Kotiapulaisten oikeudet ja vahva ammattiliitto

Kolumbialainen kotiapulainen hedelmäostoksilla

Hankkeessa tavoitellaan Kolumbian kotitaloustyöntekijöille ja laajemminkin hoiva-alalle työelämän perusoikeuksia, virallisia työsuhteita, asianmukaisia työsuojelun valvontamekanismeja sekä sosiaaliturvaa. Tavoitteena on, että kotitaloustyöntekijöitä edustaa vahva ammattiliitto. 

Kolumbian noin 700 000 kotitaloustyöntekijän työsuhteet ovat suurelta osin epävirallisia, ja erittäin huonosti palkattuja, eikä perusoikeuksia juuri toteuteta tai valvota. Lisäksi afrokolumbialaisen taustan omaavat ja/tai konfliktialueilta pakkomuuttaneet kotiapulaiset kohtaavat monikertaista syrjintää taustansa vuoksi.

Hankkeen keskiössä toimii kotitaloustyöntekijöiden ammattiliitto UTRASD, jonka vaikuttavuutta vahvistetaan koulutuksella sekä aktiivisella järjestäytymiskampanjalla myös uusilla alueilla, joille liitto on edellisellä hankekaudella laajentanut toimintaansa. Lisäksi tuetaan yhä useampien työntekijöiden rekisteröitymistä sosiaaliturvan piiriin.

Tärkeä osa hanketta on myös vaikuttamistyö, jolla tavoitellaan parempaa lainsäädäntöä alan työntekijöiden sosiaaliturvan parantamiseksi, valvontamekanismien kehittämiseksi ja oikeuksien toteuttamiseksi. 

Liiton virallisen aseman vahvistaminen ja hallintokapasiteetin kehittäminen ovat vuoden 2022 merkittäviä tavoitteita, joissa onnistuminen tukee mahdollista jatkokautta vuosina 2023–2025. 

Hankkeesta hyötyvät ovat Kolumbian kotitalousalan työntekijät, erityisesti alueilla, joissa UTRASD-liitto toimii. Kansallisen tason vaikuttamistyö voi edistää maan kaikkien kotitaloustyöntekijöiden tilannetta.

Hanke toteutetaan ay-koulutus- ja tutkimuskeskus ENSin kautta, koska UTRASD on vielä liian heikko toimija toteuttaakseen hanketoimintaa itsenäisesti.  

Aiheeseen liittyvää

Kotien työntekijät ja heidän lapsensa hyötyvät parantuneesta toimeentulosta ja sosiaaliturvasta

Kotitalouksien työntekijät ja heidän perheensä ovat miltei kaikissa yhteiskunnissa hyvin heikossa asemassa. SASKin kumppanit tekevät työtä ihmisten puolesta, jotka jäävät marginaaliin.

Lue lisää

Demokratian ja vapaan järjestötoiminnan välillä on vahva linkki

Ammattiliittojen ja laajemminkin kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet ovat heikentyneet samaa tahtia demokratian heikkenemisen kanssa, toteaa SASKin toiminnanjohtaja Janne Ronkainen.

Lue lisää

Naisten oikeudet

SASK tekee työtä sen puolesta, että tasa-arvo toteutuisi työpaikoilla ja naiset olisivat aktiivisia toimijoita ammattiliitoissa.

Lue lisää