Kunnon työ ja metsätalous Nepalissa

Nepalilainen nainen esittelee lehdestä tehtyä astiaaHankkeessa jatketaan metsätyöntekijöiden aseman parantamista ja pyritään saamaan toiminnan piiriin yhä uusia työntekijöitä. Työterveyden ja -turvallisuuden parantamista (työsuojelu) jatketaan ja laajennetaan metsätöissä tapahtuvien tapaturmien ja vammautumisten vähentämiseksi. Liitot tekevät vaikuttamistyötä metsätyöntekijöiden edunvalvontaan vaikuttavien lakien aikaansaamiseksi ja osallistuvat yhteistyössä ympäristöjärjestöjen kanssa kestävien, vihreiden työpaikkojen luomisen edistämiseen. Tavoitteena on saada edunvalvonnan piiriin 10 000 uutta jäsentä neljän vuoden aikana.

Metsäalan pahimpia ongelmia ovat epävakaat työsuhteet ja vaaralliset työolot. Tietoisuus oikeuksista, sopimustoiminta ja järjestäytymisaste ovat olleet ennen hanketta matalia, eikä alan työntekijöitä ole ennen vuotta 2016 edes virallisesti tunnustettu työntekijöiksi. Hanketoiminta on tuonut liittoihin noin 20 000 uutta jäsentä, ja lähes 12 000 ihmistä on osallistunut erilaisiin koulutuksiin ja vaikuttamistyöhön. Jopa 2 000 ihmistä on osuuskuntien kautta saanut varsinaisen metsätyön ohessa lisätuloa metsän muista antimista,kuten lehtilautasista, sienistä, marjoista ja hunajasta.

Yhteistyö ympäristöjärjestöjen, etenkin WWF:n, kanssa on vähentänyt metsätyöntekijöiden ja luonnonsuojeluväen välisiä ristiriitoja sovittamalla yhteen kestävää metsätaloutta ja luonnonsuojelua sekä luontomatkailua. Tällä viimeisellä hankekaudella varmistetaan tehdyn työn jatkuvuus ja kestävyys nykyisillä seuduilla sekä levitetään onnistuneita toimintamalleja muutamalle uudelle alueelle.

Hankkeesta hyötyvät nepalilaiset metsätyöntekijät ja heidän perheensä toimeentulon ja turvallisuuden parantuessa, sekä osallistuvat liitot, jotka vahvistavat jäsenpohjaansa, neuvotteluasemaansa ja keskinäistä yhteistyötään vaikuttamistyössä.

Hanketta tukee osaltaan myös WWF Suomi. Sen keskeiset toimijat ovat BWI NAC (Building and Wood Workers’ International / Nepal Affiliates Committee) koordinoivana yhteistyöelimenä ja sen jäsenliitot CAWUN (Construction and Allied Workers’ Union in Nepal), CUPPEC (Central Union of Painters, Plumbers, Electro and Construction in Nepal) sekä ANCWU (All Nepal Construction Workers’ Union), jotka toteuttavat hanketta yhteistyössä WWF Nepalin kanssa.

Aiheeseen liittyvää

Sano se numeroin – poimintoja SASKin saavutuksista

50 % nousivat metsästä elantonsa saavien työntekijöiden ansiot Nepalissa. Ennen vuotta 2016 metsien työntekijöitä ei edes virallisesti tunnustettu työntekijöiksi. SASKin ja WWF:n tuella lähes 12 000

Lue lisää

Ruohonjuuressa ja rakenteiden rattaissa – työntekijöiden ihmisoikeudet paranevat hitaasti mutta varmasti

Kolumbia on ottanut monia kehitysaskelia, mutta työntekijöiden oikeudet ja esimerkiksi ay-liikkeen vapaus toimia ovat siellä huonoissa kantimissa. Jos maa tulevina vuosina nousee pois kehitysmaiden listalta,

Lue lisää

Järjestöt vaativat reilua ja kestävää kauppaa

Tänään julkaistavalla 10 askelta kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan -visiolla suomalaiset järjestöt haluavat tuoda kestävän kehityksen tavoitteet mukaan kauppapoliittiseen keskusteluun ja muistuttaa, että oikeilla kaupan säännöillä

Lue lisää