Energia julkisena palveluna

Indonesian valtakunnallisen energiayhtiön työntekijöiden ammattiliitto SP.PLN joutui kovien hyökkäysten kohteeksi, kun se vastusti energiasektrin yksityistämistä. Yhtiön johto onkin perustanut keltaisen liiton, jonka edunvalvonta on työntekijöiden näkökulmasta näennäistä. Keltaisen liiton jäsenet ovat vuokratyöntekijöitä, ja se pyrkii mitätöimään työntekijöiden oman liiton. Yrityksen pilkkomisen seurauksena SP.PLN menetti asemansa neuvotteluosapuolena. Syntyi tilanne, jossa sen sisällä toimii neljä kilpailevaa ammattiliittoa. Yritys myös mitätöi aiemmin neuvotellun ay-jäsenmaksujärjestelmän, mikä on heikentänyt SP.PLN-liiton taloudellista tilannetta huomattavasti.

Hankkeessa vahvistetaan Indonesian valtakunnallisen energiayhtiön työntekijöiden oikeuksia, edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä sekä pyritään turvaamaan laadukkaat julkiset palvelut energia-alalla. Hanke vahvistaa myös ammattiliitto SP.PLN:n asemaa ja kehittää sen kykyä toimia työntekijöiden lainvoimaisena edustajana ja edunvalvojana.

Indonesian perustuslakituomioistuin päätti joulukuussa 2016, että kaikki elintärkeät sektorit tulee pitää julkisessa hallinnassa. Tämä antaa julkisen sektorin ammattiliitoille oikeudellisen perusteen vastustaa yksityistämisprosesseja ja siten turvata laadukkaat julkiset palvelut.

Hankkeen tuloksena SP.PLN laatii toimintastrategian, jolla varmistetaan sen lainvoimainen asema ja kapasiteetti toimia työntekijöitä edustavana liittona. Yhteistyössä muiden energia-alan liittojen kanssa SP.PLN pyrkii saamaan julkisten palvelujen säilyttämisen tueksi korkeimman oikeuden päätöksen.

Toiminnasta hyötyvät välittömästi itse liitto ja sen aktiivit, mutta edustuksen vahvistuessa todellisia hyödynsaajia ovat energiasektorin työntekijät. Energiantuotannon ja -jakelun pysyessä julkisessa hallinnassa siitä hyötyvät erityisesti köyhät kansalaiset. Hankkeen toteutuksesta vastaavat julkisen alan ammattiliitojen maailmanjärjestö PSI ja sen jäsenjärjestö SP.PLN.

Aiheeseen liittyvää

Työntekijöiden perusoikeudet toteutumassa Filippiineillä

Sopimuksen myötä julkisen sektorin työntekijät ovat saamassa oikeudet järjestäytyä ja neuvotella omista työehdoistaan Filippiineillä. Se on ensimmäisenä Aasian maana ratifioinut kansainvälisen työjärjestö ILOn julkisen alan

Lue lisää

Loppu laittomuuksille filippiiniläistehtaalla

Laittomia vähennyksiä palkoista ja pimitettyjä veroja. Pitkiä työputkia ja sairaalahoitoon johtanutta uupumusta. Näissä oloissa neuvotteluoikeus on se, mikä parhaiten auttaa työntekijäitä.

Lue lisää

Haaveena kunnollinen työpaikka

Talouskriisin koettelemassa Mosambikissa oikea työpaikka on monelle kaukainen haave, jopa julkisella sektorilla. Neusa Muandolla on hyvä työ toimistossa, mutta ansiot eivät riitä kolmen lapsen koulunkäyntiin.

Lue lisää