Ihmisarvoinen työ lentokentän työntekijöille

Jakartan lentokentän työntekijöitä IndonesiassaHankkeessa vahvistetaan Jakartan lentokentällä toimivien ammattiliittojen yhteistoimintaa. Tavoitteena on lujittaa niiden asemaa kaikkien kentän työntekijöiden edustajana ja saada aikaan työehtosopimuksia.

Hankkeen tuella luodaan federaatio, joka kokoaa Jakartan lentokentällä toimivat eri ammattiryhmät yhteen ja vahvistaa työntekijöiden neuvotteluasemaa. Erityistä huomiota kiinnitetään ulkoistettujen työntekijöiden edunvalvontaan.  

Jakartan lentokenttä on merkittävä alueellinen lentoliikenteen keskus. Lentoyhtiöt ovat viime vuosina hakeneet taloudellista kasvua ja riskien minimointia ulkoistamalla toimintojaan kuten matkatavaralogistiikkaa, siivousta ja catering-palvelua.

Ulkoistamisen seurauksena vuokratyö on yleistynyt räjähdysmäisesti, mikä on heikentänyt työntekijöiden neuvotteluasemaa, työehtoja, palkkaa ja työsuhdeturvaa. Työntekijöiden on vaikea neuvotella työehdoista, kun työnantajana on työvoiman vuokrauspalvelu, joka sekin vaihtuu tämän tästä. Työsuhteet ovat lyhyitä ja perusteettomat irtisanomiset arkipäivää.

Hankkeesta hyötyvät Jakartan lentokentän työntekijät, erityisesti vuokratyöntekijät 

Hankkeen toteuttaa kansainvälinen kuljetusalan ammattiliitto ITF 

Aiheeseen liittyvää

Epäreilua peliä Jakartan lentokentällä 

Isan Saputran uusi työnantaja päätti lakata maksamasta yölisiä. Lentokoneiden ateriatarjottimia öisin pakkaava Isan kertoi SASKin kansainvälisen toiminnan suunnittelijalle Laura Ekholmille muistakin mielivaltaisuuksista, kuten perättömien terveystarkastustulosten

Lue lisää

Kolumbian G4S:n työntekijöille historian ensimmäinen työehtosopimus

Turvallisuuspalveluita tarjoava G4S on yksi SASKin kohdeyrityksistä hankkeessa, jossa pyritään neuvottelemaan onnistuneita työehtosopimuksia.

Lue lisää

Ihmisarvoinen työ

SASKin tavoitteena on taata kaikille ihmisarvoinen työ ja elämiseen riittävä palkka. Työelämän perusoikeudet on määritellyt kansainvälinen työjärjestö ILO, mutta laatuasioista on vaikea säätää kansainvälisissä sopimuksissa. Siksi

Lue lisää