Työntekijöiden oikeudet eteläisen Afrikan kuljetuskäytävässä

Hanke lisää kuljetusalan työntekijöiden tietoisuutta perusoikeuksistaan ja kasvattaa alan ammattiliittojen vaikuttavuutta. Liittoja vahvistetaan koulutusten, jäsenhankinnan, tutkimuksen ja liittoyhteistyön avulla kahden merkittävän kuljetuskäytävän alueella Eteläisessä Afrikassa, pääosin Mosambikissa ja erityisesti maantie-, rautatie- ja satamatoiminnoissa.

Palvelujen yksityistäminen ja kansainvälistyminen etenee kuljetuskäytävissä usealla tavalla. Kehityksen seuraukset ovat asukkaiden ja työntekijöiden kannalta pääosin negatiivisia: palvelun laatu heikkenee, palvelukokonaisuudet pirstoutuvat, työvoiman tarve vähenee, ammattiliittojen toiminta vaikeutuu ja palkat sekä työolosuhteet heikkenevät.

On tärkeää, että liitot pystyvät ymmärtämään, reagoimaan ja vaikuttamaan paremmin yksityistämisen trendiin ja sen seurauksiin. Alueellista strategista yhteistyötä liitojen välillä vahvistetaan yhteisen suunnittelun ja lisääntyvän vuorovaikutuksen avulla.

Liittojen kattavuuden vahvistuessa kollektiivinen sopiminen lisääntyy ja tehostuu. Liittojen ja niiden välisen yhteistyön vahvistuttua ja sopimustoiminnan lisääntyessä hankkeesta hyötyvät kuljetusalan työntekijät ja heidän perheensä yli valtioiden rajojen.

Hankkeen toteuttaa International Transport Federation ITF ja sen jäsenliitot erityisesti Mosambikissa ja kahden eteläisen Afrikan kuljetuskäytävän alueella.

Aiheeseen liittyvää

Maailmassa on liian vähän vihreää: työntekijöiden oikeuksia sorretaan joka mantereella

Missä työntekijä on kaikkein ahtaimmalla? Global rights -indeksi luokittelee maat sen mukaan, miten niissä kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia.

Lue lisää

Työntekijöiden perusoikeudet toteutumassa Filippiineillä

Sopimuksen myötä julkisen sektorin työntekijät ovat saamassa oikeudet järjestäytyä ja neuvotella omista työehdoistaan Filippiineillä. Se on ensimmäisenä Aasian maana ratifioinut kansainvälisen työjärjestö ILOn julkisen alan

Lue lisää

30 vuotta maailman työntekijöiden hyväksi

SASK on toiminut maailman työntekijöiden olojen ja oikeuksien parantamiseksi jo 30 vuotta. Sinä aikana maailma on muuttunut paljon ja SASK siinä mukana. Kaikki alkoi vuonna 1986

Lue lisää