Ay-oikeudet, politiikka ja käytännöt uuden sukupolven ay-aktivisteille

Witwaterstrandin yliopisto Johannesburgissa, Etelä-AfrikassaHankkeessa tuetaan Engage-kurssia, joka on osa Global Labor Universityn (GLU) koulutusohjelmaa Etelä-Afrikassa. Kurssi tarjoaa yliopistotasoista koulutusta erityisesti afrikkalaisen ay-liikkeen edustajille ja kokoaa ay-aktivisteja ympäri maailmaa intensiiviseen kahdeksan viikon koulutusohjelmaan. Kurssi antaa  uuden sukupolven ay-toimijoille mahdollisuuden maailmanlaajuiseen verkostoitumiseen ja solidaarisuuden rakentamiseen.

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille tietoa ja kasvattaa ymmärrystä eri aiheista, jotka vaikuttavat työntekijöiden ja ammattiliittojen asemaan. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa maailmantalouden kysymykset, valtion rooli kehityksessä, ihmiskuntaa uhkaavat ympäristökysymykset, tulonjako- ja palkkapolitiikat, demokraattisten järjestelmien nykytila ja tulevaisuus, sukupuolten tasa-arvo ja naisten asema patriarkaalisissa yhteiskunnissa, työn tulevaisuus ja palkkatyön muutokset. 

Engage-kurssi antaa mahdollisuuden ay-aktiiveille ja ammattiliittojen päättäjille hankkia lisää tietoa, osaamista ja metodeja vastatakseen toimintaympäristön muutoksiin. Samalla he pystyvät osallistumaan entistä paremmin julkiseen keskusteluun sekä poliittisiin prosesseihin kotimaissaan. Osallistujat kehittävät yhdessä strategioita ay-oikeuksien ja ihmisarvoisten työolojen puolustamiseksi ja noudattamiseksi kansainvälisissä tuotantoketjuissa. 

Hankkeesta hyötyvät erityisesti afrikkalaiset työntekijöiden oikeuksien puolustajat. Suurin osa kurssin osallistujista tulee Afrikasta ja pieni joukko osallistujia muilta mantereilta. Engagekurssille voivat hakea ammattiliittojen jäsenet, aktivistit ja edustajat. 

Hankkeen toteuttaa Witwatersrandin (Wits) yliopisto Etelä-Afrikan Johannesburgissa. Wits on osa GLU-verkostoa, joka tarjoaa maisteriohjelmia ay-liikkeen edustajille ympäri maailmaa. Koulutuksesta vastaavat Witsin professorit ja vierailevat luennoitsijat eri puolilta maailmaa. 

Aiheeseen liittyvää

Intiassa tuhannet siirtotyöntekijät kävelevät kotiin

Maailman suurimmassa demokratiassa päätettiin 21 vuorokauden sulusta, joka on jättänyt tuhannet ihmiset epätoivoiseen tilanteeseen. Moni siirtotyöntekijöistä on päättänyt kävellä jopa satoja kilometrejä takaisin kotiin.

Lue lisää

Ruohonjuuressa ja rakenteiden rattaissa – työntekijöiden ihmisoikeudet paranevat hitaasti mutta varmasti

Kolumbia on ottanut monia kehitysaskelia, mutta työntekijöiden oikeudet ja esimerkiksi ay-liikkeen vapaus toimia ovat siellä huonoissa kantimissa. Jos maa tulevina vuosina nousee pois kehitysmaiden listalta,

Lue lisää

Koulutukset

Koulutukset SASK tarjoaa erilaisia koulutussisältöjä etenkin jäsenjärjestöjensä koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Jos olet kiinnostunut SASKin koulutuksista, ole yhteydessä kotimaan toiminnan päällikkö Ellinoora Vesalaan, ellinoora.vesala@sask.fi. Teemakoulutukset Erilaisissa teemakoulutuksissa perehdytään johonkin

Lue lisää