SASK on ay-liikkeen kehitysyhteistyöjärjestö

SASK on suomalaisen ay-liikkeen kehitysyhteistyöjärjestö, joka edistää ihmisarvoista työtä ja työelämän perusoikeuksia. SASK tukee köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistä vahvistamalla ammattiyhdistysliikettä ja työntekijöiden asemaa kehittyvissä maissa.

SASKin toimintaa ohjaavat arvot nojaavat kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen arvopohjaan ja solidaarisuusperinteeseen, YK:n ihmisoikeuksien julistukseen sekä kansainvälisen työjärjestön ILOn työelämää koskeviin linjauksiin. Erityisen tärkeitä arvoja SASKille ovat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, kansainvälinen solidaarisuus sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

SASKin toimintaa määrittelevät pääosin kolme asiakirjaa: säännöt, strategia ja ohjelma.

Usein kysyttyä

Mistä rahoituksenne koostuu ja millaisin osuuksin?
SASKin rahoitus koostuu jäsenliittojen jäsenmaksutuloista ja hankkeiden omavastuuosuuksista (17 %), valtionavusta (77 %), sekä muista tuloista (6%), joka pitää sisällään viestinnän ja varainhankinnan tuotot.

Mikä on hallinto- yms. kulujen osuus menoista?
Hallintoon käytetään 13 %, viestintään 11 % ja varainhankintaan 2 % kuluista. Näin 74 % kuluista menee SASKin kehitysyhteistyöohjelmaan eli työntekijöiden olojen ja oikeuksien parantamiseen kehittyvissä maissa.

Millaisia palkkioita SASKin hallitukselle maksetaan?
SASKin hallitukselle ei makseta palkkioita.

Vastaukset perustuvat vuoden 2015 tilinpäätökseen.

Hallitus 2017–2018

Puheenjohtajisto

 • Lindholm Henri, SEL, puheenjohtaja 
 • Hietanen Eija, SAK, varapuheenjohtaja
 • Kousa Risto, STTK, varapuheenjohtaja

Muut hallituksen jäsenet

 • Houbad Christina, Vakuutusväen Liitto VvL
 • Koivuniemi Sari, Tehy
 • Koskinen Matti, Ammattiliitto Pro
 • Kreutzman Nina, Rakennusliitto
 • Lehikoinen Heidi, PAM
 • Oksa Petteri, Insinööriliitto IL
 • Petälä Eveliina, JHL
 • Puura Heli, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

Varajäsenet 

 • Koskenheimo Hanna, Jyty
 • Ahde Hilkka, AKT
 • Aho Jaakko, Sähköliitto
 • Holm Hanna, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
 • Niinimaa Leena, SSSL