Julkisen alan työntekijöiden oikeudet Keski-Amerikassa

Sairaalan pesula GuatemalassaJulkisen alan työntekijöiden oikeutta järjestäytyä ja neuvotella rikotaan Guatemalassa ja El Salvadorissa monin eri tavoin. Työehtosopimuksista neuvotteleminen on sallittua vain muutamilla julkisen hallinnon aloilla. El Salvadorissa alan työntekijöistä vain tietyt työntekijäryhmät (yleensä suorittavan työn tekijät) saavat liittyä ammattiliittoon. Muilta se on kielletty.

Hankkeessa vahvistetaan julkisen alan ammattiliittojen mahdollisuuksia puolustaa työntekijöiden oikeuksia ja tuetaan niiden vaikuttamistyötä ILOn sopimusten 151 ja 154 ratifioimiseksi Guatemalassa ja El Salvadorissa. Sopimusten hyväksyminen vahvistaisi julkisen sektorin työntekijöiden oikeuksia ja antaisi liitoille tärkeän työkalun työntekijöiden oikeuksien puolustamiseen.

Hankkeesta hyötyvät julkisen alan työntekijät ja niiden ammattiliitot muun muassa terveyssektorilla. Jos sopimukset 151 ja 154 onnistutaan ratifioimaan Guatemalassa ja El Salvadorissa, niistä hyötyvät lopulta kaikki julkisen alan työntekijät.

Hankkeen toteuttaa julkisen sektorin työntekijöiden kattojärjestö Public Services International PSI yhdessä 13 jäsenjärjestönsä kanssa.

Aiheeseen liittyvää

Työntekijöiden oikeuksia rikotaan ympäri maailmaa

Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC julkaisee vuosittain työntekijöiden oikeuksista maailmanlaajuisesti kertovan Global Rights Index -raportin. Sen mukaan muun muassa 74 %:ssa maista rajoitettiin oikeutta liittyä ammattiliittoon.

Lue lisää

Ruohonjuuressa ja rakenteiden rattaissa – työntekijöiden ihmisoikeudet paranevat hitaasti mutta varmasti

Kolumbia on ottanut monia kehitysaskelia, mutta työntekijöiden oikeudet ja esimerkiksi ay-liikkeen vapaus toimia ovat siellä huonoissa kantimissa. Jos maa tulevina vuosina nousee pois kehitysmaiden listalta,

Lue lisää

Maailmassa on liian vähän vihreää: työntekijöiden oikeuksia sorretaan joka mantereella

Missä työntekijä on kaikkein ahtaimmalla? Global rights -indeksi luokittelee maat sen mukaan, miten niissä kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia.

Lue lisää