Kolumbian teollisuusliittojen voimistaminen

Maa: Kolumbia
Kumppanit: IndustriALL ja sen neljä kolumbialaista jäsenliittoa
Kesto: 2018–2021
Hankenumero: 3354
Kotimaiset kumppanit: Ammattiliitto Pro ja Teollisuusliitto

IndustriALLin, SASKin ja kahden suomalaisen jäsenliiton tavoitteena Kolumbiassa on jatkaa mainittujen teollisuusliittojen tukemista niiden pyrkimyksissä rakentaa yhtenäisempää, vahvempaa ja kaikki työntekijäryhmät kattavaa ammattiyhdistysliikettä. Hankkeessa toteutetaan liittojen yhteistä nais- ja nuorisopoliittista ohjelmaa, tuetaan liittojen osallistumista maansa rauhanprosessin jälkihoitoon sekä panostetaan vuokratyövoiman ja monikansallisten yritysten työntekijöiden järjestämiseen.

Työehtosopimustoiminnassa kaivos- ja energia-alojen liitot tavoittelevat koko toimialat kattavia keskitettyjä neuvotteluja. Liitot osallistuvat poliittisten toimijoiden, kansalaisyhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen kanssa yhteistyöelimeen, jonka tarkoituksena on edistää kestävää energia- ja ympäristöpolitiikkaa.

Tuloksena liitot saavuttavat lisää neuvotteluvoimaa ja toimivat entistä demokraattisemmin sekä edustavat aiemmin liian vähälle huomiolle jääneitä ryhmiä, kuten nuoret, naiset, vuokratyöntekijät. Liitot toimivat entistä vahvemmin yhteiskunnallisina vaikuttajina rauhan ja vakauden sekä kestävän teollisuus- ja energiapolitiikan saralla.

Hankkeesta hyötyvät teollisuuden, etenkin kaivos- ja energia-alojen, työntekijät. Sitä hallinnoi IndustriALL Global Union ja toteuttaa sen neljä kolumbialaista jäsenliittoa

  • Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbon – SINTRACARBON
  • Union Sindical Obrera de la Industria del Petroleo – USO
  • Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia – SINTRAELECOL
  • Unión Sindical de los Trabajadores de todas las Industrias – USTI.

 

Jaa tämä artikkeli

Työmaana maailma

Epäinhimilliset työolot, riittämätön palkka ja lapsityö ovat edelleen arkipäivää monessa maassa. SASK parantaa työtä tekevien asemaa maailmalla. Katso kartasta, missä kaikkialla SASKin hankkeilla muutetaan maailmaa.