Työntekijöiden oikeudet eteläisen Afrikan kuljetuskäytävässä

Hanke lisää kuljetusalan työntekijöiden tietoisuutta perusoikeuksistaan ja kasvattaa alan ammattiliittojen vaikuttavuutta. Liittoja vahvistetaan koulutusten, jäsenhankinnan, tutkimuksen ja liittoyhteistyön avulla kahden merkittävän kuljetuskäytävän alueella Eteläisessä Afrikassa, pääosin Mosambikissa ja erityisesti maantie-, rautatie- ja satamatoiminnoissa.

Palvelujen yksityistäminen ja kansainvälistyminen etenee kuljetuskäytävissä usealla tavalla. Kehityksen seuraukset ovat asukkaiden ja työntekijöiden kannalta pääosin negatiivisia: palvelun laatu heikkenee, palvelukokonaisuudet pirstoutuvat, työvoiman tarve vähenee, ammattiliittojen toiminta vaikeutuu ja palkat sekä työolosuhteet heikkenevät.

On tärkeää, että liitot pystyvät ymmärtämään, reagoimaan ja vaikuttamaan paremmin yksityistämisen trendiin ja sen seurauksiin. Alueellista strategista yhteistyötä liitojen välillä vahvistetaan yhteisen suunnittelun ja lisääntyvän vuorovaikutuksen avulla.

Liittojen kattavuuden vahvistuessa kollektiivinen sopiminen lisääntyy ja tehostuu. Liittojen ja niiden välisen yhteistyön vahvistuttua ja sopimustoiminnan lisääntyessä hankkeesta hyötyvät kuljetusalan työntekijät ja heidän perheensä yli valtioiden rajojen.

Hankkeen toteuttaa International Transport Federation ITF ja sen jäsenliitot erityisesti Mosambikissa ja kahden eteläisen Afrikan kuljetuskäytävän alueella.

Aiheeseen liittyvää

Maailmassa on liian vähän vihreää: työntekijöiden oikeuksia sorretaan joka mantereella

Missä työntekijä on kaikkein ahtaimmalla? Global rights -indeksi luokittelee maat sen mukaan, miten niissä kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia.

Lue lisää

Tehtävä Qatarissa – jalkapallon MM kisojen-lähestyessä upporikas öljymaa on taipunut siirtotyöntekijöiden asemaa parantaviin uudistuksiin

Siirtotyöläiset eivät saa perustaa ammattiliitoa Qatarissa. Filippiiniläisten työntekijöiden yhdistys järjestää kulttuuritapahtumia ja urheilukilpailuja. Samalla jaetaan työntekijöille tietoa heidän oikeuksistaan.

Lue lisää

Ruohonjuuressa ja rakenteiden rattaissa – työntekijöiden ihmisoikeudet paranevat hitaasti mutta varmasti

Kolumbia on ottanut monia kehitysaskelia, mutta työntekijöiden oikeudet ja esimerkiksi ay-liikkeen vapaus toimia ovat siellä huonoissa kantimissa. Jos maa tulevina vuosina nousee pois kehitysmaiden listalta,

Lue lisää