Metalliteollisuuden liittojen yhteistyö

Maat: Filippiinit, Namibia ja Suomi
Kumppani: Metal and Allied Namibian Workers’ Union MANWU ja Philippine Metalworkers Alliance PMA
Kotimaiset kumppanit: Teollisuusliitto ja Insinööriliitto
Kesto: 2016–2017
Hankenumero: 5016

Filippiinien ja Namibian metallityöntekijöiden liitot sekä Suomen Metalliliitto ja Insinööriliitto osallistuvat SASKin koordinoimaan keskinäiseen oppimiseen tähtäävään ja sitä kautta kaikkia liittoja vahvistavaan opinto-ohjelmaan, jonka tarkoituksena on tukea liittojen kehitystä jäsentensä näköisinä organisaatioina ja tehokkaina edunvalvojina. Ohjelman piirissä käsiteltävät, yhdessä sovitut aiheet liittyvät järjestämiseen, neuvottelutoimintaan, työriitojen ratkaisuun, sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja monikansallisissa yrityksissä tehtävään ammattiliittotyöhön.

Etelä-etelä-pohjoinen-yhteistyö on konkreettista oppimista ja tuoreiden toimintaideoiden soveltamista maasta toiseen, ja vastaavanlaisesta toiminnasta on aiempia myönteisiä kokemuksia. Tuloksena liitot tulevat lähemmäs toisiaan, voimistavat osallistumaan muihin kansainvälisiin verkostoihin sekä löytävät uudenlaisia työmuotoja ja ratkaisuja jäsenistönsä ongelmiin.

Toiminnasta hyötyvät vaihto-ohjelmaan sisältyviin matkoihin osallistuvat liittojen keskuudestaan valitsemat henkilöt ja näiden kokemuksista tietoa ja inspiraatiota saavat laajemmat ryhmät jäsenistöä ja aktiiveja vaihdon tuloksena syntyvän verkoston kautta.

MANWU ja PMA ovat molemmat SASKin ja jäsenliittojen kahdenvälisiä kumppaneita, yhteistyö niiden kanssa on eri vaiheissa, ja toimintaympäristön ja liittotoiminnan erojen lisäksi löytyy myös yhteneväisyyksiä, yhteisiä aiheita ja kokemuksia, joiden jakaminen hyödyttää kaikkia osapuolia.

Jaa tämä artikkeli

Työmaana maailma

Epäinhimilliset työolot, riittämätön palkka ja lapsityö ovat edelleen arkipäivää monessa maassa. SASK parantaa työtä tekevien asemaa maailmalla. Katso kartasta, missä kaikkialla SASKin hankkeilla muutetaan maailmaa.