Laadukkaat julkiset palvelut Filippiinien terveydenhuollossa

Filippiiniläisiä sairaanhoitajiaFilippiinien hallitus jatkaa uudenlaisten työsuhteiden luomista yksityistämällä julkisia terveyspalveluja sekä suosimalla pätkä- ja vuokratyösuhteita. Jopa elintärkeitä terveyspalveluja siirretään yksityisten yritysten haltuun. Silloin terveydenhuolto tulee kansalaisille maksulliseksi ja jää suuren osan väestöä ulottumattomin.  Jos ns. julkis-yksityistä kumppanuutta koskeva laki hyväksytään, se johtaa julkisten terveyspalvelujen alasajoon, vaikka täysi yksityistäminen itse asiassa rikkoisi maan perustuslakia. Osittainen yksityistäminen on jo nyt laihduttanut terveydenhuoltobudjettia, mikä asettaa vakavia haasteita palvelujen saatavuuden ja työntekijöiden aseman suhteen.

Hankkeessa halutaan varmistaa terveydenhuollon säilyminen julkisena palveluna, johon kaikilla filippiiniläisillä on varaa. Nyt käynnissä oleva yksityistämisaalto on uhka palvelujen saavutettavuudelle ja työntekijöiden oikeuksille. Hanke vahvistaa terveysalan ammattiliittoja ja niiden yhteistoimintaa lainsäädäntö- ja yksityistämisasioiden parissa. Alan työntekijöitä koulutetaan ihmisarvoisen työn periaatteista ja käytännöistä sekä ihmisarvoisten työolojen vaikutuksesta julkisen terveydenhuollon laatuun ja saatavuuteen.

Kampanja työn prekarisoitumista ja yksityistämisohjelmaa vastaan toteutetaan yhteistyössä keskusjärjestöjen ja muiden ay-liikkeen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Sen tuloksena prosessi on tarkoitus pysäyttää. Julkisen terveydenhuollon budjetin kasvattamista edistetään vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin.

Hankkeesta hyötyvät filippiiniläiset terveydenhuollon työntekijät ja terveyspalveluja käyttävät kansalaiset. Hankkeen toteuttaa Public Services International PSI yhdessä filippiiniläisten jäsenliittojensa kanssa.

Aiheeseen liittyvää

Filippiinien presidentin ihmisoikeusloukkaukset huolestuttavat ay-liikettä

Filippiinien uusi presidentti Rodrigo Duterte on käynnistänyt huumerikollisuutta vastaan aseellisen kampanjan. Sen seurauksena maassa on surmattu epäselvissä oloissa jo lähes 2000 ihmistä, ja tappaminen jatkuu.

Lue lisää

Työntekijöiden perusoikeudet toteutumassa Filippiineillä

Sopimuksen myötä julkisen sektorin työntekijät ovat saamassa oikeudet järjestäytyä ja neuvotella omista työehdoistaan Filippiineillä. Se on ensimmäisenä Aasian maana ratifioinut kansainvälisen työjärjestö ILOn julkisen alan

Lue lisää

Haaveena kunnollinen työpaikka

Talouskriisin koettelemassa Mosambikissa oikea työpaikka on monelle kaukainen haave, jopa julkisella sektorilla. Neusa Muandolla on hyvä työ toimistossa, mutta ansiot eivät riitä kolmen lapsen koulunkäyntiin.

Lue lisää