Ilmasto-oikeudenmukaisuus Afrikassa

Hankkeessa lisätään julkisen alan ammattiliittojen tietämystä ilmastonmuutoksesta ja valmiuksia toimia niin, että ne voivat toimia merkittävässä roolissa maidensa ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumissuunnitelmissa. Samalla parannetaan ammattiliittojen johdon valmiuksia tehokkaaseen vuoropuheluun. 

Tansaniassa, Nigeriassa ja Marokossa ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät lämpötilan nousuna sekä lisääntyneinä luonnonkatastrofeina. Ilmastonmuutoksen vaikutukset iskevät voimakkaimmin heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisiin ja työntekijöihin, joilla ei välttämättä ole pääsyä peruspalveluihin.

Hankkeen toteutusmaissa julkisen alan ammattiliittojen ja hallitusten välinen yhteistyö ilmastonmuutoksen hillinnässä ja oikeudenmukaisessa siirtymässä joko puuttuu täysin tai se on hyvin vähäistä. 

Hankkeen seurauksena Tansanian, Nigerian ja Marokon julkisen sektorin ammattiliitoilla on yhtenäinen ja vahva ratkaisu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja keinoja saada työntekijöitä sopeutumaan ilmiön aiheuttamiin muutoksiin oikeudenmukaisesti. Hankkeen aikana liitot tekevät yhteistyötä maiden hallitusten kanssa koskien ilmastonmuutokseen ja oikeudenmukaiseen siirtymään liittyviä toimenpiteitä.  

Hankkeesta hyötyvät Tansanian, Nigerian ja Marokon kansalaiset, erityisesti heikommassa asemassa olevat kansalaiset. 

Hankkeen toteuttaa julkisen alan työntekijöiden kattojärjestö PSI yhdessä hankemaissa toimivien jäsenliittojen kanssa. Hanketta tukee Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL. 

Aiheeseen liittyvää

Ilmastonmuutos torjuttava oikeudenmukaisesti niin, että köyhien maiden työntekijät eivät päädy sijaiskärsijöiksi

Ilmastonmuutoksen estäminen vaatii uusia ratkaisuja, ja kun niitä tehdään, on kohdeltava oikeudenmukaisesti jo nyt heikoimmassa asemassa olevia työntekijöitä.

Lue lisää

Oikeudenmukainen siirtymä

SASKin ja globaalin ay-liikkeen ratkaisu ilmastonmuutokseen sopeutumiseen on oikeudenmukainen siirtymä, jossa kestävämpiin ilmastoratkaisuihin siirrytään reilusti. Se tehdään työntekijöiden ja työnantajien yhteistyöllä.

Lue lisää

Suomalaiset järjestöt Egyptin ilmastokokouksesta: Osallistumisen rajoittaminen uhkaa ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuutta

Kansalaisyhteiskuntaan kohdistuneet rajoitustoimet varjostavat YK:n ilmastokokousta. Suomalaiset järjestöt painottavat, että osallisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat oikeudenmukaisen ilmastopolitiikan ytimessä.

Lue lisää