Energia julkisena palveluna

Hankkeessa vahvistetaan Indonesian valtakunnallisen energiayhtiön työntekijöiden oikeuksia, edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä sekä pyritään turvaamaan laadukkaat julkiset palvelut energia-alalla. Hanke vahvistaa ammattiliitto SP.PLN:n asemaa ja kehittää sen kykyä toimia työntekijöiden lainvoimaisena edustajana ja edunvalvojana.

Indonesian perustuslakituomioistuin päätti joulukuussa 2016, että kaikki elintärkeät sektorit tulee pitää julkisessa hallinnassa. Tämä antaa julkisen sektorin ammattiliitoille oikeudellisen perusteen vastustaa yksityistämisprosesseja ja siten turvata laadukkaat julkiset palvelut.

Indonesian valtakunnallisen energiayhtiön työntekijöiden ammattiliitto SP.PLN joutui kovien hyökkäysten kohteeksi, kun se vastusti energiasektorin yksityistämistä. Yrityksen pilkkomisen seurauksena SP.PLN menetti asemansa neuvotteluosapuolena. Yhtiön johto on perustanut keltaisen liiton, joka ei siis ole aito, työntekijöiden perustama ammattiliitto. Sen edunvalvonta on työntekijöiden näkökulmasta näennäistä. Keltaisen liiton jäsenet ovat vuokratyöntekijöitä, ja se pyrkii mitätöimään työntekijöiden oman liiton.  Syntyi tilanne, jossa yhtiön sisällä toimii neljä kilpailevaa ammattiliittoa. Yritys myös mitätöi aiemmin neuvotellun ay-jäsenmaksujärjestelmän, mikä on heikentänyt SP.PLN-liiton taloudellista tilannetta.

Hankkeen tuloksena SP.PLN laatii toimintastrategian, jolla varmistetaan sen lainvoimainen asema ja kapasiteetti toimia työntekijöitä edustavana liittona. Yhteistyössä muiden energia-alan liittojen kanssa SP.PLN pyrkii saamaan julkisten palvelujen säilyttämisen tueksi korkeimman oikeuden päätöksen.

Toiminnasta hyötyvät välittömästi itse liitto ja sen aktiivit, mutta edustuksen vahvistuessa todellisia hyödynsaajia ovat energiasektorin työntekijät. Energiantuotannon ja -jakelun pysyessä julkisessa hallinnassa siitä hyötyvät erityisesti köyhät kansalaiset. Hankkeen toteutuksesta vastaavat julkisen alan ammattiliitojen maailmanjärjestö PSI ja sen jäsenjärjestö SP.PLN.

Aiheeseen liittyvää

Namibialainen ammattiliitto parantaa sopimuksella työntekijöiden oloja

Kiinalaisyritys laiminlöi muun muassa minimipalkkausta. Ammattiliiton kanssa solmitulla sopimuksella parannetaan esimerkiksi työturvallisuutta rakennuskohteissa.

Lue lisää

SASKin Kaakkois-Aasian aluekoordinaattoriksi Farizan Fajari

Fajari asuu Indonesian pääkaupungissa Jakartassa. Hänellä on kokemusta työskentelystä ammattiyhdistysliikkeessä kotimaassaan sekä kansainvälisesti.

Lue lisää

Ilmastonmuutos torjuttava oikeudenmukaisesti niin, että köyhien maiden työntekijät eivät päädy sijaiskärsijöiksi

Ilmastonmuutoksen estäminen vaatii uusia ratkaisuja, ja kun niitä tehdään, on kohdeltava oikeudenmukaisesti jo nyt heikoimmassa asemassa olevia työntekijöitä.

Lue lisää