Ay-koulutus- ja tutkimusohjelma sähköalan ja julkisen alan työntekijöille

Maa: Ecuador
Kumppanit: (1) Ecuadorin sähköalan ammattiliitto: Comité de empresa de los trabajadores de la Empresa Eléctrica de Quito – sopimuskumppani; (2) Ecuadorin sähköalan ammattiliittojen koalitio: ENLACE – Red nacional de trabajadores del sector eléctrico; (3) Julkisen alan keskusjärjestö: CTSPE – Confederación de trabajadores del sector público del Ecuador
Kesto: 2015–2017
Kotimainen kumppani: Sähköliitto
Hankenumero: 3020

Hankkeessa perustetaan ay-koulutusohjelma, joka sisältää Ecuadorin ay-liikkeen kannalta relevanttia koulutusta politiikan, talouden, lainsäädännön ja työelämän haasteiden näkökulmasta. Lisäksi luodaan ay-tutkimusohjelma, joka tuottaa tausta- ja tilastotutkimusta koulutuksen tueksi.

Ay-liikkeen systemaattisen ja itsenäisen koulutus- ja tutkimusohjelman puute on johtanut ay-liikkeen kyvyttömyyteen uudistua ja nostaa uutta sukupolvea liittojen johtoon. Sen vuoksi ay-liike on varsin hajanainen ja heikko eikä pysty vastaamaan alati kiristyviin työelämän haasteisiin.

Hankkeen kehitysvaikutuksena on, että koulutus- ja tutkimustyön tuloksena luodaan uusi ay-johtajien ja -aktiivien sukupolvi, jossa erityisesti nuoret ja naiset saavat äänensä kuuluville. Koulutuksen ja tutkimuksen myötä ay-liike pystyy vahvistumaan ja edistämään työntekijöiden asemaa tehokkaammin.

Hankkeen tuloksena on toimiva ay-koulutusohjelma, jonka opetussisällöt ovat laadukkaita ja vastaavat ay-liikkeen tarpeisiin. Hankkeessa koulutetaan 20 ay-kouluttajaa, joista 20 % on naisia ja 2 000 ay-aktiivia, joista 10 % on naisia. Hankkeessa lisäksi perustettavan ay-tutkimusohjelman sisällöt ovat laadukkaita ja tukevat ay-liikkeen toimintaa. Hankkeessa koulutetaan neljä tutkijaa ja toteutetaan neljä työelämään liittyvää tutkimusta.

Hankkeesta hyötyvät Ecuadorin sähköliitto, sähköliittojen koalitio ENLACE ja julkisen alan keskusjärjestö CTSPE sekä näiden jäsenet ja potentiaaliset jäsenet. Tavoitteena on, että koulutukseen osallistuu myös laajemmin sähköalan järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä työntekijöitä sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta kuin myös julkisen alan työntekijöitä valtion virastoista ja laitoksista.

Hankkeen toteuttaa Ecuadorin sähköalan ammattiliitto. Se on vahva kansallinen toimija ja edelläkävijä, jonka pitkäaikaisena haaveena on ollut luoda ay-liikkeelle oma koulutusohjelma käyttäen mallina maanosan muita ay-kouluja (mm. Kolumbiassa, Uruguayssa ja Brasiliassa).

 

Jaa tämä artikkeli

Työmaana maailma

Epäinhimilliset työolot, riittämätön palkka ja lapsityö ovat edelleen arkipäivää monessa maassa. SASK parantaa työtä tekevien asemaa maailmalla. Katso kartasta, missä kaikkialla SASKin hankkeilla muutetaan maailmaa.