Julkisen alan työntekijöiden oikeudet Keski-Amerikassa

Julkisen alan työntekijöiden oikeutta järjestäytyä ja neuvotella rikotaan monin eri tavoin. Työehtosopimuksista neuvotteleminen on sallittu vain muutamilla julkisen hallinnon aloilla. El Salvadorissa julkisen alan työntekijöistä vain tietyt työntekijäryhmät (yleensä suorittavan työn tekijät) saavat liittyä ammattiliittoon. Muilta se on kielletty.

Hankkeessa vahvistetaan julkisen alan ammattiliittojen mahdollisuuksia puolustaa työntekijöiden oikeuksia ja tuetaan niiden vaikuttamistyötä ILOn sopimusten 151 ja 154 ratifioimiseksi Guatemalassa ja El Salvadorissa. Sopimusten hyväksyminen vahvistaisi julkisen sektorin työntekijöiden oikeuksia ja antaisi liitoille tärkeän työkalun työntekijöiden oikeuksien puoilustamiseen.

Hankkeesta hyötyvät julkisen alan työntekijät ja niiden ammattiliitot muun muassa terveyssektorilla. Jos sopimukset 151 ja 154 onnistutaan ratifioimaan Guatemalassa ja El Salvadorissa, niistä hyötyvät lopulta kaikki julkisen alan työntekijät.

Hankkeen toteuttaa Public Services International PSI yhdessä 11 jäsenjärjestönsä kanssa.

Aiheeseen liittyvää

Työntekijöiden perusoikeudet toteutumassa Filippiineillä

Sopimuksen myötä julkisen sektorin työntekijät ovat saamassa oikeudet järjestäytyä ja neuvotella omista työehdoistaan Filippiineillä. Se on ensimmäisenä Aasian maana ratifioinut kansainvälisen työjärjestö ILOn julkisen alan

Lue lisää

Maailmassa on liian vähän vihreää: työntekijöiden oikeuksia sorretaan joka mantereella

Missä työntekijä on kaikkein ahtaimmalla? Global rights -indeksi luokittelee maat sen mukaan, miten niissä kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia.

Lue lisää

Vangitut työntekijöiden puolustajat vapautettiin Bangladeshissa

Bangladeshissa vangittiin 2015 joulukuussa 35 liittoaktiivia sen jälkeen, kun työntekijät lakkoilivat minimipalkan nostoa vauhdittaakseen. Minimipalkka tekstiiliteollisuudessa oli viime vuonna wageindicator.org-sivuston mukaan vain 62 euroa kuussa. Pisimmillään

Lue lisää