Ay-oikeudet, politiikka ja käytännöt uuden sukupolven ay-aktivisteille

Engage-kurssi on osa Global Labor Universityn (GLU) koulutusohjelmaa Witwatersrandin yliopistossa, Johannesburgissa. Kurssin tavoitteena on tarjota yliopistotasoista koulutusta erityisesti afrikkalaisen ay-liikkeen edustajille ja koota samalla ay-aktivisteja ympäri maailmaa intensiiviseen, kahdeksan viikon koulutusohjelmaan. Kurssi tarjoaa mahdollisuuksia uuden sukupolven ay-toimijoille maailmanlaajuiseen verkostoitumiseen ja solidaarisuuden rakentamiseen.

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille tietoa ja kasvattaa ymmärrystä eri aiheista, jotka vaikuttavat työntekijöiden ja ammattiliittojen asemaan. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. maailmantalouden kysymykset, valtion rooli kehityksessä, ihmiskuntaa uhkaavat ympäristökysymykset, tulonjako- ja palkkapolitiikat, demokraattisten järjestelmien nykytila ja tulevaisuus, sukupuolten tasa-arvo ja naisten asema patriarkaalisissa yhteiskunnissa, työn tulevaisuus ja palkkatyön muutokset. 

Työntekijöillä ja ay-liikkeellä on mittavia haasteita työpaikkojen uudelleenjärjestelyjen, työn luonteen muutosten, ilmastonmuutoksen, demokratiavajeen, naisten ja nuorten vähäisen osallistumisen sekä kasvavan eriarvoisuuden vuoksi. Ammattiliitot eivät ole pystyneet vastaamaan näihin muutoksiin, ja monissa maissa ay-liike on heikentynyt merkittävästi. Engage-kurssi antaa mahdollisuuden ay-aktiiveille ja ammattiliittojen päättäjille hankkia lisää tietoa, osaamista ja metodeja vastatakseen toimintaympäristön muutoksiin. Samalla he pystyvät osallistumaan entistä paremmin julkiseen keskusteluun sekä poliittisiin prosesseihin kotimaissaan. Osallistujat kehittävät yhdessä strategioita ay-oikeuksien ja ihmisarvoisten työolojen puolustamiseksi ja noudattamiseksi kansainvälisissä tuotantoketjuissa. 

Engage-kurssi on ainutlaatuinen kansainvälinen koulutuskokonaisuus, jonne valitaan osallistujat pääasiassa Afrikan, Aasian, Etelä-Amerikan ay-liikkeestä. Suurin osa osallistujista on Afrikasta ja pieni joukko osallistujia muilta mantereilta. Engagekurssiin voivat hakea ammattiliittojen jäsenet, aktivistit ja edustajat (kuten toimitsijat, jäsenhankkijat, kouluttajat ja liittopäättäjät). 

Hankekumppanina on Witwatersrandin (Wits) yliopisto Etelä-Afrikassa. Wits on osa GLU-verkostoa, joka tarjoaa maisteriohjelmia ay-liikkeen edustajille ympäri maailma. Koulutuksesta vastaavat Witsin professorit ja vierailevat luennoitsijat ympäri maailmaa. 

Aiheeseen liittyvää

Miljoonat kotiapulaiset elävät köyhyydessä – ja eniten kärsivät heidän lapsensa 

Maria Lucia ei tiennyt, että hänen poikansa oli lopettanut koulun. Sillä on kauaskantoisia seurauksia. Maailman kotiapulaisten työ on usein lainsuojatonta, palkka on olematon ja esimerkiksi vapaapäiviä

Lue lisää

Ilmastonmuutos torjuttava oikeudenmukaisesti niin, että köyhien maiden työntekijät eivät päädy sijaiskärsijöiksi

Ilmastonmuutoksen estäminen vaatii uusia ratkaisuja, ja kun niitä tehdään, on kohdeltava oikeudenmukaisesti jo nyt heikoimmassa asemassa olevia työntekijöitä.

Lue lisää

Tarttuuko H&M toimeen ja nostaa työntekijät köyhyydestä?

H&M-ketjun omistajilla on tiistaina 7. toukokuuta mahdollisuus päättää, ryhtyykö yhtiö tulokselliseen työhön elämiseen riittävien palkkojen maksamiseksi työntekijöille. Kansainvälisen verkoston mukaan toistaiseksi 850000 työntekijän palkka ei

Lue lisää