Kolumbian teollisuustyöläisten rauhantyö ja ympäristöpolitiikka

Kolumbialainen kahvityöntekijäHankkeella tuetaan neljän teollisuusalan ammattiliiton yhteistä nais- ja nuorisopoliittista ohjelmaa, tuetaan niiden osallistumista Kolumbian rauhanprosessin jälkihoitoon sekä edistetään vuokratyöntekijöiden ja monikansallisten yritysten työntekijöiden järjestäytymistä.

Työehtosopimusten osalta kaivos- ja energia-alojen liitot tavoittelevat koko toimialat kattavia keskitettyjä neuvotteluja. Liitot osallistuvat poliittisten toimijoiden, kansalaisyhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen kanssa yhteistyöelimeen, jonka tarkoituksena on edistää kestävää energia- ja ympäristöpolitiikkaa.

Työn tuloksena liitot saavat lisää neuvotteluvoimaa ja toimivat entistä demokraattisemmin sekä pystyvät paremmin edustamaan aiemmin liian vähälle huomiolle jääneitä ryhmiä kuten nuoret, naiset ja vuokratyöntekijät. Liitot toimivat entistä vahvemmin yhteiskunnallisina vaikuttajina rauhan ja vakauden sekä kestävän teollisuus- ja energiapolitiikan saralla.

Hankkeesta hyötyvät teollisuuden, etenkin kaivos- ja energia-alojen, työntekijät. Sitä toteuttaa neljä IndustriALL:in kolumbialaista jäsenliittoa ja hallinnoi IndustriALL.

Aiheeseen liittyvää

Indonesiassa runnottiin läpi työntekijöiden oikeuksia heikentävä laki

Yli 2 miljoonaa työläistä osallistuu kolmipäiväisiin lakkoihin, joilla vastustetaan presidentti Joko Widodon politiikan kulmakivenä pidettyä Omnibus-lakia. Laki uhkaa laajalti muun muassa työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä.

Lue lisää

Työntekijöiden oikeuksia rikotaan ympäri maailmaa

Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC julkaisee vuosittain työntekijöiden oikeuksista maailmanlaajuisesti kertovan Global Rights Index -raportin. Sen mukaan muun muassa 74 %:ssa maista rajoitettiin oikeutta liittyä ammattiliittoon.

Lue lisää

Historiallisen pitkä lakko päättyi työehtosopimukseen

Kolumbian hiiliteollisuuden työntekijöiden Sintracarbón-ammattiliitto ja Cerrejón-yritys ovat päässeet sopimukseen työehdoista. Samalla sopimus päättää yhden pisimmistä lakoista kaivoksen historiassa.

Lue lisää