Kolumbian teollisuustyöläisten rauhantyö ja ympäristöpolitiikka

Kolumbialainen kahvityöntekijäHankkeella tuetaan neljän teollisuusalan ammattiliiton yhteistä nais- ja nuorisopoliittista ohjelmaa, tuetaan niiden osallistumista Kolumbian rauhanprosessin jälkihoitoon sekä edistetään vuokratyöntekijöiden ja monikansallisten yritysten työntekijöiden järjestäytymistä.

Työehtosopimusten osalta kaivos- ja energia-alojen liitot tavoittelevat koko toimialat kattavia keskitettyjä neuvotteluja. Liitot osallistuvat poliittisten toimijoiden, kansalaisyhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen kanssa yhteistyöelimeen, jonka tarkoituksena on edistää kestävää energia- ja ympäristöpolitiikkaa.

Työn tuloksena liitot saavat lisää neuvotteluvoimaa ja toimivat entistä demokraattisemmin sekä pystyvät paremmin edustamaan aiemmin liian vähälle huomiolle jääneitä ryhmiä kuten nuoret, naiset ja vuokratyöntekijät. Liitot toimivat entistä vahvemmin yhteiskunnallisina vaikuttajina rauhan ja vakauden sekä kestävän teollisuus- ja energiapolitiikan saralla.

Hankkeesta hyötyvät teollisuuden, etenkin kaivos- ja energia-alojen, työntekijät. Sitä toteuttaa neljä IndustriALL:in kolumbialaista jäsenliittoa ja hallinnoi IndustriALL.

Aiheeseen liittyvää

Liiketoiminnan ei tule vaarantaa ihmisoikeuksia tai ympäristöä

Osa yrityksistä on mukana toiminnassa, josta seuraa pakkotyövoiman käyttöä, ympäristön saastumista, maakaappauksia, pulaa lääkkeistä ja vedestä, piittaamattomuutta työlainsäädännöstä ja jopa väkivaltaa ihmisiä ja ihmisoikeuspuolustajia kohtaan. Sääntelyssä

Lue lisää

Siirtotyöläisten puolustaja savustettiin ulos Thaimaasta

Hallia vastaan on nostettu useita syytteitä hänen toimitettuaan Finnwatchille tutkimusdataa. Ananasmehutehtaan johto hermostui löydöksistä niin paljon, että haastoi tutkijan oikeuteen mitä mielikuvituksellisimmin syyttein, kun tämä

Lue lisää

Kolumbian satamatyöläiset taistelivat paremmat työolot SASKin tuella

Satamatyöläiset ovat saaneet merkittäviä parannuksia työehtoihinsa Buenaventuran satamassa Kolumbiassa. SASKin kansainvälisen toiminnan suunnittelija Laura Ekholm pitää neuvoteltua työehtosopimusta merkittävänä saavutuksena. – Satama-alalla työehdot ovat heikot, ja

Lue lisää