Opetusalan Ammattijärjestö OAJ SASKin jäsenjärjestöksi

OAJ liittyy Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen SASKin jäseneksi vuoden 2020 alusta. OAJ haki työntekijöiden oikeuksiin keskittyvän kehitysyhteistyöjärjestön jäsenyyttä valtuuston uusien kansainvälisten linjausten vuoksi.

– Meille on tärkeää kantaa globaalia vastuuta yhdessä muiden ammattijärjestöjen kanssa sekä rakentaa vahvaa ja vaikuttavaa opetusalan kehitysyhteistyötä. SASKin jäsenenä pääsemme toteuttamaan näitä tavoitteita entistä paremmin, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

SASKin jäsenjärjestöjä ovat suomalaiset ammattiliitot ja keskusjärjestöt SAK ja STTK. Jäsenjärjestöt osallistuvat myös päätöksentekoon. Kehitysyhteistyöhankkeiden lisäksi SASKilla on kotimaan toimintaa, josta pääsevät jäsenyyden ansiosta osallisiksi myös OAJ:n jäsenet.

Nepalilaisia koulupoikia. Kuva: SASK.

SASKin mukaan kestävin tapa poistaa maailmasta köyhyys ja eriarvoisuus on ihmisarvoinen työ, jolla pystyy elättämään itsensä ja perheensä. Jokaisella on oikeus turvallisiin ja inhimillisiin työoloihin. SASK korostaa työssään ihmisoikeuksia, naisten aseman kohentamista, lapsityövoiman kieltoa, eettistä kuluttamista ja yritysvastuuta. Nyt tätä työtä päästään tekemään kumppanijärjestöjen kanssa myös opetussektorilla.

OAJ:n liittymisen myötä SASK:n jäsenjärjestöjen määrä nousee 38:aan.

– On valtavan hienoa, että SASK vahvistuu yhden Suomen suurimman ammattiliiton mukaantulon myötä. Opetusalan ammattilaiset ovat aina olleet aktiivisia solidaarisuustyössä, ja SASKiin liittyminen on hieno osa tätä jatkumoa, sanoo SASKin toiminnanjohtaja Janne Ronkainen. 

SASKin toiminnan rahoituksesta pääosa saadaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista. Loput tulevat jäsenjärjestöiltä ja yksityisiltä rahoittajilta. Myös monet jäsenliittojen ammattiosastot ja yhdistykset tukevat SASKin työtä.

OAJ:n valtuusto päätti kevätkokouksessaan 2019 uudesta kansainvälisen työn strategiasta, jossa painottuvat aiempaa enemmän solidaarisuustyö ja globaali vastuullisuus. Sen mukaan OAJ tavoittelee Maailman opettajajärjestön EI:n suositusta, jonka mukaan järjestöjen jäsenmaksutuotoista 0,7 prosenttia käytetään solidaarisuustyöhön. Myös SASKin jäsenyys liittyy tämän strategian toteuttamiseen.

Aiheeseen liittyvää

Jäsenjärjestöt

SASK edistää ihmisarvoista työtä ja reiluja työoloja maailmalla yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Jäsenjärjestöjä on yhteensä 37.

Lue lisää

Järjestöt: Kestävä kehitys näkyy historiallisesti koko hallitusohjelmassa

Kehitysyhteistyössä lisärahoitusta on tulossa kansalaisjärjestöjen työhön, humanitaariseen apuun ja ilmastotyöhön. SASK ja muut kehitysyhteistyöjärjestöt löytävät hallitusohjelmasta monta positiivista asiaa, mutta rahoituksen kasvun aikataulu olisi saanut

Lue lisää

Yritykset ja kansalaisjärjestöt haluavat yhdessä nostaa Suomen #ykkösketjuun eli yritysvastuullisuuden kärkikaartiin

Tänään käynnistyvä #ykkösketjuun-kampanja vaatii Suomeen ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia. SASK yhdessä yli 70 muun kansalaisjärjestön ja yrityksen kanssa kannustaa päättäjiä varmistamaan, että tulevaisuudessa suomalaiskuluttaja ei ole

Lue lisää