Liiketoiminnan ei tule vaarantaa ihmisoikeuksia tai ympäristöä

YK:ssa neuvotellaan monikansallisten yritysten ihmisoikeusvastuuta koskevasta sitovasta sopimuksesta. SASK ja muut järjestöt vetoavat ministereihin, jotta Suomi edistäisi sopimuksen syntymistä.

Osa yrityksistä on mukana toiminnassa, josta seuraa pakkotyövoiman käyttöä, ympäristön saastumista, maakaappauksia, pulaa lääkkeistä ja vedestä, piittaamattomuutta työlainsäädännöstä ja jopa väkivaltaa ihmisiä ja ihmisoikeuspuolustajia kohtaan.

Sääntelyssä on aukkoja, jotka johtuvat osittain siitä, että yritykset toimivat kansainvälisesti, mutta niitä sääntelevät lait ovat kansallisia. Järjestöjen vetoomus toteaa, että yritysten ihmisoikeusvastuuta on selkeytettävä sitovin kansainvälisin säännöin, jotta mikään yritys ei saa kilpailuetua vastuuttomuudesta.

– Selvää on, että yritysten on selvitettävä ja kerrottava toimintansa vaikutuksista työntekijöihin, tuotantoalueiden ihmisiin ja kuluttajiin. Näin sanotaan Suomenkin uudessa kirjanpitolaissa. Tässä kohtaa ihmisoikeusvastuussa on vielä paljon täsmennettävää, toteaa Tytti Nahi Reilu kauppa ry:stä.

Neuvotteluja käydään hallitusten kesken YK:n ihmisoikeuskomiteassa. EU-valmistelee parhaillaan kantaansa kolmanteen neuvottelukokoukseen, joka pidetään 23.–27. lokakuuta.

Tarvitaan sitovia kansainvälisiä sääntöjä

Järjestöt muistuttavat, että ihmisoikeusloukkausten estäminen on valtioiden vastuulla. Kansallisten lakien tilkkutäkki ei riitä ihmisoikeuksien turvaamiseen, koska toimeenpano on monissa maissa heikkoa. Yritykset pystyvät myös liiaksi ohjaamaan kansallista päätöksentekoa. Ilman sitovia kansainvälisiä yritysvastuusääntöjä ihmisoikeudet ja ympäristö jäävät bisneksen jalkoihin.

Sitovat velvoitteet ja mekanismi niiden toimeenpanemiseksi on looginen seuraava askel vuosikymmeniä sitten alkaneessa työssä. Erityisen tärkeää on parantaa valitusmekanismien ja korvausten saatavuutta vääryyksiä kokeneille yksilöille ja yhteisöille. Sopimuksen tulee asettaa ihmisoikeudet epäreiluissa kauppa- ja investointisopimuksissa korostettujen yritysten oikeuksien edelle.

Yhä useammat kansalaisjärjestöt ja -liikkeet näkevät sopimuksen tärkeäksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Vetoomus on osa kansainvälistä vetoomusta, jonka on tähän päivään mennessä allekirjoittanut yli 500 kansalaisjärjestöä ympäri maailmaa.

Vetoomus järjestöiltä: YK:n monikansallisia yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeva sitova sopimus

Kuva: Jani Savolainen / Kepa

Jaa tämä artikkeli

Työmaana maailma

Epäinhimilliset työolot, riittämätön palkka ja lapsityö ovat edelleen arkipäivää monessa maassa. SASK parantaa työtä tekevien asemaa maailmalla. Katso kartasta, missä kaikkialla SASKin hankkeilla muutetaan maailmaa.