydään läpi, miten ilmastonmuutos näkyy kehittyvissä maissa ja miten sen negatiivisia vaikutuksia

Lue lisää

Tiedätkö, mistä tonnikalasi tulee?

”Kuukaudessa palkaksi jää usein noin 100 euroa, jolla pitäisi maksaa perheen asuminen ja ruuat, lasten koulut sekä muut kulut.”

Lue lisää